En hær, eller armé, er den landbaserte forsvarsgrenen av et lands militærvesen. Arméer er gjerne inndelt i våpenarter som infanteri, kavaleri og artilleri, støttet av ingeniørtropper, samband, tren, intendantur, etterretning og sanitet.

Hærens øverste ledelse vil typisk bestå av en armésjef (i Norge generalinspektør) og hans stab samt en rekke organisasjoner som ivaretar forskjellige overordnede oppgaver, for eksempel anskaffelse av materiell. Hver våpenart har gjerne en inspektør som med sin stab ivaretar forskjellige oppgaver innen våpenarten, for eksempel omkring personalet (utdannelse, forfremmelser, forflytninger) eller organisatoriske spørsmål. Samtidig fungerer inspektørene som eksperter i sin våpenart i forhold til armeens øverste ledelse.

Før flyenes inntog i militæret besto et lands stridskrefter vanligvis av en armé og en marine, hver underlagt sitt eget departement, gjerne kalt armédepartementet og marinedepartementet. Etter hvert som flyene ble en stadig viktigere del av stridskreftene ble det opprettet egne flyvåpen, og både flyvåpenet, marinen og armeen er idag som regel samlet under et felles forsvarsdepartement. Armésjefen har imidlertid ofte en uavhengig rolle som øverste rådgiver til statssjefen eller øverstkommanderende for spørsmål om landstridskrefter.

Våpenarter rediger

 
Infanteriet er vanligvis den største våpenarten i en armé. Her en amerikansk avdeling under en øvelse

Typiske våpenarter i en armé inkluderer:

Våpenarter grupperes ofte etter kampvåpen (combat arms), kampstøttekorps (combat support, CS) og forvaltningsstøttekorps (combat service support, CSS).

Som regel består hver våpenart av et eller flere regimenter.

Hierarki rediger

Ifølge standarden NATO APP-6A gjelder følgende hierarki for landstyrker, med engelsk betegnelse og symbol:

Struktur rediger

Norsk betegnelse Engelsk betegnelse Styrke Sjef
Armégruppe Army group Feltmarskalk
Armé Army General
Korps Corps 30 000 Generalløytnant
Divisjon Division 10 000 Generalmajor
Brigade Brigade 1500–3500 Brigader/Brigadegeneral
Bataljon/Regiment Battalion/Regiment 450/1000 Oberstløytnant/Oberst
Kompani/Eskadron/Batteri Company/Squadron/Battery 100–150 Kaptein eller Major
Tropp Platoon 30-40 Løytnant-Oversersjant
Lag Section/Squad 8–10 Sersjant-Korporal
Team

Eksempler på armeer rediger