Velkommen til Wikipedias språkportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby innen lingvistikk og språk generelt. Her finner du oversikter over viktige språkartikler, gode artikler, kategoristrukturen til faget og interessante fakta.

Språk er et system av symboler kjent som leksemer og reglene som manipulerer dem. Ordet språk brukes også til å beskrive fenomenet språk, det vil si språks felles egenskaper. Selv om språk vanligvis brukes til kommunikasjon er det ikke synonymt med det. Vitenskapelig studie av språk, deres historiske utvikling, karakteristikker og bruk i samfunnet kalles for lingvistikk eller språkvitenskap.

Menneskespråk er et naturlig fenomen, og språklæring kommer instinktivt med fødselen. I naturlig form bruker menneskespråk mønstre av lyd eller bevegelser for leksemene for å kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av sansene. Selv om det finnes tusenvis av kjente menneskespråk deler alle mange egenskaper som det ikke er noen avvik fra. Les mer …

Kart over utbredelsen av verdens språkfamilier.
Kart over utbredelsen av verdens språkfamilier.

Utvalgt språk

Rigveda-manuskript skrevet med devanagari-skrift.
Rigveda-manuskript skrevet med devanagari-skrift.

Sanskrit (samskŗta «polert», (grammatisk) «korrekt», eller selv «klart») er et av de eldste språkene i den indoariske greina av den indoeuropeiske språkfamilien og skrives i dag normalt med skriftsystemet devanagari. Mange moderne indiske språk, som hindi og bengali, bruker sanskrit i nydannelse av ord siden disse er nedstammet fra dette klassiske kulturspråket. Gjennom indisk historie har sanskrit hatt en betydningsfull rolle som medium for utbredelse av ideer og som bærer av høykultur; hinduismens og mange av buddhismens hellige skrifter og filosofiske tekster er skrevet på sanskrit. Språket har også en omfattende sekulær litteratur med skuespill, poesi, eventyr og fagtekster.

Les mer

Utvalgt artikkel

Indoariske språks utbredelse.
Indoariske språks utbredelse.

Indoariske språk er en grein av den indoeuropeiske språkfamilien. De er framfor alt utbredt i Sør-Asia. Sammen med de iranske språkene og nuristanispråkene danner de den indoiranske undergruppa av indoeuropeiske språk. De til sammen over 100 indoariske språkene som snakkes i dag, har rundt én milliard brukere, først og fremst i nordlige og sentrale India, i Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka og på Maldivene. Blant de viktigste indoariske språkene er hindi, det nært beslektede urdu, bengali, ytterligere regionale indiske språk samt det klassiske språket sanskrit.

De indoariske språkene er ikke i slekt med de dravidiske språkene, som tales i sørlige India, men gjennom langvarig språkkontakt har de utvikla mange fellestrekk. På grunn av et stort antall folkevandringer og den gjensidige språkkontakta i området, har inndelinga av de indoariske språkene i genetiske undergrupper, samt det å sette skiller mellom de enkelte språkene og dialektene, bydd på problemer.

De indoariske språkene er i stor grad analytiske. Den grunnleggende ordstillinga i alle språka er subjekt–objekt–verb. Det mest karakteristiske trekket fonologisk sett er det store antallet plosiver. Flere av dagens indoariske språk benytter en rekke ord som er lånt inn direkte fra sanskrit.

Les mer

Visste du at …

Utvalgt bilde

Dronning Silvia av Sverige er utdanna tolk, og snakker svensk, portugisisk, tysk, fransk, engelsk, spansk og svensk tegnspråk.
Dronning Silvia av Sverige er utdanna tolk, og snakker svensk, portugisisk, tysk, fransk, engelsk, spansk og svensk tegnspråk.
Dronning Silvia av Sverige er utdanna tolk, og snakker svensk, portugisisk, tysk, fransk, engelsk, spansk og svensk tegnspråk.

Prosjekt for språkartikler Språkprosjektet – for deg som vil være med og lage flere språkartikler