Kjernekraft i verdens land

Wikimedia-listeartikkel

Kjernekraft i verdens land gir en oversikt over hvordan de enkelte land i verden har produksjon av energi fra kjernekraft. Energiproduksjon fra kjernekraft er i dag mindre omstridt enn tidligere. I så godt som alle land som alt har kjernekraft (med unntak av Tyskland) er det i planer for å bygge nye. I dag (september 2010) er det 441 reaktorer i drift og 60 under bygging. Men en byggetid på 5 år betyr det at det vil komme en ny reaktor pr måned fram mot 2020.

I vestlige land har det i løpet av de siste åra blitt ei fornya interesse for kjernekraft. Det har ført til at et land som Italia som tidligere la ned sine kjernekraftverk nå vurderer å starte et nytt kjernekraftprogram.

I Øst-Europa har flere reaktorer fra Sovjet-tida blitt stengt og det er planer for bygging av nye.

I Asia har der foregått en konstant byggeaktivitet av kjernekraftverk. Dette har ført til at disse land er langt framme teknologisk og vil ta en betydelig del av verdensmarkedet for nye reaktorer.

I de neste åra vil en lang rekke nye land få kjernekraft. Den første nye regionen er landa rundt Persiagolfen. Videre er det planer i de fleste mellomhavslanda. Mange land i Afrika sør for Sahara har også ønsker om kjernekraft.

Kartet og lista under gjelder kommersielle kjernekraftverk. En rekke land har mindre forsøksreaktorer som ikke er tatt med i lista, Norge har for eksempel to slike reaktorer en i Halden og en på Kjeller.

Oversikt over bruk av kjernekraft globalt. Land merket med mørk blå har reaktorer og bygger nye. Land med lys blå har reaktorer og planlegger nye. Land med mørk grønn bygger sin første reaktor. Land med lys grønn planlegger sin første reaktor. Land med mørk gul har reaktorer, men planlegger ingen nye. Land med rød vurderer utfasing av sine reaktorer. I land med svart er bygging og drift av reaktorer ulovlig. Land med grå har ingen kraftproduserende reaktor.

Status pr. 1. august 2010Rediger

I tabellen er status for kjernekraft ifølge World Nuclear Assiation pr. 1. august 2010.[1] Merk at ikke alle foreslåtte reaktorer vil bli bygd.

I tillegg til det tabellen viser foregår det også en effektøkning av enkelte reaktorer.


Land Antall
reaktorer[1]
Effekt
MW
Status kjernekraft Under bygging Planlagt Foreslått
Verden 440 375 805 59 149 334
  USA 104 101 216 1 9 22 [2]
  Frankrike 58 63 236 1 1 1
  Japan 56 47 348 2 12 1
  Russland 32 23 084 10 14 30
  Storbritannia 19 11 035 4 6
  Sør-Korea 20 17 716 6 6
  Canada 18 12 679 2 4 3
  Tyskland 17 20 339 Utfasing i perioden 2020-2035
  India 19 4 138 4 20 40
  Ukraina 15 13 168 2 20
  Sverige 10 9 399 Åpnet for å erstatte gamle reaktorer med nye
  Folkerepublikken Kina 12 9 624 24 33 120
  Spania 8 7 448 Stabil[2]
  Belgia 7 5 943 Utfasingsvurdering utsatt
  Taiwan 6 4 927 2 1
  Tsjekkia 6 3 686 2 1
  Slovakia 4 1 780 2 1
  Sveits 5 3 252 3
  Bulgaria 2 1 906 2
  Finland 4 2 721 1 2
  Ungarn 4 1 880 2
  Brasil 2 1 901 1 1 4
  Sør-Afrika 2 1 842 3 24
  Mexico 2 1 310 2
  Argentina 2 935 1 2 1
  Pakistan 2 400 1 2 1
  Litauen 2
  Slovenia 1 696 1
  Romania 2 1 310 2 1
  Nederland 1 485 Stabil 1
  Armenia 1 376 1
  Iran 0 0 1 2 1
  Nord-Korea 0 0 1
  Tyrkia 0 0 4 4
  Indonesia 0 0 2 4
  Vietnam 0 0 4 10
  Egypt 0 0 1 1
  Israel 0 0 1
  Libya
  Polen 0 0 6
  Bangladesh 1
  Belarus 2 2
  Italia 10
  Jordan 1
  Kasakhstan 2 2
  Malaysia 1
  Thailand 2 4
  Tyrkia 4 4
  De forente arabiske emirater 4 10

ReferanserRediger