Farvandsvæsenet

Farvandsvæsenet var en dansk etat under Forsvarsministeriet som arbeidet for å sikre trygg ferdsel i farvannene omkring Danmark, Færøyene og Grønland. Etatens oppgaver inkluderte avmerking av farleder, utgivelse av nautiske publikasjoner, saksbehandling vedrørende arbeider i danske farvann, kystredningstjeneste, lostjeneste, hydrografi og oseanografi.

Etaten hadde sin historie tilbake til opprettelsen av Det Kongelige Danske Fyrvæsen 8. juni 1560. Den ble nedlagt i 2011.

Eksterne lenkerRediger