Oversersjant

Oversersjant er en grad i det norske Forsvaret.

Historikk i NorgeRediger

Oversersjant fantes tidligere i Hæren og som tilsvarte vingsersjant i Luftforsvaret og kvartermester I klasse i Sjøforsvaret. Det var den nesthøyeste sersjantgrad i Norge og befant seg mellom sersjant og stabssersjant. En oversersjant var som regel en sersjant, ofte med teknisk bakgrunn, med flere års tjenestetid. Distiksjonen var tre vinkler med en vannrett stripe over.

Gradene oversersjant og stabssersjant opphørte 1. juli 1975 og befalet fikk henholdsvis offisersgradene fenrik og løytnant. Hærordningen av 1. januar 1977 gjorde at de eldste av de gamle stabssersjantene fikk kapteins grad.

 
Ny distinksjon for oversersjant i Hæren.

Militærordningen fra 1. januar 2016Rediger

Oversersjant ble gjeninnført i Norge på OR 6 nivå i Hæren, Luftforsvaret og Heimevernet ifm innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte [1][2]

Det vil da være 41 år etter at den sist ble avviklet.

Oversersjant (OR-6) i ulike landRediger

 • Canada: Sergeant
 • Danmark: Ingen tilsvarende grad
 • Finland: Översergeant
 • Frankrike: Sergent-chef
 • Nederland: Sergeant der 1e klasse
 • Sverige: Sergeant / Översergeant
 • Tyskland: Oberfeldwebel / Feldwebel
 • Storbritannia: Sergeant
 • USA: Staff Sergeant

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
 2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.