Tropp, også kalt pelotong,[1] er den nest minste militære avdelingen, og er normalt inndelt i fire til seks lag bestående av lagfører og tre til ni soldater. Troppen ledes av en troppssjef, normalt en offiser med løytnants grad, og en nestkommanderende, vanligvis med fenriks grad. Til sammen består dermed en tropp av 30–50 soldater og befal.

Tropp i tyske Bundeswehr
Slik markeres en infanteritropp på feltkartet

Tre til fem tropper utgjør et kompani (eventuelt et batteri eller en eskadron).

Uttrykket tropper brukt i flertall er et synonym for militære styrker.

Referanser rediger