Arkeolog

person som jobber med arkeologi

En arkeolog er en person som jobber innen fagfeltet arkeologi. Yrket består i hovedsak i å utføre arkeologiske utgravninger eller registreringer for så å analysere funnene. Denne analysen inkluderer blant annet å plassere det arkeologiske materialet i en tidsmessig og romlig sammenheng, og å trekke slutninger basert på sammenligning med tidligere funn. Mange arkeologer er spesialister på et visst område som for eksempel steinalderstudier, historisk arkeologi, marinarkeologi, middelalderarkeologi eller osteologi. Andre spesialfelt kan for eksempel være arkeologisk teori, geografiske informasjonssystemer (GIS), feltarkeologi, konservering eller anvendelse av arkeologisk geofysikk. Sistnevnte spesialfelt kan gi økt kunnskap om strukturer under bakken på en inngrepsfri og skånsom måte.

Arkeologen Gabriel Gustafson ledet utgravingen av Osebergskipet i 1904.
En arkeolog frilegger et kranium under en utgravning i Kungsparken, Malmö 1986.

Røttene til arkeologien som egen disiplin finner man i stor grad i den gryende antikvarismen på 15001600-tallet.

Arkeologisk utgravning

Utdanning

rediger

Det undervises i arkeologi og lignende fagfelt ved Universitetet i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Den normerte studietiden til en bachelorgrad (BA eller BSc) innen arkeologi er tre år. Med denne utdanningen kan man også videreutdanne seg og ta en master- eller doktorgrad. I løpet av studietiden er det vanlig å jobbe som feltarkeolog i løpet av sommerhalvåret.

Arbeid

rediger

I Norge er de fleste arkeologer som regel ansatt som forskere ved et museum, eller ved forvaltningsmyndighetene. De fleste arkeologene jobber innenfor forvaltning. Forvaltningsorganene i Norge er fylkeskommunene, som forestår de arkeologiske forundersøkelsene i forbindelse med reguleringsplaner, og de forskjellige landsdelsmuseene som er ansvarlige for de arkeologiske utgravningene. I landets middelalderbyer er det Byantikvarene som står for forarbeidet, mens Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) står for utgravningene.

Litteratur

rediger

Bruce G. Trigger A History of Archaeological Thought, Cambridge University Press, 2006.

Eksterne lenker

rediger