Historisk arkeologi

Historisk arkeologi er arkeologisk forskning i perioder med tilgang på skriftlige kilder. I prinsippet kan historisk arkeologi omfatte alle tidsperioder fra oppfinnelsen av skrift helt frem til nåtid. Arkeologi på moderne søppeldynger har blitt gjennomført i USA. Likevel er den vanlige betydningen av historisk arkeologi, arkeologisk forskning på førmoderne samfunn, eller for USA; forskning på materiell kultur etter at europeiske nybyggere kom fra 1600-tallet og frem til 1800-tallet. I USA har det siden 1980-tallet blitt vanlig med forskning på såkalt «historieløse» befolkningsgrupper; slik som afroamerikanere. Med historieløse menes at de skriftlige kildene i liten grad forteller deres historie. I Skandinavia menes det vanligvis med historisk arkeologi; arkeologisk forskning på vikingtid og middelalder.

Historisk arkeologi har i Norge og Sverige en sterk teoretisk tilknytning til arkeologisk forskning i USA. Ettersom arkeologi i USA er et fag som er tett knyttet til antropologi har dette også ført til at faget historisk arkeologi ofte er nært knyttet til en antropologisk måte å studere fortiden. Til forskjell fra arkeologi med bånd til historiefaget; hvor arkeologien sin rolle er å fylle «hullene» i de skriftlige kildene. Et antropologisk arkeologisk forskningssyn anser de skriftlige og materielle kildene som mer likestilt. Arkeologiens betydning som fag er derfor mindre avhengig av tilgangen eller fraværet på skriftlige kilder.