Forsvarsgren

del av militær forsvarsorganisasjon

En forsvarsgren er en del av et lands militære forsvarsorganisasjon.

Representanter for alle USAs fem forsvarsgrener
Offiserer fra fire forsvarsgrener: hær, marineinfanteri, marine og flyvåpen

Eksempler på forsvarsgrener:

En forsvarsgren kan inneholde elementer fra andre forsvarsgrener. Således har for eksempel den britiske marinen et stort antall jagerfly (som opererer fra hangarskip), mens det amerikanske marineinfanteriet inkluderer transportfly, jagerfly og helikoptre i tillegg til panservogner og bakkestyrker.

En rekke land har kombinert forsvarsstyrkene i én organisasjon, uten særegne forsvarsgrener. Som eksempler kan nevnes Canada (Canadian Forces), Israel (Israel Defense Forces) og Irland (Irish Defence Forces).

I Norge var marinen (nå Sjøforsvaret) tidligere underlagt Marinedepartementet mens Hæren sorterte under Armédepartementet. Norge har idag fem forsvarsgrener – Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og Cyberforsvaret – som alle er del av Forsvaret under Forsvarsdepartementet.