rediger  Luftfartsportalen

Luftfart et et vidtrekkende begrep, men henviser generelt til trafikk med luftfartøy, maskiner konstruert av mennesker for flyvninger i atmosfæren. Begrepet kan også knyttes til aktiviteter, industri og myndigheter forbundet med fly.

Les mer ...

  rediger Utvalgt artikkel
Airbus A300 er en flytype med kort til middels rekkevidde. Flytypen produseres av Airbus Industries. Prototypen A300B1 fløy første gang 28. oktober 1972 og den første av den første produksjonserien A300B2 fløy første gang 28. juni 1973. A300 var det første bredbuksflyet med bare to motorer og inspirerte Boeing til å utvikle flytypen Boeing 767 og senere Boeing 777.

Les mer...

  rediger Utvalgt bilde
Giganten Airbus A380 hadde sin første kommersielle flygning for Singapore Airlines 25. oktober 2007.
  rediger Visste du at...
  • ... da Mil Mi-6 fløy første gang i 1957 var det ikke bare verdens største helikopter, men også verdens raskeste?
  • ... vingearealet på en Airbus A380 er 845 m², noe som er stort nok til at rundt 2 800 personer kan stå under hver vinge.
  • ... antall flypassasjerer på verdensbasis var i 2012 omlag 2,9 milliarder (Airliner World)
  • ... det finnes omlag 6.000 flyselskaper i verden med tilsammen 55.000 fly, (fly med mer enn 20 passasjerer, eller max .vekt 5.700 kg.)
  • Nepal Airlines tok i bruk utradisjonelle metoder for å rette en feil på ett av sine fly. Da teknikerne ikke klarte å løse problemet ble to geiter ofret til guden «Akash Bhairab» som er Hinduismens gud for himmelrommet.
  • …største ordre på Airbus A380 er kommet fra Emirates som har bestilt 90 eksemplarer.
  • ...Norges første jagerskvadron ble opprettet 21. juli 1941?
  • ... De to store produsentene, Airbus og Boeing bygger hver mellom 50 og 60 fly hver måned
  • ...Antonov An-2 kan holde seg i luften ved så lav hastighet som 55 km/t.
  • ... En jumbojet består av seks millioner deler
  rediger Underprosjekter

Det finnes også et underprosjekt for luftfart som du kan lese om, og bidra til her: Wikipedia:Underprosjekter/Luftfart.

  rediger Utvalgt biografi

Glenn Hammond Curtiss (født 12. mai 1878, død 23. juli 1930) var en pioner innenfor amerikansk luftfart.

Les mer...

  rediger Relaterte portaler
  rediger Kategorier
  rediger Ting du kan gjøre