Portal:Trondheim

  rediger Trondheimportalen
NO 1601 Trondheim.svg
Trondheim komm.svg

Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 207 595 innbyggere (per 1. januar 2021). Byen ligger ved utløpet av Nidelva ved Trondheimsfjorden og grenser i øst mot Malvik og i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus. Trondheim er administrasjonssentrum for Sør-Trøndelag fylke.

Byen ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i 997, men mye tyder på at det på det tidspunktet var et betydelig tettsted der allerede. Byen var Norges hovedstad 1030–1217. Byen er blitt hjemsøkt av bybranner utallige ganger; den mest kjente brannen var Hornemansbrannen 19. april 1681.

Opprinnelig utgjorde Trondheim by bare selve byhalvøya, mens områdene rundt tilhørte Strinda herred. Trondheim ble utvidet en rekke ganger, og fikk sine nåværende grenser 1. januar 1964 da kommunene Strinda, Byneset, Leinstrand og Tiller ble innlemmet i byen. Les mer...

  rediger Utvalgt artikkel
Nordre gate 9, bygget i 1903 og tegnet av arkitekt Karl Norum.

Nordre gate (eller bare Nordre) er en av Trondheims viktigste forretningsgater. Den strekker seg fra Kongens gate ved Vår Frue kirke til Kanalen. Øvre halvdel av gata er gågate. Nordre er en av de mellomstore gatene fra Cicignons byplan, med en bredde på 36 alen. Vi kjenner to middelaldergater som gikk omtrent der Nordre går i dag: Borkegate og Moritsveita.

Nordre gate var fram til siste halvdel av 1800-tallet ingen utprega forretningsgate. Fram til 1870-åra bestod bebyggelsen av toetasjes trehus. Da ble nr. 3 og 5 oppført som de første gårder i mur med forretninger i første etasje og leiligheter over. På 1880- og 90-tallet ble flere av de eldre gårdene ombygd til forretninger.

Artikkelarkiv

  rediger Utvalgt bilde
  rediger Visste du at…

...Trondheim ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997?

  rediger Relaterte portaler

Norge
Andre byer:
Arendal · Bergen · Bodø · Oslo · Stavanger · Tromsø
Lokalt:
Sør-Trøndelag · Hitra · Frøya

  rediger Utvalgt biografi

Odd Einar Dørum (født 12. oktober 1943 i Oslo) er en norsk politiker (V). Han er utdannet sosionom, og har tidligere vært leder i partiet Venstre. I perioden 20012005 satt han som justisminister for andre gang i regjeringen Bondevik II.

Biografiarkiv

  rediger Kategorier