Portal:Israel


  rediger Israelportalen
Flag of Israel.svg

Israel (hebraisk: מדינת ישראל) er en stat i Midtøsten som ble etablert i 1948. Landet har idag kyst mot Middelhavet og Rødehavet (Akababukten), og grenser mot Egypt, Jordan, Syria og Libanon. Den viktige elven Jordan renner via Genesaretsjøen til Dødehavet. Området Israel består av er det hellige land for fire religioner: jødedommen, kristendommen, islam og bahá'ítroen, og området har vært gjenstand for folkevandringer og konflikt i kamp om ressursene i dette som er en del av den fruktbare halvmåne. Israels eksistens, territorielt omfang og politikk er omstridte emner i internasjonal politikk. Når vi taler om «Israel» må vi skille mellom den israelske stat opprettet av FN i moderne tid og det bibelske Israel, der folkeslaget har røtter helt tilbake til Sumerriket (Abraham) og Egypt (hebreerne).

historie  •  geografi  •  politikk  •  forsvar  •  økonomi  •  utdanning  •  demografi  •  kultur  •  sport
Commons  •  WikiNews  •  Wiktionary
  rediger Utvalgt artikkel

Hebraisk (hebraisk עברית) er et vest-semittisk språk, nært beslektet med araméisk og arabisk. Bibelsk hebraisk er hovedspråket i Tanákh, eller den hebraiske Bibelen. Senere utviklingsstadier inkluderer misjnaisk hebraisk og rabbinsk hebraisk. Israelsk hebraisk eller moderne hebraisk er, ved siden av arabisk, Israels offisielle språk. Hebraisk skrives med det hebraiske alfabetet.

Bibelsk hebraisk er hovedspråket i Tanákh eller den hebraiske Bibelen / Det gamle testamentet. Bibelsk hebraisk er særpreget av et relativt kompleks verbsystem og utbredt bruk av pronominale endinger. En tydelig utvikling kan ses fra det relativt enkle språket i Toráen til de mer komplekse uttrykksformer med større ordforråd og mer indirekte/poetiske uttrykksformer i Profetene og Skriftene.

I perioden etter det babylonske eksil ser vi en tydelig økning i innflytelsen fra arameisk i form av lånord og i form av grammatisk forenkling av en type som er typisk for flerspråklige samfunn. Det er uklart i hvilken grad hebraisk fortsatt var aktivt som morsmål eller ikke — men hebraisk var definitivt i stadig bruk og under språklig utvikling. Det hebraiske språket som vi ser det i Misjná har et noe enklere infleksjonssystem og fonologisk system enn hebraisk og mange lånord fra arameisk, persisk, gresk og latin (eks.: פמיליא pammíleyá (fra familia)).


  rediger Utvalgt bilde
Havnen i Haifa.
  rediger Visste du at…
  rediger Utvalgt biografi

Mordechai Vanunu (hebraisk: מרדכי ואנונו) er en tidligere israelsk atomtekniker som gjorde Israels utvikling og besittelse av kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen kjent for almenheten i 1986.

Vanunu var sønn av en rabbiner, og studerte fysikk, men avsluttet ikke studiet. Som student var han aktiv i en studentforening som gikk inn for én stat i Palestina (også etter løslatelsen fra israelsk fengsel har Vanunu offentlig gjentatt at «[t]he solution is a sole state for all citizens of all religions, as it is in democracies like France or Switzerland, and not only a state for Jews. A Jewish state has absolutely no reason to exist»). Vanunu har forlatt den jødiske religion og konvertert til kristendommen. Hans kristne døpenavn er nå John Crossman.

  rediger Kategorier
  rediger Ting du kan gjøre
  rediger Utmerkede og anbefalte artikler