Portal:Undergrunnsbane

Velkommen til Wikipedias undergrunnsbaneportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby rundt undergrunnsbane. Her finner du oversikter over undergrunnsbaneartikler, hjelp og rettesnorer for hvordan lage undergrunnsbaneartikler, kategoristrukturen og interessante fakta.

En tunnelbane, også kalt T-bane, undergrunn eller metro, er en jernbane, hovedsakelig i befolkede områder, med høy kapasitet og servicefrekvens som er adskilt fra annen trafikk.

162 byer har tunnelbaner med totalt mer enn 8000 km med bane og 7000 stasjoner.

Som navnet antyder, har tunnelbaner strekninger under jorden, men det er svært vanlig at deler av T-banesporene er ute i dagen. Ofte går traseen i tunnel gjennom de tettest befolkede delene av en by, mens sporene går over bakken utenfor bykjernen. De fleste slike nett har imidlertid lukkede systemer uavhengig av annen trafikk, i motsetning til for eksempel trikk. Les mer …

Underground (no text).svg Utvalgt bane

En av de karakteristiske metrosøylene, her ved Kongens Nytorv stasjon.

Københavns metro er t-banen til den danske hovedstaden København. Den ble innviet i 2002 og består per dags dato av to linjer. Teknologisk baserer den seg på VAL-systemet, noe som gjør den førerløs og helautomatisk. Metroen blir driftet av firmaet Metro Service A/S, som også står ansvarlig for sporområdene og togene.

Metroen danner sammen med S-togsnettverket en betydelig andel av Københavns kollektivtrafikk. Mens S-toget er en type forstadstog som betjener hele København med omegn, er metroen med sine to linjer bykjernens transportmiddel, som også betjener den nye bydelen Ørestad og Københavns Lufthavn, Kastrup. Metrotogene får i tillegg strømmen sin via en strømskinne.

Gjennom sentrum og vest mot Frederiksberg deler M1 og M2 trasée. Mot syd-øst, betjener Linje M1 øyen Amager, og mot øst betjener Linje M2 de østlige bydelene samt den tidligere nevnte flyplassen. Metroen har 22 stasjoner, hvorav 9 er under bakken. I 2009 fraktet den 50 millioner reisende.

Les mer

Underground (no text).svg Utvalgt stasjon

U-Bahnhof Ziegelstein O 1.jpg

Ziegelstein er den 38. t-banestasjonen til Nürnbergs undergrunnsbane og ble åpnet den 27. november 1999. Den ligger 945 meter fra Herrnhütte stasjon og 2388 meter fra Flughafen.

Stasjonen ligger i Nürnberg-bydelen Ziegelstein og strekker seg under Fritz-Munkert-Platz fra nord til syd, mellom Bierweg og Otto-Lilienthal-Straße. Den sydlige inngangen, samt heisen fører til Fritz-Munkert-Platz, mens den nordliggende til den vestlige delen av Ziegelsteinstraße.

Stasjonsbyggningen er i seg selv 140 m langt, 15 m bredt og 9 m dypt. Byggearbeidene for stasjonen begynte den 23. september 1996, og ble utført i såkalt «Berliner Weise».

Les mer
Prosjekt for undergrunnsbane Undergrunnsbaneprosjektet – for deg som vil være med og lage flere t-bane- og undergrunnsartikler