Sekondløytnant er den laveste offisersgraden i mange militære styrker, som hovedregel landstyrker. Den neste graden er da vanligvis premierløytnant (løytnant i Norge).

I Norge ble den erstattet med fenrik fra 1. januar 1930.

I den britiske armeen ble sekondløytnant innført som erstatning for fenrik (kornett i kavaleriet) i 1871, men graden hadde allerede vært lenge i bruk i Royal Artillery, Royal Engineers og musketer- og skarpskytterregimenter.