Wikipedia:Globalt omfang

Siden Wikipedia er et internasjonalt prosjekt er det et mål at Wikipedias artikler skal gjenspeile virkeligheten ikke bare i Norge, men også i andre land.

I en del tilfeller kan artikler om globale fenomener bli skrevet med et rent norsk perspektiv. Slike artikler bør utvides med opplysninger om forhold i andre land.

Se ogsåRediger