rediger Samfunnsportalen

Et samfunn er en gruppe individer som lever sammen og deler institusjoner og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. I sosiologien brukes begrepet om et sosialt system, som kan være delvis åpent eller delvis lukket. Samfunnet står sentralt i samfunnsvitenskapene, som sosiologi, historie, økonomi, statsvitenskap, antropologi, lingvistikk og psykologi.

  rediger Utvalgt artikkel
Polititjenestemann

Politi er offentlige myndigheter som skal opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet. Betegnelsen ble tatt i bruk i Frankrike1700-tallet, og er avledet fra det greske ordet politeia, som betyr «borgerskap». Politiet har som regel monopol på bruk av makt (vold) mot statens innbyggere, dog i rettsstater selvsagt underlagt menneskerettslovgivning og juridisk kontroll.

Politiets hovedoppgave er å forhindre og etterforske forbrytelser. Den mest sentrale oppgaven er å beskytte liv og eiendom, og å opprettholde eller gjenopprette offentlig ro og orden. Politiet pågriper personer som mistenkes for lovbrudd, og holder disse i varetekt til mistanken er vurdert av domstolene.

Et særlig dansk og norsk fenomen er at også den anklagende myndighet - påtalemyndigheten - er administrativt integrert i politidistriktene. I praksis er det politiadvokater som leder politietterforskningen, i kraft av rollen som påtalemyndighet. Politiadvokatene opptrer også som aktorer, dvs. anklagere for domstolen, og har myndighet til å avgjøre om straffeforfølgning skal fortsette eller innstilles i enkelte saker.


  rediger Kategorier
  rediger Relaterte portaler
  rediger Utvalgt biografi
Henri Dunant

Jean Henri Dunant (født 8. mai 1828 i Genève, død 30. oktober 1910 i Heiden), også kjent som Henry Dunant eller Henri Dunant, var en sveitsisk forretningsmann og sosialaktivist. Livet hans besto av store kontraster; fra å bli født inn i en velstående familie til han endte livet på et hvilehjem, fattig og glemt av omverdenen. Under en forretningsreise i 1859 ble han vitne til lidelsene etter Slaget ved Solferino i dagens Italia. Han skrev ned sine minner og erfaringer fra slaget i «Minner fra Solferino.» Boken ble en stor inspirasjonskilde og la grunnlaget til stiftelsen av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Geneve-konvensjonene av 1864 var basert på Dunants ideer og i 1901 ble han tildelt den første Nobels fredspris sammen med franskmannen Frédéric Passy.

  rediger Underprosjekter