Åpne hovedmenyen

Velkommen til Wikipedias språkportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby innen lingvistikk og språk generelt. Her finner du oversikter over viktige språkartikler, gode artikler, kategoristrukturen til faget og interessante fakta.

Språk er et system av symboler kjent som leksemer og reglene som manipulerer dem. Ordet språk brukes også til å beskrive fenomenet språk, det vil si språks felles egenskaper. Selv om språk vanligvis brukes til kommunikasjon er det ikke synonymt med det. Vitenskapelig studie av språk, deres historiske utvikling, karakteristikker og bruk i samfunnet kalles for lingvistikk eller språkvitenskap.

Menneskespråk er et naturlig fenomen, og språklæring kommer instinktivt med fødselen. I naturlig form bruker menneskespråk mønstre av lyd eller bevegelser for leksemene for å kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av sansene. Selv om det finnes tusenvis av kjente menneskespråk deler alle mange egenskaper som det ikke er noen avvik fra. Les mer …

Kart over utbredelsen av verdens språkfamilier.

Utvalgt språk

Sulàyöm skole i Amubre.

Bribri er et chibchansk språk som snakkes av rundt 6 000 bribrier i tre forskjellige områder i det sørlige Costa Rica. Det er dermed ett av de to største indianske språka i landet, sammen med det nært beslekta cabécar. Antallet bribritalende er i svak nedgang.

Bribri er tonalt, og har opptil fire toner: høy, lav, stigende og fallende. Det skiller også mellom orale og nasale vokaler, og har i alt 12 vokalfonemer.

Bribri er et ergativspråk, og har den faste ordstillinga absolutiv–verbal. I nominalfrasene kommer modifikatorene etter kjernen, og språket har postposisjoner. Verba bøyes hovedsakelig etter aspekt. Tallorda bøyes etter forma til objektene de refererer til. Bribri har også et komplekst system med demonstrativer.

Det er tre hoveddialekter av bribri: Coroma (østlig), Amubre (vestlig) og Salitre (Stillehavet).

Les mer

Edit-find.svg Utvalgt artikkel

Svensk- og tospråklige kommuner i Finland

Liste over svensk- og tospråklige kommuner i Finland omfatter alle finske byer og kommuner hvor det svenske språket har offisiell status på kommunenivå. I tillegg gis en oversikt over finske kommuner med større svenskspråklig minoritet hvor svensk ikke er offisielt kommunalt språk.

90,9 % av befolkningen i Finland har finsk som morsmål, og 5,4 % svensk (per 31. desember 2008). Begge språk er offisielle. På lokalt nivå kan hver kommune bruke finsk, svensk eller være tospråklig. Den finske språkloven sier at kommunen skal være tospråklig dersom mer enn 8 % av befolkningen, eller minst 3 000, snakker finsk (i svenskspråklige kommuner) eller svensk (i finskspråklige kommuner).

Les mer

Emblem-question.svg Visste du at …

Image-x-generic.svg Utvalgt bilde

Utbredelsen av andamanske språk på 1800-tallet og 2004.
Utbredelsen av andamanske språk på 1800-tallet og i 2004.

Prosjekt for språkartikler Språkprosjektet – for deg som vil være med og lage flere språkartikler