Portal:Geografi


  rediger Geografiportalen

Geografi

Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut, forklarer hvorfor den ser ut som den gjør, og setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη (ge) eller γεια (geia) som betyr «jord» og «jordmonn» og γραφειν (grafein), med betydningen «å skrive» eller «å beskrive».

Det store begrepet geografi omfatter mye mer enn begrepet kartografi, som ofte feilaktig jamstilles med geografi. Geografi kan deles inn i to undergrener, naturgeografi og samfunnsgeografi. Begge grenene er tverrvitenskapelige, med innslag av for eksempel hydrologi, geologi, klimatologi, sosiologi og matematikk.

  rediger Underportaler
  rediger Utvalgt artikkel
Kåja, Torsvåg
Torsvåg ligger på 70 grader nord, lengst nordvest på øya Vanna i Karlsøy kommune. Nærmeste by er Tromsø, som er ca. 9 mil sør for Torsvåg. Fiskeværet Torsvåg har eksistert i mange hundre år og i flere hundre år var dette også et viktig kirkested. I dag danner moloer på begge sider av holmen Kåja en lun havn midt i havgapet. På Kåja ligger et av Vannas fiskebruk, «Torsvågbruket», og på toppen av Kåja er Torsvåg fyr. I dag har Torsvåg bare mellom 10 og 20 innbyggere, men igjennom historien har mange satt sin fot i dette fiskeværet.
  rediger Utvalgt bilde
Versailles.
Versailles er en by utenfor Paris, mest kjent for et praktfullt slott, bygget av «solkongen», Ludvig 14.
  rediger Visste du at…
  rediger Relaterte portaler

USA  · Brasil  · Bulgaria  · Danmark  · Estland  · Færøyene  · Island  · Israel  · Japan  · Korea  · Mexico  · Nauru  · Nederland  · Norge  · Storbritannia  · Sør-Afrika  · Tyskland  · Vest-Sahara

  rediger Utvalgt land
Polens flagg
Polen (polsk Polska), offisielt Republikken Polen (polsk Rzeczpospolita Polska) er et land i Sentral-Europa. Det ligger i midten av Europa, og grenser i vest mot Tyskland, i sør mot Tsjekkia og Slovakia, i øst mot Ukraina og Hviterussland, og i nord mot Østersjøen, Litauen og Russland (i form av Kaliningrad-enklaven). Polen deler også sjøgrenser med Danmark og Sverige. Med et areal på 312 683 km² er Polen verdens 69. største land. Polens befolkning utgjør over 38,5 millioner mennesker, for det meste bosatt i store byer som landets historiske hovedstad Kraków eller nåværende hovedstad Warszawa.
  rediger Kategorier
  rediger Underprosjekter
  rediger Ting du kan gjøre