Kompani

militær underavdeling

Kompani (fra latin: kompanium, «brødreselskap») er en militær underavdeling, i Norge bestående av 120–300 soldater og befal, normalt inndelt i tre til fem tropper. Kompanisjefen er normalt en offiser med kaptein eller majors grad. Historisk ble et kompani ledet av en kaptein.

Slik markeres ett kompani på feltkartet
Kp. B i 3. bataljon i 75th Ranger Regiment, Somalia 1993.

I andre våpenarter er batteri (artilleri) og eskadron (kavaleri/pansertropper) på nivå med kompani.

KilderRediger