Kystvakt

statlig patruljering til sjøs
Forsvarsgrener
Kystvakt i Sogn, KV6 - KV Garsøy

En kystvakt er som regel en offentlig organisasjon som har til hovedoppgave å ivareta kyststatens lover og regler i dens sjøområder som territorialfarvann og økonomiske soner. De fleste lands kystvakter opererer med skip og båter, og ofte også luftfartøyer som helikoptre og patruljefly.

En kystvakt kan være del av en stats militære organisasjon. Den norske Kystvakten inngår som en del av Sjøforsvaret. Den er et viktig element i Sjøredningstjenesten. den amerikanske kystvakten er en egen forsvarsgren). Kystvakten kan også være en sivil etat, som den svenske (Kustbevakningen) og den danske (Farvandsvæsenet). En kystvakt kan også være en privat organisasjon, som i Australia.

I noen land utøver kystvakten, eksempelvis US COAST GUARD, alle kyststatens maritime oppgaver eksempelvis sjømerking, håndhevelse av lov og orden til sjøs, miljøvern og tilsyn og kontroll med all sjøfart.

Se også: Hellas’ kystvakt