Kommandørkaptein

Kommandørkaptein er en sjømilitær grad. Den svarer til oberstløytnants grad i land- og flyvåpen. Innen NATO er kommandørkaptein rangert på nivå OF4.

Generic-Navy-O6.svg

Graden oversettes på engelsk til Commander Senior Grade[1], og tilsvarer Fregattenkapitän i Bundesmarine.

Grad under:
Orlogskaptein

Sjøforsvaret
Militære grader

Grad over:
Kommandør

Grad under:
Major

Hæren og Luftforsvaret Oberstløytnant
Militære grader

Grad over:
Oberst

ReferanserRediger