Hydrografi

Hydrografi er den delen av havforskningen som angår de kjemiske og fysiske forholdene i havvannet, såsom salinitet, temperatur og sirkulasjon. En som jobber med hydrografi kalles hydrograf.

Begrepet omfatter også arbeidet som ligger til grunn for utgivelsen av sjøkart, beskrivelse av farvann, tidevannstabeller og lignende.

Langs norskekysten er det Statens kartverk Sjø som utfører kartleggingsarbeidet og gir ut sjøkart.

KilderRediger