Portal:Undergrunnsbane

Velkommen til Wikipedias undergrunnsbaneportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby rundt undergrunnsbane. Her finner du oversikter over undergrunnsbaneartikler, hjelp og rettesnorer for hvordan lage undergrunnsbaneartikler, kategoristrukturen og interessante fakta.

En tunnelbane, også kalt T-bane, undergrunn eller metro, er en jernbane, hovedsakelig i befolkede områder, med høy kapasitet og servicefrekvens som er adskilt fra annen trafikk.

162 byer har tunnelbaner med totalt mer enn 8000 km med bane og 7000 stasjoner.

Som navnet antyder, har tunnelbaner strekninger under jorden, men det er svært vanlig at deler av T-banesporene er ute i dagen. Ofte går traseen i tunnel gjennom de tettest befolkede delene av en by, mens sporene går over bakken utenfor bykjernen. De fleste slike nett har imidlertid lukkede systemer uavhengig av annen trafikk, i motsetning til for eksempel trikk. Les mer …

Underground (no text).svg Utvalgt bane

Logoen til t-banesystemet

Londons undergrunnsbane (engelsk: London Underground, ofte kalt bare the Underground eller the Tube) er en undergrunnsbane med linjer som kjører i tunneler under det sentrale London og i dagen gjennom byens forsteder. Den første strekningen ble åpnet i 1863, noe som gjør denne undergrunnsbanen til verdens eldste metrosystem.

Siden 2003 har undergrunnsbanen vært en del av Transport for London (TfL). Tidligere ble undergrunnsbanen drevet av London Regional Transport, som var direkte underlagt de nasjonale myndighetene.

Det er pr. februar 2005 274 åpne stasjoner, og mer enn 408 kilometer skinnegang som er i bruk. Banen frakter omkring tre millioner passasjerer daglig; i årene 1999 og 2000 ble det foretatt tilsammen 927 millioner reiser. I tillegg til de åpne stasjonene finnes det flere eldre stasjoner som er nedlagt.

De underjordiske strekningene er anlagt på to nivåer, noen rett under overflaten ("subsurface lines"), og noen dypt nede i bakken (de opprinnelige "tube lines"). De øverste har skinnegangen bare omkring 5 meter under overflaten, mens de dype ligger på 20 meter eller mer. De øvre tunnelene har samme standard som vanlige tog, mens de dype er svært smale og setter begrensninger på hva slags togmateriell som kan brukes. Begge typer har også trafikk i dagen, unntatt Victoria-linjen og Waterloo & City-linjen; førstnevnte har kun depotplass over bakken, mens sistnevnte er svært kort og bare kjører under bakken.

Les mer

Underground (no text).svg Utvalgt stasjon

Incheon-Rapid-Transit-1-Dongmak-station-1-entrance.jpg

Dongmak er en stasjon på Incheons undergrunnsbanes linje nr. 1 i Sør-Korea. Stasjonen har fire utganger og ligger mellom Namdong industriområde, Dongchun-2-dong kontorbygninger og flere grunn- og ungdomskoler. Stasjonen ble åpnet 6. oktober 2009 og har 6,059 passasjerer per 2009.

Les mer
Prosjekt for undergrunnsbane Undergrunnsbaneprosjektet – for deg som vil være med og lage flere t-bane- og undergrunnsartikler