Portal:Energi


  rediger Energiportalen
Energiproduksjon.
Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning. Standard vitenskapelig (SI) måleenhet for energi er joule (J). Energi kan også måles i kalorier (cal) eller kilokalorier (kcal). I sammenheng med elektrisitet brukes målenheten kilowatt-timer (kWh). Energi kan ikke bli borte eller oppstå (jf. termodynamikkens 1. hovedsetning), men bare gå over i en annen energiform. (jf. termodynamikkens 2. hovedsetning).

Nuvola filesystems www.png Mer om Energi...

  rediger Utvalgt artikkel
«Atomdrivstoff»

Kjernekraft (også kalt kjerneenergi eller atomkraft) er en teknologi hvor man utvinner brukbar energi ved spalting av atomkjerner, kalt kjernefysisk fisjon. Prosessen foregår i en kontrollert kjedereaksjon i en kjernereaktor. Energien hentes ut ved oppvarming av vann i reaktoren, som deretter konverteres til mekanisk arbeid til strømproduksjon eller fremdrift i turbiner. Det varme vannet kan også benyttes til oppvarming.

Kjernekraft produserte 14% av verdens forbruk av elektrisk strøm i 2007. I tillegg fins omtrent 150 skip som bruker kjernekraft til fremdrift. Dette er hovedsakelig ubåter, hangarskip og isbrytere.

Det forskes på å utnytte energi fra kjernefysisk fusjon og radioaktiv omdanning.

  rediger Utvalgt bilde
Hitra Vindpark.
Vindmøller i fjellet over StraumHitra. Vindturbinene er synlige over store deler av øya og fra fastlandet

Bildearkiv

  rediger Visste du at…
  • ...en kilowattime er energimengden som tilsvarer et effektforbruk på en kilowatt over en periode på én time, altså 1 kW × 3600 s, som er lik 3600 kilojoule (kJ)?

Visste du at-arkiv