Åpne hovedmenyen
rediger Danmarksportalen
Flag of Denmark.svg
Denmark satellit3.jpg

Danmark, offisielt Kongeriget Danmark er et land i Nord-Europa. Det er det sydligste av de nordiske landene, og ligger sydvest for Sverige og syd for Norge. Danmark har landgrense til Tyskland, og grenser også mot Nordsjøen og Østersjøen. Innbyggertallet er på ca. 5,5 millioner, og hovedstaden er København.

Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Kongeriket Danmark omfatter i tillegg til selve Danmark bilandene Grønland og Færøyene.

Danmark er en velferdsstat med blandingsøkonomi. Levestandarden i landet er høy, og samfunnet er preget av små økonomiske forskjeller. Danmark er et konstitusjonelt monarki med parlamentarisme. Landet deles inn i fem regioner og 98 kommuner. Danmark har vært medlem av FN og NATO siden opprettelsen og av EU siden 1973, men er ikke en del av eurosonen. Siden 2015 har Lars Løkke Rasmussen (V) vært Danmarks statsminister.

Nasjonalspråket dansk er i stor grad gjensidig forståelig med norsk og svensk, og har sterke historiske og kulturelle bånd til de andre nordiske språkene. Omtrent 82 % av befolkningen (og 90 % av de etniske danskene) er medlemmer i den lutherske Folkekirken. I 2009 hadde noe over en halv million dansker utenlandsk opprinnelse, hvorav omtrent halvparten fra andre europeiske land. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Frihetsstøtten i København. Grunnstenen lagt 1792 Foto: Hans Jørn Storgaard Andersen

Landboreformene er betegnelsen på lovendringene som ga danske festebønder bedre økonomiske og rettslige vilkår. Reformperioden varte i tidsrommet 17001850 og førte til omlegging av dansk jordbruk.

I begynnelsen av 1700-tallet og mange år fremover led bondestanden sterkt under umulige og elendige vilkår. Hoveri, jordfellesskap, stavnsbånd og tiendeytelser la store hindringer i veien for den ordinære bondestandens muligheter for et forbedret jordbruk og øket produksjon.

Det ble lagt et ytterligere press på bondestanden da befolkningstallet i denne perioden var stigende og etterspørselen fra utlandet var stor på grunn av alle krigene som foregikk. Man var nødt til å øke produksjonen i landbruket, da det var denne næringen som forsynte hele samfunnet med råvarer til manufaktur, håndverk og handel og samtidig skulle brødfø befolkningen.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Roskilde Domkirke

Roskilde ligger i Midtsjælland og er en av Danmarks eldste byer med en beliggenhet ut mot den sydøstlige delen av Roskilde Fjord. Den er hovedby for Roskilde kommune midt mellom København, Ringsted, Holbæk og samtidig den 10. største byen i landet med 46 292 innbyggere (2009). Byen tilhører Region Sjælland.

Før byen Roskilde ble anlagt fantes det et herredsting på samme sted. Det er ikke funnet arkeologiske beviser på når byen ble grunnlagt, men i følge Adam av Bremen og Saxo Grammaticus kom Harald Blåtann980-tallet reisende fra Jelling til Roskilde, hvor han bygget en kongsgård og en kirke (på stedet hvor Roskilde Domkirke står nå).

Les mer

arkiv  rediger Månedens bilde
Rytterskole i Brønshøj
Rytterskolen i Brønshøj som benyttes som bymuseum. Det brøt ut brann på taket natten mellom 21. og 22. august 2010 og bygningens fremtid er usikker.
arkiv  rediger Utvalgt fra kulturkanonen og verdensarven
Solvognen

Trundholmsvognen eller Solvognen er et dansk nasjonalklenodie - et enestående bronsealderfunn utformet i bronse og gull. Solvognen er en hulstøpt figur, bestående av en hest, som trekker en solskive. Hesten og skiven står på restene av seks hjul, og både hest og skiver har øskener, hvor liner engang var trukket imellom dem. Solskiven er belagt med gull, med fine sirkelformede mønstre. Figuren er datert til eldre bronsealder - ca. 1350 f.Kr.

Les mer

arkiv  rediger Visste du at…
  • ... Marmorkirken i København ble åpnet 145 år etter at grunnstenen ble lagt ned?
  • ... Guldhornene er et nasjonalklenodium fra det 5. århundre som er gått tapt?
rediger Kort om Danmark
Queen Magrethe sep 7 2005.png
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Ditlev Gothard Monrad, tidligere dansk statsminister

Ditlev Gothard Monrad (født 24. november 1811, død 28. mars 1887) var en dansk teolog, biskop, politiker og minister. Monrad sto bak utformningen av Junigrunnloven av 1849 og var konseilpresident (statsminister) under krigen i 1864. Han anses som den danske grunnlovens far.

Monrad ble født i København som sønn av jurist Otto Sommer Monrad og hans ektefelle, men vokste opp hos sin mors tante og hennes mann i en landsby ved Præstø.

Ditlev Monrads far var født i Trondheim og fikk senere arbeid der som jurist, men han måtte fratre stillingen på grunn av sinnsykdom (melankoli). Ditlev Monrads to søstre, Lene Sophie og Hanna Ottilie, var som unge innlagt ved Frederiks hospital, sannsynligvis for sinnslidelse.

Les mer


rediger Dagen i dag
lørdag
25.
mai
rediger Kultur
rediger Lenker og kategorier

(en) Kategori:Denmark – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons Wikipedia svg logo.svg Underprosjekt: Danmark – arbeidsgruppe

Kategorier
rediger Nye artikler