Portal:Geografi


  rediger Geografiportalen

Geografi

Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut, forklarer hvorfor den ser ut som den gjør, og setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη (ge) eller γεια (geia) som betyr «jord» og «jordmonn» og γραφειν (grafein), med betydningen «å skrive» eller «å beskrive».

Det store begrepet geografi omfatter mye mer enn begrepet kartografi, som ofte feilaktig jamstilles med geografi. Geografi kan deles inn i to undergrener, naturgeografi og samfunnsgeografi. Begge grenene er tverrvitenskapelige, med innslag av for eksempel hydrologi, geologi, klimatologi, sosiologi og matematikk.

  rediger Underportaler
  rediger Utvalgt artikkel
Tallinn
Tallinn (til 1918: Reval) er hovedstaden i og den største havnebyen i Estland. Byen har 401 694 innbyggere (22. mars 2005) og ligger helt nord på den baltiske halvøy, 80 km sør for Helsingfors. Den ble erobret av danskene i 1219 og solgt til Den tyske Orden i 1346. Byen var under svensk herredømme fra 1561, til svenskene tapte sine besittelser i Baltikum under Den store nordiske krig til Russland i 1710. Den var hovedstad i det selvstendige Estland fra 1919 frem til den sovjetiske okkupasjonen etter andre verdenskrig, og ble hovedstad på ny etter Estlands selvstendighet i 1991. Les mer…
  rediger Utvalgt bilde
Eyjafjallajökull.
En isbre er en masse av snø og is som i hovedsak ligger på land, og som er i bevegelse. Denne definisjonen kommer fra den svenske glasiologen Hans Wilhelmsson Ahlmann. En fordel med denne definisjonen er at den skiller isbreer fra snøfonner som mer eller mindre tilfeldig har blitt liggende igjen fra året før
  rediger Visste du at…
  rediger Relaterte portaler

USA  · Brasil  · Bulgaria  · Danmark  · Estland  · Færøyene  · Island  · Israel  · Japan  · Korea  · Mexico  · Nauru  · Nederland  · Norge  · Storbritannia  · Sør-Afrika  · Tyskland  · Vest-Sahara

  rediger Utvalgt land
Sør-Korea

Sør-Korea (offisielt Republikken Korea (ROK), (koreansk; revidert romanisering: Daehan-minguk; hangul: 대한민국; hanja: 大韓民國)) er et land som ligger på den sørlige halvdelen av den koreanske halvøy i det østlige Asia. Sør-Korea grenser mot Nord-Korea i nord og var en del av nasjonen Korea inntil 1945. Sør-Korea grenser til Kina og Japan på den andre siden av havområdene Gulehavet og Koreastredet.

Mens den sørkoreanske regjeringen fra starten av offisielt omfavnet det vestlige demokratiet, ble presidentvalgene gjennomført med større eller mindre grad av valgfusk. Først i 1987 ble frie og rettferdige valg til presidentembedet gjennomført, i stor grad takket være et folkelig opprør og påfølgende demonstrasjoner. I dag er Sør-Korea et av verdens mest avanserte og mest velstående land.

  rediger Kategorier
  rediger Underprosjekter
  rediger Ting du kan gjøre