Liste over verdens største kjernekraftverk

Wikimedia-listeartikkel

Liste over verdens største kjernekraftverk er en liste som rangerer 193 av de totalt om lag 214 eksisterende og påbegynte kjernekraftverk i verden, sortert etter deres installerte effekt målt i megawatt (MW). Nedenfor gjengis både eksisterende kjernekraftverk og verk som er under bygging, mens planlagte verk ikke tas med. Enkelte av verkene er også anrikningsanlegg og/eller avfallslagre for kjernefysisk materiale.

Kart over kjernekraftverk i verden, høsten 2009. Enkelte av de viste reaktorene er idag nedlagt.
Det canadiske Bruce kjernekraftverk på østsiden av Huronsjøen er verdens nest kraftigste, med installert effekt på nesten 7 GW (7 000 MW).
Khmelnitskij kjernekraftverk er det nest minste av de fire atomkraftverkene i Ukraina, med effekt på 2 850 MW. Det har to reaktorer, byggingen av ytterligere to ble stanset i slutten av 1980-årene.
Reaktor nummer 3 ved Forsmark kjernekraftverk, som er både avfallsdeponi og det nest største atomkraftverket i Norden.

Kjernekraftverk er ofte midlertidig stengt eller ute av drift, og antall produserende kraftverk, installert effekt og totalproduksjon vil derfor variere betydelig til enhver tid. Vanlig kapasitet per verk er 1–3 000 MW – svært få kjernekraftverk har lavere installert elektrisk effekt enn 1 000 MW. Noen få, svært små kommersielle kraftverk har likevel en produksjonskapasitet på mindre enn 150 MW. Noen eldre kjernekraftanlegg har også installert lav elektrisk effekt.

Verdens største kjernekraftverk er Kashiwazaki-Kariwa kjernekraftverk i prefekturet Niigata i Japan, som ble bygget i 1977, men ble ikke satt i drift før 1985. Installert effekt er 8 212 MW, og produksjonen på inntil 50 TWh årlig tilsvarer nesten halve Norges kraftproduksjon. I juli 2007 ble områder like ved verket utsatt for jordskjelv som rystet kjernekraftverket, og det ble midlertidig stengt. Størst produksjon i 2009 har trolig Bruce kjernekraftverk som ligger ved Huronsjøen i Canada, med en utnyttet kapasitet på om lag 6 000 MW. Japan har i alt 17 kjernekraftverk, Frankrike 19, bare USA har flere. Oseania er det eneste kontinentet uten kjernekraftverk, og Afrika har kun ett – i Sør-Afrika.

I mai 2005 ble Barsebäck kjernekraftverk i Malmö stengt etter politisk press fra Danmark, men likevel har Sverige fortsatt tre kjernekraftverk som produserer elektrisk kraft. Det har lenge vært en intensjon i svensk politikk å avvikle verkene, men i nyere tid har dette ikke vist seg gjennomførbart og Sverige har i 2010 endret dette til at dagens reaktorer skal erstattes med nye når levetida til en reaktor går ut. Mange av dagens reaktorer i Sverige vil i løpet av de nærmeste åra bli «uprated», det vil si at de blir fornyet teknisk, samtidig som den installerte effekten økes. Politisk press har bidratt til å stenge Greifswald kjernekraftverk – det ene av 13 opprinnelige verk i Tyskland. Videre har Østerrike og Malaysia latt være å igangsette sine kraftverk for produksjon, og Ukraina har stengt ett av sine fire opprinnelige verk, nemlig Tsjernobyl kjernekraftverk (4 000 MW) som smeltet ned i 1986 med store radioaktive utslipp. I Italia ble energiproduksjon i kjernekraftverk avvist i en folkeavstemning 13. juni 2011.[1]

I Kina er ti kjernekraftverk under bygging,[når?] mens ytterligere åtte er planlagt.[2] Iran bygger opp et kontroversielt atomkraftverk i Bushehr.

I Finland bygges det en tredje reaktor ved Olkiluoto kjernekraftverk som ventes å bli fullt operativ i 2022. I tillegg planlegger Finland bygging av enda en reaktor.

Flere land i Europa planlegger bygging av nye reaktorer i løpet av de nærmeste 10–15 år. Blant disse finner en England, Polen, Estland, Litauen og eventuelt Nederland.

Fordeling på verdensdeler rediger

Hovedlisten nedenfor omfatter verdens 193 produserende kjernekraftverk per ultimo 2010. I tillegg inneholder listen kraftverk som er under anlegg og nedlagte kraftverk over 100 MW. Av verdens kjernekraftverk finner vi bare étt i Afrika og fire i Latin-Amerika. Australia har ikke atomkraft.

Fordelingen av 211 kjente kjernekraftverk mellom kontinenter og land var slik i 2012 (kraftverk under anlegg i parentes):


I tillegg planlegges det utbygging av første anlegg i Egypt, Polen, Belarus, Kasakhstan, Tyrkia, Indonesia og Vietnam.

Fargekodene i tabellen nedenfor markerer verdensdelen kraftverkene befinner seg i. Kursiv tekst angir kraftverk som ikke produserer energi gjennom kjernekraft, disse kan være (midlertidig) nedlagt, under bygging eller under utvidelse, eller ha en annen energikilde enn kjernekraft – og derfor ikke la seg rangere etter installert kapasitet.

Verdens kjernekraftverk etter størrelse rediger

Fargekodene som brukes for kontinentene er:

Afrika Asia Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Oseania
S vis stengte kraftverk, A kraftverk under anlegg, D kraftverk i drift. ja
1 3 Vis ny rangering - - ja ja

Ved å trykke på firkanten ved siden av ordene Land, delstat kan du sortere en liste som viser kjernekraftverkene i hvert enkelt land.

Rang Navn Kapasitet
(MW)
Land,
delstat
Reak-
torer
Bygge-
start
(år)
Prod. start
(år)
Prod 2006
(TWh)
Kommentar
1. Kashiwazaki-Kariwa kjernekraftverk 8212 Japan   7 1980 1985 50,8
2. Bruce kjernekraftverk 6738 Canada, On   6 1971 1977 36,5 [3]4700 MW fra reaktorer i drift (2009)
3. Uljin kjernekraftverk 6157 Sør-Korea   6 1983 1988 46,7 Seks reaktorer i drift siden 2005
4. Yeonggwang kjernekraftverk 6137 Sør-Korea   6 1981 1986 47,6
5. Zaporožska kjernekraftverk 6000 Ukraina   6 1980 1985 38,7
6. Gravelines kjernekraftverk 5706 Frankrike   6 1975 1980 38,5
7. Paluel kjernekraftverk 5528 Frankrike   4 1977 1985 34,4
8. Cattenom kjernekraftverk 5448 Frankrike   4 1979 1987 34,1
9. Ōi kjernekraftverk 4710 Japan   4 1972 1979 32,8
11. Fukushima II kjernekraftverk 4400 Japan   4 1976 1982 29,0
n.a. Haiyang kjernekraftverk 4400 Kina, Shandong   2 2009 Under bygging, en utvidelse til 6 reaktorer er planlagt
12. Pickering kjernekraftverk 4328 Canada, On   6 1966 1971 36,6 To reaktorer stengt siden 1997
n.a. Ningde kjernekraftverk 4327 Kina, Fujian   4 2008 Under anlegg
n.a. Hongyanhe kjernekraftverk 4320 Kina, Liaoning   4 2007 Under utbygging
n.a. Qinshan kjernekraftverk 4038 Kina, Zhejiang   7 1985 1991 21,1
13. Balakovo kjernekraftverk 4000 Russland   4 1980 1986 29,1
13. Kursk kjernekraftverk 4000 Russland   4 1972 1977 22,8 En femte reaktor under anlegg
13. Leningrad kjernekraftverk 4000 Russland   4 1970 1974 21,1
n.a. Kalinin kjernekraftverk 4000 Russland   4 1977 1985 20,1
16. Ringhals kjernekraftverk 3893 Sverige   4 1969 1976 27,0
n.a. Ling'ao kjernekraftverk[4] 3890 Kina, Guangdong   4 1997 2002 14,1
17. Palo Verde kjernekraftverk 3875 USA, Az   3 1976 1986 24,0
18. Cruas kjernekraftverk 3824 Frankrike   4 1978 1984 23,2 Kjente malerier på kjøletårnene
19. Tricastin kjernekraftverk 3820 Frankrike   4 1974 1980 25,1
20. Chinon kjernekraftverk 3816 Frankrike   4 1957 1964 23,9 Tre reaktorer stengt
21. Blayais kjernekraftverk 3804 Frankrike   4 1977 1981 26,6
n.a. Tsjernobyl kjernekraftverk 3800 Ukraina   4 1970 1977 Blokk 4 ødelagt i 1986, siste blokk stengt i 2000
22. Dampierre kjernekraftverk 3748 Frankrike   4 1975 1980 24,6
23. Darlington kjernekraftverk 3736 Canada, On   4 1982 1990 27,0
24. Bugey kjernekraftverk 3724 Frankrike   4 1965 1972 25,7 En reaktor stengt ned
25. Browns Ferry kjernekraftverk 3707 USA, Al   3 1967 1977 22,3 [5]
n.a. Fuqing kjernekraftverk 3621 Kina, Fujian   3 2008 Under anlegg, produksjon 2015
n.a. Yangjiang kjernekraftverk 3621 Kina, Guangdong   3 2008 Under anlegg
26. Hamaoka kjernekraftverk 3504 Japan   3 1971 1976 12,9 To reaktorer stengt 2009
n.a. Taishan kjernekraftverk 3500 Kina, Guangdong   2 2009 Under anlegg
27. Genkai kjernekraftverk 3478 Japan   4 1971 1975 25,4
28. Takahama kjernekraftverk 3392 Japan   4 1970 1974 24,3
29. Gori kjernekraftverk 3348 Sør-Korea   4 1972 1978 14,9
30. Forsmark kjernekraftverk 3273 Sverige   3 1973 1980 22,3 En reaktor stengt i 2006 p.g.a uhell
31. Tihange kjernekraftverk 3166 Belgia   3 1970 1975 22,6
32. Civaux kjernekraftverk 3122 Frankrike   2 1988 2002 21,5
33. Chooz kjernekraftverk 3120 Frankrike   2 1962 1967 19,3 En reaktor stengt
34. Doel kjernekraftverk 3068 Belgia   4 1969 1975 21,7
35. Sør-Ukraina kjernekraftverk 3000 Ukraina   3 1977 1983 16,8
35. Smolensk kjernekraftverk 3000 Russland   3 1975 1983 17,9 Har stoppet bygging av en fjerde reaktor
37. Rivne kjernekraftverk 2835 Ukraina   4 1973 1981 14,6
38. Wolseong kjernekraftverk 2811 Sør-Korea   4 1977 1983 22,2
39. Flamanville kjernekraftverk 2764 Frankrike   2 1979 1986 18,0 En reaktor (1600 MW) under bygging
39. Penly kjernekraftverk 2764 Frankrike   2 1982 1990 19,5
41. Saint-Alban kjernekraftverk 2762 Frankrike   2 1979 1986 16,5
42. Golfech kjernekraftverk 2726 Frankrike   2 1982 1991 19,1
42. Nogent kjernekraftverk 2726 Frankrike   2 1981 1988 19,3
43. Belleville kjernekraftverk 2726 Frankrike   2 1980 1987 19,4
44. South Texas kjernekraftverk 2708 USA, Tx   2 1975 1988 21,3
45. Gundremmingen kjernekraftverk 2688 Tyskland   2 1962 1967 20,6 En reaktor stengt 1977
46. Oconee kjernekraftverk 2673 USA, SC   3 1967 1973 20,9
47. Heysham kjernekraftverk 2610 Storbritannia   4 1970 1983 7,3 I alt 4 reaktorer inkl Heysham 2
n.a. Ignalina kjernekraftverk 2600 Litauen   2 1977 1984 Stengt i 2009
48. Biblis kjernekraftverk 2525 Tyskland   2 1970 1975 15,3 Stengt 2011[6]
n.a. Sanmen kjernekraftverk 2500 Kina, Zhejiang   2 2009 Under utbygging
49. Braidwood kjernekraftverk 2453 USA, Il   2 1975 1988 19,5
50. Sequoyah kjernekraftverk 2442 USA , Tn   2 1970 1981 18,0
51. Byron kjernekraftverk 2421 USA, Il   2 1975 1985 19,5
52. Vogtle kjernekraftverk 2405 USA, Ga   2 1976 1987 18,0
53. Susquehanna kjernekraftverk 2403 USA, Pa   2 1973 1983 17,9
n.a. Kaliningrad kjernekraftverk 2400 Russland   2 2011 2015
n.a. Novovoronežskaja II kjernekraftverk 2400 Russland   2 2008 2013 Under anlegg
54. Salem kjernekraftverk 2398 USA, NJ   2 1968 1977 19,3
55. Limerick kjernekraftverk 2388 USA, Pa   2 1974 1986 19,3
56. Comanche Peak kjernekraftverk 2378 USA, Tx   2 1974 1990 19,9
57. Catawba kjernekraftverk 2376 USA, SC   2 1974 1985 16,9
58. Lasalle kjernekraftverk 2356 USA, Il   2 1973 1984 19,1
59. Peach Bottom kjernekraftverk 2342 USA , Pa   2 1962 1967 19,0 En reaktor stengt ned
n.a. Leningrad II kjernekraftverk 2340 Russland   2 2008 Under anlegg
60. McGuire kjernekraftverk 2316 USA, NC   2 1971 1981 18,4
61. Diablo Canyon kjernekraftverk 2300 USA, Ca   2 1968 1985 18,5
62. San Onofre kjernekraftverk 2254 USA, Ca   2 1964 1968 13,7 En reaktor stengt
63. Donald Cook kjernekraftverk 2200 USA, Mi   2 1969 1975 15,7
n.a. Greifswald kjernekraftverk 2200 Tyskland   5 1970 1974 Nedlagt for godt i årene 1990-95
64. Onagawa kjernekraftverk 2174 Japan   3 1980 1984 7,4 Normal årsproduksjon 15-18 TWh
n.a. Fangjiashan kjernekraftverk 2174 Kina, Zhejiang   2 2008 Under anlegg
n.a. Zion kjernekraftverk 2170 USA, Il   1 1968 1973 Stengt 1998
65. Millstone kjernekraftverk 2163 USA, Ct   2 1966 1971 16,6 En reaktor stengt
66. Indian Point kjernekraftverk 2127 USA, NY   2 1956 1962 17,0 En reaktor stengt
67. Tomari kjernekraftverk 2070 Japan   2 1985 1989 8,5
68. Ascó kjernekraftverk 2060 Spania   2 1974 1984 15,4
n.a. Singori kjernekraftverk 2038 Sør-Korea   2 2006 2011 To reaktorer med 2800 MW er under anlegg
69. Temelín kjernekraftverk 2026 Tsjekkia   2 1987 2002 11,4
70. Almaraz kjernekraftverk 2025 Spania   2 1973 1983 14,4
71. Ikata kjernekraftverk 2022 Japan   3 1973 1977 12,9
n.a. Montalto di Castro kjernekraftverk 2018 Italia   2 1974 Bygging innstilt 1988
72. Kuosheng kjernekraftverk 2004 Taiwan   2 1972 1981 14,1
73. Khmelnitskij kjernekraftverk 2000 Ukraina   2 1981 1988 13,9 To reaktorer under bygging
73. Tianwan kjernekraftverk 2000 Kina, Jiangsu   2 1999 2007 21,1 Det planlegges fire reaktorer til
73. Kozloduy kjernekraftverk 2000 Bulgaria   2 1970 1974 12,0 Fire reaktorer stengt f.o.m 2007
n.a. Belene kjernekraftverk 2000 Bulgaria   2 1987 Under utbygging
73. Paks kjernekraftverk 2000 Ungarn   4 1974 1983 12,5
73. Rostov kjernekraftverk 2000 Russland   2 1981 2001 1,0 To reaktorer (2140 MW) under bygging
n.a. Kudankulam kjernekraftverk 2000 India   2 2002 2011 Under utbygging
74. Angra kjernekraftverk 1990 Brasil   2 1971 1985 13,0 En tredje reaktor på 1350 MW er under anlegg
75. Koeberg kjernekraftverk 1980 Sør-Afrika   2 1976 1984 10,0 Normal årsproduksjon 12,7 TWh
76. Brunswick kjernekraftverk 1979 USA, NC   2 1970 1977 15,0
77. Daya Bay kjernekraftverk 1968 Kina, Guangdong   2 1987 1994 14,9 Også kalt «Guangdong»
78. North Anna kjernekraftverk 1931 USA, Va   2 1971 1978 14,0
79. Arkansas kjernekraftverk 1920 USA, Ar   2 1968 1974 15,2
80. Saint-Laurent kjernekraftverk 1912 Frankrike   2 1963 1969 12,9 To reaktorer stengt
81. Maanshan kjernekraftverk 1902 Taiwan   2 1974 1985 15,0
n.a. Fukushima I kjernekraftverk 1884 Japan   2 1967 1971 25,8 Fire reaktorer ødelagt i 2011 grunnet jordskjelv ved Tōhoku
82. Dukovany kjernekraftverk 1866 Tsjekkia   4 1979 1985 13,2
n.a. Lemoniz kjernekraftverk 1860 Spania   2 1974 Bygging innstilt 1984
83. Nine Mile Point kjernekraftverk 1847 USA, NY   2 1965 1969 14,0
84. Beaver Valley kjernekraftverk 1846 USA, Pa   2 1970 1976 14,5
85. Fessenheim kjernekraftverk 1840 Frankrike   2 1971 1978 11,8
86. Novovoronežskaja kjernekraftverk 1834 Russland   3 1957 1964 12,5 To reaktorer er stengt
87. Calvert Cliffs kjernekraftverk 1829 USA, Md   2 1968 1975 14,4
88. Dresden Nuclear kjernekraftverk 1826 USA, Il   2 1956 1960 14,5 En reaktor stengt
88. Quad Cities kjernekraftverk 1826 USA, Il   2 1967 1973 13,3
90. Hatch kjernekraftverk 1819 USA, Ga   2 1968 1975 14,0
91. Olkiluoto kjernekraftverk 1800 Finland   2 1974 1979 14,0 En reaktor (1720 MW) under bygging
91. Joseph M. Farley kjernekraftverk 1800 USA, Al   2 1970 1977 14,3
93. Sendai kjernekraftverk 1780 Japan   2 1979 1984 12,9
94. St. Lucie kjernekraftverk 1766 USA, Fl   2 1970 1976 13,6
95. Kola kjernekraftverk 1760 Russland   4 1970 1973 9,7
96. Shika kjernekraftverk 1746 Japan   2 1989 1993 7,5
97. Surry kjernekraftverk 1696 USA, Va   2 1968 1972 12,5
98. Mihama kjernekraftverk 780 Japan   1 1967 1970 0 To av tre reaktorer stengt permanent i 2015
99. Tsuruga kjernekraftverk 1517 Japan   2 1966 1970 9,1
100. Landshut Isar kjernekaftverk (Isar 1 + 2) 1485 Tyskland   1 1972 1979 18,6 Reaktor 1 stengt 2011[6]
101. Brokdorf kjernekraftverk 1480 Tyskland   1 1976 1986 11,2
102. Philippsburg kjernekraftverk 1468 Tyskland   1 1970 1980 17,9 Reaktor 1 stengt 2011[6]
103. Turkey Point kjernekraftverk 1458 USA, Fl   2 1967 1972 11,0 Rammet av orkanen «Andrew»
104. Grohnde kjernekraftverk 1430 Tyskland   1 1976 1985 11,0
105. Cernavodă kjernekraftverk 1412 Romania   2 1982 1996 6,8 Normal årsproduksjon 11,0 TWh
106. Unterweser kjernekraftverk 1410 Tyskland   1 1972 1978 10,4 Stengt 2011[6]
107. Krümmel kjernekraftverk 1402 Tyskland   1 1974 1984 10,2 Stengt 2011[6]
n.a. Neckarwestheim kjernekraftverk 1400 Tyskland   1 1972 1976 17,1 Reaktor 1 stengt 2011[6]
108. Tarapur kjernekraftverk 1400 India   4 1964 1969 4,8
108. Emsland kjernekraftverk 1400 Tyskland   1 1982 1988 11,1
108. Oskarshamn kjernekraftverk 1400 Sverige   1 1966 1972 10,7 To av tre reaktorer stengt siden 2015/17
n.a. Ōma kjernekraftverk 1383 Japan   1 2010 2014 Under anlegg
111. Hope Creek kjernekraftverk 1376 USA, NJ   1 1976 1986 8,6
122. Torness kjernekraftverk 1364 Storbritannia   2 1980 1988 7,3
122. Laguna Verde kjernekraftverk 1364 Mexico, Ver   2 1976 1990 10,4
n.a. Longmen kjernekraftverk 1350 Taiwan   1 1997 2011 Under anlegg, produksjon desember 2011, reaktor 2 i desember 2012, tilsammen 2700 MW
124. Grafenrheinfeld kjernekraftverk 1345 Tyskland   1 1975 1982 9,4 Stengt 2015
125. Grand Gulf kjernekraftverk 1333 USA, Ms   1 1974 1985 10,8
126. Hartlepool kjernekraftverk 1310 Storbritannia   2 1968 1989 4,9
126. Hinkley Point B kjernekraftverk 1310 Storbritannia   2 1957 1965 6,5
128. Perry kjernekraftverk 1303 USA, Oh   1 1974 1987 10,6
n.a. Mühlheim-Kärlich 1302 Tyskland   1 1975 1987 Stengt i 1988
n.a. Changjiang kjernekraftverk 1300 Kina, Hainan   2 2010 Under anlegg produksjon 2015
129. Seabrook Station kjernekraftverk 1296 USA, NH   1 1976 1990 9,4
130. Hunterston B kjernekraftverk 1288 Storbritannia   2 1967 1976 5,7 Hunterston A er stengt ned
131. Shimane kjernekraftverk 1280 Japan   2 1970 1974 7,8 Tredje reaktor (1373 MW) ferdig 2011
132. Chin Shan kjernekraftverk 1272 Taiwan   2 1969 1978
133. Sizewell B kjernekraftverk 1250 Storbritannia   1 1988 1995 8,9 Sizewell A er stengt ned
134. Leibstadt kjernekraftverk 1245 Sveits   1 1974 1984 9,4
n.a. Superphénix kjernekraftverk 1242 Frankrike   1 1976 1986 Stengt 1996
135. Callaway kjernekraftverk 1236 USA, Mo   1 1975 1984 10,1
136. Dungeness kjernekraftverk 1230 Storbritannia   2 1960 1965 5,1 To av fire reaktorer er stengt
n.a. Barsebäck kjernekraftverk 1230 Sverige   2 1971 1975 Stengt siden 2005
137. Wolf Creek kjernekraftverk 1213 USA, Ks   1 1977 1985 9,4
138. Prairie Island kjernekraftverk 1206 USA, Mn   2 1968 1973 8,1
139. Columbia kjernekraftverk 1200 USA, Wa   1 1972 1984 9,3
139. Waterford kjernekraftverk 1200 USA, La   1 1974 1985 9,3
n.a. Trojan kjernekraftverk 1155 USA, Or   1 1970 1975 Stengt 1992
141. Enrico Fermi kjernekraftverk 1154 USA, Mi   1 1956 1988 7,5 En reaktor stengt
142. Watts Bar kjernekraftverk 1123 USA, Tn   1 1973 1996 6,7 Installert 1 123 MW, ny reaktor 2013
143. Tōkai kjernekraftverk 1100 Japan   1 1961 1966 8,2 En reaktor stengt ned
143. Higashidōri kjernekraftverk 1100 Japan   1 2000 2005 9,3 Normal årsproduksjon 6,5 TWh
145. Clinton kjernekraftverk 1098 USA, Il   1 1975 1987 8,2
146. Cofrentes kjernekraftverk 1092 Spania   1 1975 1985 8,9
147. Point Beach kjernekraftverk 1088 USA, Wi   2 1967 1970 8,5
148. Vandellòs kjernekraftverk 1087 Spania   1 1968 1972 7,0 En reaktor stengt ned
n.a. Fangchenggang kjernekraftverk 1087 Kina, Guangxi   1 2010 Under anlegg
149. Rajasthan kjernekraftverk 1085 India   6 1965 1973 2,5 Skal utbygges til 8 reaktorer
150. Wylfa kjernekraftverk 1080 Storbritannia   2 1963 1971 5,1 Utfases etter planen i 2012
151. Trillo kjernekraftverk 1066 Spania   1 1979 1988 7,7
152. River Bend kjernekraftverk 1036 USA, La   1 1977 1986 7,2
153. Goesgen kjernekraftverk 1035 Sveits   1 1973 1979 8,1
154. Atucha 1033 Argentina   2 1968 1974 6,5
155. Lovisa kjernekraftverk 1020 Finland   2 1971 1977 7,7
156. Bohunice kjernekraftverk 1010 Slovakia   2 1958 1972 5,1 Tre reaktorer stengt siden 2008
157. Virgil C. Summer kjernekraftverk 1003 USA, SC   1 1973 1984 7,5
n.a. Bushehr kjernekraftverk 1000 Iran   1 1975 2012
n.a. Shin-Wolseong kjernekraftverk 1000 Sør-Korea   1 2007 2012 En reaktor (1000 MW) under anlegg
158. Shearon Harris kjernekraftverk 960 USA, NC   1 1978 1987 7,0
159. Mochovce kjernekraftverk 940 Slovakia   2 1983 1998 5,8 To reaktorer er under anlegg
160. Davis-Besse kjernekraftverk 925 USA, Oh   1 1970 1977 6,4
n.a. Rancho Seco kjernekraftverk 917 USA, Ca   1 1969 1975 Stengt 1989
n.a. Maine Yankee kjernekraftverk 900 USA, Me   1 1968 1972 Stengt 1997
161. Crystal River 3 kjernekraftverk 890 USA, Fl   1 1968 1977 6,9 Dessuten 2 300 MW fra kull.
162. James A. FitzPatrick kjernekraftverk 882 USA, NY   1 1968 1975 6,9
n.a. Caorso kjernekraftverk 882 Italia   1 1970 1981 Stengt 1990
163. Kaiga kjernekraftverk 880 India   4 1989 2000 2,2
n.a. Shoreham kjernekraftverk 849 USA, NY   1 1972 1986 Stengt 1989
164. Palisades kjernekraftverk 842 USA, Mi   1 1967 1971 5,9
165. Three Mile Island kjernekraftverk 837 USA, Pa   1 1968 1974 7,2 En reaktor stengt ned
n.a. Namie-Odaka kjernekraftverk 825 Japan   1 2012 2017 Skrinlagt i 2013
166. Brunsbüttel kjernekraftverk 806 Tyskland   1 1970 1977 5,9 Stengt 2011[6]
167. Cooper kjernekraftverk 801 USA, Ne   1 1968 1974 5,9
168. Beznau kjernekraftverk 760 Sveits   2 1965 1969 6,0
169. H. B. Robinson kjernekraftverk 745 USA, SC   1 1967 1971 6,4
170. Krško kjernekraftverk 730 Slovenia   1 1975 1983 5,3
n.a. Zwentendorf kjernekraftverk 725 Østerrike   1971 Drift avvist ved folkeavstemning i 1978
n.a. Fort St. Vrain kraftverk 720 USA, Co   1 1968 1979 Ombygd til gasskraftverk i 1996
171. Pilgrim kjernekraftverk 711 USA, Ma   1 1968 1972 5,8
172. Point Lepreau kjernekraftverk 680 Canada, NB   1 1975 1983 4,4
173. Gentilly kjernekraftverk 675 Canada, Qe   1 1966 1972 4,6 Stengt 2012
n.a. Stade kjernekraftverk 672 Tyskland   1 1967 1972 Stengt i 2003
n.a. Würgassen kjernekraftverk 670 Tyskland   1 1968 1975 Stengt i 1994
174. Oyster Creek kjernekraftverk 652 USA, NJ   1 1964 1969 4,6
175. Chashma kjernekraftverk 650 Pakistan   2 1993 2000 2,5 Herav 300 MW i 2009, og ny reaktor fra 2011
175. Vermont Yankee kjernekraftverk 650 USA , Vt   1 1967 1972 5,1
177. Embalse kjernekraftverk 648 Argentina   1 1974 1981 3,9
n.a. Bataan kjernekraftverk 621 Filippinene   1 1974 Aldri satt i drift
177. Duane Arnold kjernekraftverk 614 USA, Io   1 1970 1975 5,1
178. R. E. Ginna kjernekraftverk 608 USA, NY   1 1966 1970 4,1
n.a. Haddam Neck kjernekraftverk 603 USA, Ct   1 1964 1968 Stengt 1996
179. Monticello kjernekraftverk 600 USA, Mn   1 1967 1971 5,1
179. Belojarsk kjernekraftverk 600 Russland   1 1958 1964 3,8 To reaktorer stengt, en under anlegg
181. Kewaunee kjernekraftverk 581 USA, Wi   1 1968 1974 3,7
182. Borssele kjernekraftverk 515 Nederland   1 1969 1973 3,3
183. Fort Calhoun kjernekraftverk 512 USA, Ne   1 1968 1973 3,1
n.a. PFBR 500 India   1 2004 Under anlegg
n.a. Trawsfynydd kjernekraftverk 470 Storbritannia   2 1959 1965 Stengt 1991
184. Santa María de Garoña kjernekraftverk 466 Spania   1 1966 1971 3,7
185. Oldbury kjernekraftverk 460 Storbritannia   2 1962 1967 1,8
186. Madras kjernekraftverk 440 India   2 1971 1984 2,3
186. Kakrapar kjernekraftverk 440 India   2 1984 1993 1,9 To reaktorer under anlegg (1400 MW)
186. Narora kjernekraftverk 440 India   2 1991 0,5
189. Metsamor kjernekraftverk 408 Armenia   1 1969 1977 2,3 En av to reaktorer stengt i 1989
190. Mühleberg kjernekraftverk 390 Sveits   1 1967 1972 2,9
n.a. Obrigheim kjernekraftverk 357 Tyskland   1 1965 1969 Anlegget nedlagt i 2005
n.a. Berkeley kjernekraftverk 332 Storbritannia   2 1957 1962 Stengt i 1989
n.a. THTR-300 kjernekraftverk 308 Tyskland   1 1971 1987 Stengt i 1988
n.a. Bradwell kjernekraftverk 292 Storbritannia   2 1957 1962 Stengt 2002
n.a. Monju kjernekraftverk 280 Japan   1 1986 1995 Prøvedrift, planlagt gjenåpning i 2013
n.a. Enrico Fermi kjernekraftverk 270 Italia   1 1961 1965 Stengt 1990
n.a. Lingen kjernekraftverk 268 Tyskland   1 1964 1968 Stengt i 1979
n.a. Dounreay kjernekraftverk 265 Storbritannia   2 1955 1962 Stengt 1994
n.a. Phénix kjernekraftverk 250 Frankrike   1 1968 1974 0,6 Stengt i 2010
n.a. Calder Hall kjernekraftverk 240 Storbritannia   4 1953 1956 Stengt i 2003
n.a. Chapelcross kjernekraftverk 240 Storbritannia   4 1955 1959 Stengt i 2004
n.a. Douglas Point kjernekraftverk 218 Canada, On   1 1960 1968 Stengt i 1984
n.a. Yankee kjernekraftverk 180 USA, Ma   1 1957 1961 Stengt 1991
n.a. Fugen kjernekraftverk 165 Japan   1 1972 1979 Stengt i 2003
n.a. Garigliano kjernekraftverk 160 Italia   1 1959 1964 Stengt 1982
n.a. Latina kjernekraftverk 160 Italia   1 1958 1964 Stengt 1987
n.a. José Cabrera kjernekraftverk 150 Spania   1 1964 1969 0,4 Stengt i 2006
192. Karachi kjernekraftverk 137 Pakistan   1 1966 1972 0,3 Ny reaktor (1000 MW) under anlegg
n.a. Niederaichbach kjernekraftverk 106 Tyskland   1 1966 1973 Stengt i 1974
n.a. Winfrith kjernekraftverk 100 Storbritannia   1 1963 1967 Stengt i 1990
n.a. Akademik Lomonossow 70 Russland   2 2007 2013 Under anlegg
193. Bilibino kjernekraftverk 48 Russland   4 1970 1974 0,1
n.a. Obninsk kjernekraftverk 6 Russland   1 1951 1954 Verdens første kjernekraftverk, stengt 2002
  • Rang gjenspeiler rekkefølgen av kraftverk i drift ved sortering etter kapasitet.
  • Kapasitet er kraftverkets bruttokapasitet.[7] For kraftverk i drift er reaktorer som er stengt for godt og reaktorer under anlegg er ikke medregnet.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Italia gir opp atomkraft». Aftenposten. 13. juni 2011. Besøkt 13. juni 2011. 
  2. ^ China Energy Data, Statistics and Analysis – «China, Electricity». Besøkt 16. juni 2010.
  3. ^ Bruce Power[død lenke] - Annual Report 2007.
  4. ^ Daqo Group[død lenke].
  5. ^ Data for én av reaktorene fra 2007
  6. ^ a b c d e f g Regierung beschließt Atomausstieg
  7. ^ «Power Reactor Information System». IAEA. 2011. Besøkt 1. mai 2011. 

Eksterne lenker rediger