Hydrografi[1][2] er grenen av anvendt vitenskap som omhandler måling og beskrivelse av de fysiske egenskapene til hav, kystområder, innsjøer og elver, så vel som med forutsigelse av deres endring over tid, for det primære formålet med navigasjonssikkerhet og til støtte for alle andre marine aktiviteter. Det omfatter også økonomisk utvikling, sikkerhet og forsvar, vitenskapelig forskning og miljøvern og de kjemiske og fysiske forholdene i havvannet, så som salinitet, temperatur og sirkulasjon.[3]

Tabell over geografi, hydrografi og navigasjon, fra Cyclopaedia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences, 1728.

Som en vitenskap ble hydrografi født ut av kartografi. En som jobber med hydrografi kalles hydrograf.[4] Begrepet omfatter også arbeidet som ligger til grunn for utgivelsen av sjøkart, beskrivelse av farvann, tidevannstabeller og lignende.

Storskala hydrografi utføres av nasjonale og internasjonale organisasjoner, som utsteder kart og annet beskrivende materiale for navigasjon. Den viktigste internasjonale organisasjonen er Den internasjonale hydrografiske organisasjon (IHO).[5] Hydrografi omfatter også studiet av tidevann, havstrømmer, bølger, havdyp, samt katalogisering av skjær, steiner og stimer av fisk som kan påvirke skipsfarten. I motsetning til oseanografi omhandler hydrografi kyst- og havneområder, samt andre sentrale steder for skipsfart, for eksempel plasseringen av fyrtårn og andre veimerker som hjelper navigeringen. En beslektet vitenskap er batymetri, som kartlegger og beskriver topografien til havdypet.

Langs norskekysten er det Statens kartverk Sjø som utfører kartleggingsarbeidet og gir ut sjøkart.

Referanser

rediger