Åpne hovedmenyen

Velkommen til Wikipedias undergrunnsbaneportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby rundt undergrunnsbane. Her finner du oversikter over undergrunnsbaneartikler, hjelp og rettesnorer for hvordan lage undergrunnsbaneartikler, kategoristrukturen og interessante fakta.

En tunnelbane, også kalt T-bane, undergrunn eller metro, er en jernbane, hovedsakelig i befolkede områder, med høy kapasitet og servicefrekvens som er adskilt fra annen trafikk.

162 byer har tunnelbaner med totalt mer enn 8000 km med bane og 7000 stasjoner.

Som navnet antyder, har tunnelbaner strekninger under jorden, men det er svært vanlig at deler av T-banesporene er ute i dagen. Ofte går traseen i tunnel gjennom de tettest befolkede delene av en by, mens sporene går over bakken utenfor bykjernen. De fleste slike nett har imidlertid lukkede systemer uavhengig av annen trafikk, i motsetning til for eksempel trikk. Les mer …

Underground no-text.svg Utvalgt bane

Gjennomgangshallen ved Zoloti Vorota stasjon

Metroen i Kiev (ukrainsk: Київське метро, russisk: Киевское метро) er T-banesystemet i Ukrainas hovedstad Kiev. Metroen ble satt i drift i 1960, og er dermed Ukrainas første T-banesystem, og det tredje i Sovjetunionen etter Moskvas metro og St. Petersburgs metro. Metroen i Kiev har 1,7 millioner daglige passasjerer, og for 34% av byens offentlige transport målt i antall reisende.

Metroen har tre linjer i drift (rødt, grønt og blått på kartet under), og én linje under bygging (markert i orange). Den røde linjen ble satt i drift i 1960, mens den blå og grønne ble satt i drift i henholdsvis 1976 og 1989.

Kievs metro har 46 stasjoner. Omtrent halvparten ligger svært dypt (på samme måte som i Moskva), mens den andre halvparten ligger like under jorden eller på bakkenivå. Metroen drives nå av et privat selskap eiet av det offentlige, etter at dette ble skilt ut fra jernbanedepartementet tidlig på 1990-tallet. Driftsinntektene er tredelte, i tillegg til offentlige overføringer (både fra stat og kommune) får metroen også inntekter fra billettsalg og reklame.

Metrobygging er skilt ut i et eget datterselskap. Videre utbygging av systemet ble finansiert både med overskudd fra metrodriften og med egne overføringer fra stat og kommune. Metroen har en flat takst på 0,5 hryvnia (omtrent 50 øre) uansett lengde på reisen.

Les mer

Underground no-text.svg Utvalgt stasjon

Metro Paris - Ligne 11 - station Chatelet 02.jpg

Châtelet er en metrostasjon på grensen mellom Paris' 1. og 4. arrondissement. Stasjonen betjener metrolinjene 1, 4, 7, 11 og 14. Hver enkelt av linjene har en separat dato for at deres stasjon ble åpnet, 6. august 1900 (linje1), 21. april 1908 (linje 4), 16. april 1926 (linje 7), 28. april 1935 (linje 11) og 15. oktober 1998 for linje 14.

Bortsett fra metroen betjener stasjonen også forstadstoglinjene (RER). Den er Europas største underjordiske stasjon, med korrespondanse mellom tre av de fem RER-linjene samt fem av de seksten metrolinjene. Av RER-linjer betjener den linje A, linje B og linje D.

Châtelet er oppkalt etter Grand Châtelet, et slott som ble revet av Napoléon Bonaparte i 1802. Dette slottet voktet den nordlige tilgangen til den gamle broen Pont au Change over Senen til Île de la Cité. Place du Châtelet har også fått sitt navn fra dette slottet.

Les mer
Prosjekt for undergrunnsbane Undergrunnsbaneprosjektet – for deg som vil være med og lage flere t-bane- og undergrunnsartikler