Løytnant

militær grad

Løytnant (fra fransk lieutenant, «stedfortreder», den høyeste etter sjefen, tidligere skrevet lieutenant, leutnant og løitnant på norsk) er den nest laveste graden for offiserer i det norske forsvaret[1]. Den tilsvarer den tidligere graden premierløytnant. I 1930 ble gradene premierløytnant og sekondløytnant erstattet med løytnant og fenrik.[trenger referanse]

Distinksjon (krave) for løytnant i British Army 1856–1880
Distinksjon for løytnant i Sjøforsvaret.
Distinksjon for løytnant i Hæren

Gradene oversersjant og stabssersjant opphørte 1. juli 1975, og befalet fikk henholdsvis offisersgradene fenrik og løytnant.[trenger referanse] Hærordningen av 1. januar 1977 gjorde at de eldste av de gamle stabssersjantene fikk kapteins grad.[trenger referanse]

Løytnanter fyller mange stillinger, i regulære hæravdelinger vil disse tjenestegjøre som troppssjef, NK kompani, administrasjonsoffiser, vernepliktige leger, prester, ingeniører og lignende. Løytnantsgrad symboliseres med to stjerner i hæren og en stripe og en galon i sjøforsvaret.

Grad under:
Fenrik

Hæren og Luftforsvaret
Militære grader

Grad over:
Kaptein

Grad under:
Fenrik

Sjøforsvaret
Militære grader

Grad over:
Kapteinløytnant

ReferanserRediger

  1. ^ Forsvaret (16. mai 2018). «Forsvaret plakat gradsoversikt 16.05.18» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 3. februar 2019. Besøkt 7. januar 2020.