rediger Danmarksportalen

Danmark, offisielt Kongeriget Danmark, er et land i Nord-Europa. Det er det sydligste av de nordiske landene, og ligger sydvest for Sverige og syd for Norge. Danmark har landgrense til Tyskland, og grenser også mot Nordsjøen og Østersjøen. Innbyggertallet er på ca. 5,5 millioner, og hovedstaden er København.

Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Kongeriket Danmark omfatter i tillegg til selve Danmark bilandene Grønland og Færøyene.

Danmark er en velferdsstat med blandingsøkonomi. Levestandarden i landet er høy, og samfunnet er preget av små økonomiske forskjeller. Danmark er et konstitusjonelt monarki med parlamentarisme. Landet deles inn i fem regioner og 98 kommuner. Danmark har vært medlem av FN og NATO siden opprettelsen og av EU siden 1973, men er ikke en del av eurosonen. Siden 2019 har Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) vært Danmarks statsminister.

Nasjonalspråket dansk er i stor grad gjensidig forståelig med norsk og svensk, og har sterke historiske og kulturelle bånd til de andre nordiske språkene. Omtrent 82 % av befolkningen (og 90 % av de etniske danskene) er medlemmer av den lutherske Folkekirken. I 2009 hadde noe over en halv million dansker utenlandsk opprinnelse, hvorav omtrent halvparten fra andre europeiske land. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Frihetsstøtten i København. Grunnstenen lagt 1792 Foto: Hans Jørn Storgaard Andersen
Frihetsstøtten i København. Grunnstenen lagt 1792

Landboreformene er betegnelsen på lovendringene som ga danske festebønder bedre økonomiske og rettslige vilkår. Reformperioden varte i tidsrommet 17001850 og førte til omlegging av dansk jordbruk.

I begynnelsen av 1700-tallet og mange år fremover led bondestanden sterkt under umulige og elendige vilkår. Hoveri, jordfellesskap, stavnsbånd og tiendeytelser la store hindringer i veien for den ordinære bondestandens muligheter for et forbedret jordbruk og øket produksjon.

Det ble lagt et ytterligere press på bondestanden da befolkningstallet i denne perioden var stigende og etterspørselen fra utlandet var stor på grunn av alle krigene som foregikk. Man var nødt til å øke produksjonen i landbruket, da det var denne næringen som forsynte hele samfunnet med råvarer til manufaktur, håndverk og handel og samtidig skulle brødfø befolkningen.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Roskilde Domkirke
Roskilde Domkirke

Roskilde ligger i Midtsjælland og er en av Danmarks eldste byer med en beliggenhet ut mot den sydøstlige delen av Roskilde Fjord. Den er hovedby for Roskilde kommune midt mellom København, Ringsted, Holbæk og samtidig den 10. største byen i landet med 46 292 innbyggere (2009). Byen tilhører Region Sjælland.

Før byen Roskilde ble anlagt fantes det et herredsting på samme sted. Det er ikke funnet arkeologiske beviser på når byen ble grunnlagt, men i følge Adam av Bremen og Saxo Grammaticus kom Harald Blåtann980-tallet reisende fra Jelling til Roskilde, hvor han bygget en kongsgård og en kirke (på stedet hvor Roskilde Domkirke står nå).

Les mer

arkiv  rediger Månedens bilde
Den stygge andungen
Den stygge andungen
Eventyret Den stygge andungen av H.C. Andersen som ble offentliggjort 11. november 1843. Illustrasjon av Vilhelm Pedersen.
arkiv  rediger Utvalgt fra kulturkanonen og verdensarven
Solvognen
Solvognen

Trundholmsvognen eller Solvognen er et dansk nasjonalklenodie - et enestående bronsealderfunn utformet i bronse og gull. Solvognen er en hulstøpt figur, bestående av en hest, som trekker en solskive. Hesten og skiven står på restene av seks hjul, og både hest og skiver har øskener, hvor liner engang var trukket imellom dem. Solskiven er belagt med gull, med fine sirkelformede mønstre. Figuren er datert til eldre bronsealder - ca. 1350 f.Kr.

Les mer

arkiv  rediger Visste du at…
rediger Kort om Danmark
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Selvportrett, ca. 1850
Selvportrett, ca. 1850

Elisabeth Jerichau Baumann (født 27. november 1819, død 11. juli 1881 ) var en polsk-dansk maler. Hun var født i Zoliborz i Polen som datter av kartfabrikant Philip Adolph Baumann (1776–1863) og Johanne Frederikke Reyer (1790–1854).

I perioden 183845 var hun i Düsseldorf for å studere kunst. Düsseldorf var på dette tidspunkt et av de mest innflytelsesrike europeiske kunstsentre. Selv om kunstakademiet ikke tillot opptak av kvinner, fikk hun kontakt med andre malere i byen og fikk dermed opplæring av dem.

I 1844 offentliggjorde hun sitt første maleri, et bilde av en polsk familie på ruinene av et nedbrent hus, et motiv sprunget ut fra den sosialkritiske tradisjonen som var utbredt i Düsseldorf.

Året etter flyttet hun 25 år gammel alene til Roma. Her ble hun en del av den store tyske kunstnerkolonien hvor også den danske billedhuggeren Jens Adolf Jerichau var aktiv. De to ble forlovet andre juledag samme år og gift 19. februar året etter. Ved den anledning tilføyde hun mellomnavnet Jerichau til sitt eget navn.

Les mer


rediger Dagen i dag
torsdag
30.
mai
rediger Kultur
rediger Lenker og kategorier

(en) Denmark – kategori av bilder, video eller lyd på Commons Underprosjekt: Danmark – arbeidsgruppe

Kategorier
rediger Nye artikler