Portal Museum

Et museum, musé eller muse er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Museer spesialiserer seg vanligvis innenfor ett eller flere fagfelt, og har fagfolk med stor interesse for, eller med spesialutdanning innenfor disse fagfeltene.
Madonna fra Urnes stavkirke i Bergen museum. .

Rediger

I nyhetene

Museumssamlinger på Commons

Rediger

Maleriet «Pike med perleøredobb» (nederlandsk Het Meisje met de Parel) er et av den nederlandske maleren Johannes Vermeers mest kjente verk. Maleriet avbilder en jente, med perleøredobben hun har på som fokuspunkt. Maleriet befinner seg i dag i Mauritshuis i Haag. Det er blitt kalt «Nordens Mona Lisa» eller «det nederlandske Mona Lisa».  Les mer…

Rediger

Friluftsmuseum er en særskilt type museum med samlinger utstilt utendørs. Som andre museer skal friluftsmuseer tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum. Det er ingen prinsipielle grenser for hva et friluftsmuseum kan samle, men tilflyttede bygninger utgjør den viktigste og mest synlige type gjenstander, i tråd med en godt etablert tradisjon. Mange friluftsmuseer kan derfor like gjerne kalles bygningsmuseer. Bygninger er del av et landskap, og mange friluftsmuseer skaper derfor et kulturlandskap rundt bygningene. Begrepet brukes i dag også om bygningsmiljøer, bevart der de hører hjemme, og som forvaltes som museer.  Les mer…
Valdres Folkemuseum ligger på Storøya i Strandefjorden utenfor Fagernes og er det fjerde største friluftsmuseet i Norge. Valdres Folkemuseum eies av de seks Valdres-kommunene. Sammen med Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger ble museet i 2006 en del av Valdresmusea. Fra 2008 har Valdresmusea også hatt driften av Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Instituttet har administrasjon og dokumentajonssenter samt bunadutstilling på Valdres Folkemuseum.  Les mer…
Garborgheimen er et jærhus i Time kommune. Den er kjent som et kunstnerhjem ettersom forfatteren Arne Garborg (1851–1924) ble født, vokste opp og bodde her inntil han flyttet hjemmefra som 16-åring. Stedet har vært museum siden 1951.  Les mer…
Lindesnes fyr er Norges eldste fyr beliggende tilnærmet helt på sydspissen av Lindesnes-halvøya i Lindesnes kommune. Den 27. februar 1656 ble Norges første fyrlys tent her. Dette ble slukket høsten samme år, som følge av klager på dårlig lys. Men man regner likevel at fyret ble grunnlagt i 1656. Det var ingen tilfeldighet at nettopp Lindesnes ble stedet der det første fyr i Norge ble tent. Helt siden middelalderen har Lindesnes, eller Neset, som man kalte stedet, vært en av de viktigste landkjenningene for de seilende mellom Nordsjøen og Østersjøen.  Les mer…
Jamtli («jemters li») er Jämtlands läns museum i Östersund. Anlegget består av et friluftsområde med historiske miljøer, og et innendørsmuseum som viser utstillinger om regionens historie fra steinalderen til i dag, samt kunst. Museet bruker rollespill i sin historieformidling, og vender seg særlig til barnefamilier.   Les mer…
Rheinische Landesmuseum i Trier er et arkeologisk museum i byen Trier i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland. Museet er Triers største, med mer enn 3000 m² utstillinger, og Triers fortid som romersk provinshovedstad er hovedtemaet. Museet viser også temporære utstillinger fra andre temaer enn arkeologi. I november arrangeres en regional vinfestival i museets lokaler.  Les mer…
Louvre, fransk Musée du Louvre («Louvre-museet»), er et av verdens største museer og det mest besøkte kunstmuseum i verden. Det er i seg selv et historisk monument og et sentralt landemerke i Paris på høyrebredden (nordsiden) av elven Seinen i 1. arrondissement. Rundt 35 000 objekter fra forhistorisk tid og fram til 1800-tallet er utstilt på et område som dekker 60 600 kvadratmeter. Louvre var opprinnelig festning i Paris som ble bygd på slutten av 1100-tallet.  Les mer…
Den forbudte by (kinesisk: 紫禁城, pinyin: Zǐjinchéng, egentlig Den lilla forbudte by) er det tidligere keiserlige palass i sentrum av Beijing i Kina. Foran det gigantiske palassområdet er Den himmelske freds plass (Tiananmen-plassen). Hovedinngangen til palasset kalles Den himmelske freds port. Palasset var Kinas regjeringssete under Ming- og Qing-dynastiene fra år 1422, da det sto klart. Navnet kommer av at området i keisertiden var avstengt for vanlig folk; bare keiserfamilien og hoffet hadde adgang.   Les mer…