Portal:Museum

Portal Museum

Et museum, musé eller muse er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Museer spesialiserer seg vanligvis innenfor ett eller flere fagfelt, og har fagfolk med stor interesse for, eller med spesialutdanning innenfor disse fagfeltene.
Egyptian Bust.jpg
Farao Ramses II, skulptur i British Museum i Longdon.

Rediger

I nyhetene

Museumssamlinger på Commons

Rediger

Knarren Saga Siglar på jordomseiling

Knarr er en nordisk betegnelse på en båttype som ble brukt i vikingtiden. Knarrene var lasteskip med et bredere, dypere og kortere skrog enn langskip og kunne ta desto mer last og manøvreres med mindre mannskap. Som andre nordiske skip i vikingtiden var knarren klinkbygd.

Ordet er lånt fra det norrøne ordet knorr i formen knarr, av sammensetningsformen knarr-, jamfør genitivsformen knarrar. Ordet finnes i flere stedsnavn langs kysten, eksempelvis Knarrvik i Lindås, Knarrberg på Nøtterø og Knarrlagsund på Hitra.

Vikingskipet ga i 1940-årene navn til en robust seilbåt, Knarr (kjølbåt), konstruert av Erling Kristofersen og H. Aall.

Vikingskip

Modell Knorr.jpg

Knarrene var handelsskip bygd for å romme last og er bredere og dypere enn langskipene, som var bygd for krigføring, Langskip kunne både roes og seiles, mens knarrer nesten utelukkende var bygd for seilas, selv også de var utstyrt med årer. Uten tvil var knarren den vanligste og viktigste av vikingtidens skipstyper.

Vikingene var ikke bare overfallsmenn og krigere, de var også handelsmenn, og det var ikke minst i den forbindelse knarren ble brukt. Denne skipstypen transporterte handelsvarer som hvalrosstenner, ull, tømmer, korn, pelsverk, treller, honning og våpen. De fleste av vikingenes seilaser til Island, Grønland og Vinland ble foretatt med knarrer; i slike skip kunne man få med såvel husdyr som alt annet som trengtes.

Skuldelev 1

Skuldelev 1, knarren som ble funnet i Roskildefjord på 1960-tallet og som nå kan sees i Vikingskipsmuseet i Roskilde.

I Roskildefjord i Danmark er den best bevarte knarren funnet. Den betegnes som Skuldelev 1, og kan sees i Vikingskipsmuseet i Roskilde. Denne blir brukt som forbilde når det bygges kopier i vår tid.

Den best kjente kopien er «Saga Siglar» som ble bygget (ca. 1983) i BjørkedalenSunnmøre. Den ble seilt jorden rundt, for til slutt å forlise i Middelhavet. Som erstatning ble Borgundknarren bygget, et skip som tilhører Sunnmøre Museum. Vikingskipsmuseet i Roskilde har bygget kopien Ottar af Roskilde og denne er bygget med så stor overensstemmelse med en knarr fra vikingtiden som mulig, med hensyn til materialbruk og håndverk.

Klåstadskipet

«Saga Farmann», en kopi av Klåstadskipet.

Klåstadskipet er den best kjente knarren funnet i Norge.

En kopi av Klåstadskipet er bygget på Vikingodden i Tønsberg. Skipet, som har fått navnet «Saga Farmann», ble sjøsatt i Tønsberg 6. september 2018. Etter planen skal skipet ut på en ferd langs norskekysten til Kvitsjøen og deretter på russiske elver til Svartehavet og Miklagard. Etter besøket i Istanbul skal skipet seile gjennom Middelhavet og tilbake til Norge. Turen starter i 2020 og antas å ta fem år.[1]

Litteratur

Referanser

  1. ^ Randi Nøstebø: «Gjenskaper vikingenes handelsskip», vestfoldguide.no

Eksterne lenker

Rediger

Domkirkeruinene lindahl 2.jpg
Friluftsmuseum er en særskilt type museum med samlinger utstilt utendørs. Som andre museer skal friluftsmuseer tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum. Det er ingen prinsipielle grenser for hva et friluftsmuseum kan samle, men tilflyttede bygninger utgjør den viktigste og mest synlige gjenstandsypen ved de fleste, i tråd med en godt etablert tradisjon. Mange friluftsmuseer kan derfor like gjerne kalles bygningsmuseer.  Les mer…
Valdres Folkemuseum, Nord-Aurdal.JPG
Valdres Folkemuseum ligger på Storøya i Strandefjorden utenfor Fagernes og er det fjerde største friluftsmuseet i Norge. Valdres Folkemuseum eies av de seks Valdres-kommunene. Sammen med Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger ble museet i 2006 en del av Valdresmusea. Fra 2008 har Valdresmusea også hatt driften av Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Instituttet har administrasjon og dokumentajonssenter samt bunadutstilling på Valdres Folkemuseum.  Les mer…
Lepramuseet - 9.jpg
Bymuseet i Bergen ble etablert 1. juli 2005 og er en sammenslåing av flere tidligere selvstendige museer og kulturminner i Bergen kommune. Bymuseet har i dag ansvar for Alvøen hovedbygning, Bergen Skolemuseum, Bryggens Museum, Damsgård hovedgård, Gamle Bergen Museum, Hordamuseet, Håkonshallen, Lepramuseet og Rosenkrantztårnet.  Les mer…
Mellemverftet 2.JPG
Mellemværftet er et skipsverft fra seilskutetida i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal; verftet er et industrielt kulturminne som eies og drives av Nordmøre Museum.Mellemværftet ble etablert 1791 i Vågen i Kristiansund og var i kontinuerlig drift til 1978.[1] Verftet har siden 1984 blitt drevet som et skipsverft for veteranskip. Verftet er fredet etter kulturminneloven.  Les mer…
Latvias folkemuseum kirkeinteriør.JPG
Latvias folkemuseum eller Latvias etnografiske friluftsmuseum er et stort friluftsmuseum på en skogbevokst mo ved innsjøen Yugla i utkanten av Riga, hovedstaden i Latvia. Museet viser bygninger og gjenstander fra tradisjonell bondekultur i de ulike regionene i Latvia.   Les mer…
Museum in Docklands at night 2005-01-10.JPG
Museum of London Docklands er et museum på Londons østkant. Det forteller historien om elva Thames og havneområdet Docklands. Museet er en del av Museum of London Group.   Les mer…
Vincent Van Gogh - The Potato Eaters.png
Van Gogh-museet ligger i Amsterdam. Det er viet to store kunstnere: Vincent van Gogh og hans samtidige, inklusive Paul Gauguin. I museet henger det mange titalls malerier av disse store kunstnerne. Samlingen av van Goghs bilder regnes som den mest omfattende i verden.  Les mer…
Sør-Georgia museum (engelsk: South Georgia Museum) er et museum i den nedlagte hvalfangststasjonen Grytviken på øya Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Museet ligger i den tidligere bestyrerboligen som ble bygd i 1916 og brukt av bestyreren og hans familie frem til nedleggelsen av virksomheten i 1964.   Les mer…