Portal:Undergrunnsbane

Velkommen til Wikipedias undergrunnsbaneportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby rundt undergrunnsbane. Her finner du oversikter over undergrunnsbaneartikler, hjelp og rettesnorer for hvordan lage undergrunnsbaneartikler, kategoristrukturen og interessante fakta.

En tunnelbane, også kalt T-bane, undergrunn eller metro, er en jernbane, hovedsakelig i befolkede områder, med høy kapasitet og servicefrekvens som er adskilt fra annen trafikk.

162 byer har tunnelbaner med totalt mer enn 8000 km med bane og 7000 stasjoner.

Som navnet antyder, har tunnelbaner strekninger under jorden, men det er svært vanlig at deler av T-banesporene er ute i dagen. Ofte går traseen i tunnel gjennom de tettest befolkede delene av en by, mens sporene går over bakken utenfor bykjernen. De fleste slike nett har imidlertid lukkede systemer uavhengig av annen trafikk, i motsetning til for eksempel trikk. Les mer …

Underground (no text).svg Utvalgt bane

T-banestasjonen Eschenheimer Tor

Frankfurts undergrunnsbane utgjør sammen med S-Bahnen og trikken hovednettverket av kollektivtrafikk i Frankfurt. Den har daglig ca. 300.000 reisende.

Nettet har siden 1968 tatt i bruk stadig flere strekninger og nye linjer. Det finnes tre U-Bahn-tunneler i bykjernen, mens det utenfor stort sett går i hevet bane. De overjordiske avsnittene har ulike utbygningsstandarder fra planseparert og hevet til gatebundet og senket. Nettet tilsvarer dermed et bybanesystem.

Frankfurt U-Bahn har syv linjer, som benytter seg av tre stammstrekninger gjennom sentrum og betjener 27 tunnelstasjoner og 58 overjordiske stasjoner. På den 61 kilometer lange linjenettet ble det i år 2008 fraktet 112 millioner Passasjerer. Siden 1996 drives bybanen av Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF), et selskap som tilhører byen Frankfurt. Det meste av banens materiell og infrastruktur eies av dette selskapet. Banen er medlem av Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), et tariffsystem som dekker hele det sydlige Hessen.

Les mer

Underground (no text).svg Utvalgt stasjon

U-Bahn Berlin Osloer Strasse.JPG

Osloer Straße er en stasjon på Linje U9 og U8 til Berlins undergrunnsbane. Den befinner seg i krysset Osloer Straße/Schwedenstraße/Tromsöer Straße/Heinz-Galinski-Straße i Bydelen Mitte. Plattformen til den nåværende U9 ble tatt i drift den 30. april 1976, mens den til U8 den 5. oktober 1977. Stasjonen, som ofte blir avkortet til Olo (U9) henholdsvis Olu (U8), har en heis til bakkenivå, og regnes derav for å være tilgjengelig for bevegelseshindrede passasjerer. Over stasjonen går det en trikk tilhørende Berlins sporvei til Virchow-Klinikum hvs. Bösebrücke.

Les mer
Prosjekt for undergrunnsbane Undergrunnsbaneprosjektet – for deg som vil være med og lage flere t-bane- og undergrunnsartikler