rediger Israelportalen

Israel (hebraisk: מדינת ישראל) er en stat i Midtøsten som ble etablert i 1948. Landet har idag kyst mot Middelhavet og Rødehavet (Akababukten), og grenser mot Egypt, Jordan, Syria og Libanon. Den viktige elven Jordan renner via Genesaretsjøen til Dødehavet. Området Israel består av er det hellige land for fire religioner: jødedommen, kristendommen, islam og bahá'ítroen, og området har vært gjenstand for folkevandringer og konflikt i kamp om ressursene i dette som er en del av den fruktbare halvmåne. Israels eksistens, territorielt omfang og politikk er omstridte emner i internasjonal politikk. Når vi taler om «Israel» må vi skille mellom den israelske stat opprettet av FN i moderne tid og det bibelske Israel, der folkeslaget har røtter helt tilbake til Sumerriket (Abraham) og Egypt (hebreerne).

historie  •  geografi  •  politikk  •  forsvar  •  økonomi  •  utdanning  •  demografi  •  kultur  •  sport
Commons  •  WikiNews  •  Wiktionary
  rediger Utvalgt artikkel

Hebraisk (hebraisk עברית) er et vest-semittisk språk, nært beslektet med araméisk og arabisk. Bibelsk hebraisk er hovedspråket i Tanákh, eller den hebraiske Bibelen. Senere utviklingsstadier inkluderer misjnaisk hebraisk og rabbinsk hebraisk. Israelsk hebraisk eller moderne hebraisk er, ved siden av arabisk, Israels offisielle språk. Hebraisk skrives med det hebraiske alfabetet.

Bibelsk hebraisk er hovedspråket i Tanákh eller den hebraiske Bibelen / Det gamle testamentet. Bibelsk hebraisk er særpreget av et relativt kompleks verbsystem og utbredt bruk av pronominale endinger. En tydelig utvikling kan ses fra det relativt enkle språket i Toráen til de mer komplekse uttrykksformer med større ordforråd og mer indirekte/poetiske uttrykksformer i Profetene og Skriftene.

I perioden etter det babylonske eksil ser vi en tydelig økning i innflytelsen fra arameisk i form av lånord og i form av grammatisk forenkling av en type som er typisk for flerspråklige samfunn. Det er uklart i hvilken grad hebraisk fortsatt var aktivt som morsmål eller ikke — men hebraisk var definitivt i stadig bruk og under språklig utvikling. Det hebraiske språket som vi ser det i Misjná har et noe enklere infleksjonssystem og fonologisk system enn hebraisk og mange lånord fra arameisk, persisk, gresk og latin (eks.: פמיליא pammíleyá (fra familia)).


  rediger Utvalgt bilde

Portal:Israel/Utvalgt bilde/15

  rediger Visste du at…
  rediger Utvalgt biografi
Golda Meir

Golda Meir (hebraisk: גולדה מאיר; arabisk: جولدا مائير) (født 3. mai 1898, død 8. desember 1978, kjent som Golda Myerson fra 1917–1956) var fjerde statsminister av og en av grunnleggerne av Staten Israel. Hun ble beskrevet som «jernkvinnen» av israelsk politikk, og David Ben-Gurion pleide å kalle henne «den eneste mannen i regjeringen».

Meir ble født Golda Mabovitz (ukrainsk: Голда Мабович) i Kiev i Det russiske keiserdømmet (nåværende Ukraina). Som åtteåring emigrerte hun sammen familien sin til Milwaukee, Wisconsin, i 1906. I USA utdannet hun seg til lærer, og giftet seg med Morris Meyerson i 1917. I 1921 emigrerte de til Palestina, som da var en del av Det osmanske rike. Der bosatte de seg først i en kibbutz, for å så flytte til Tel Aviv i 1924.

Siden da innehadde hun en rekke forskjellige stillinger i fagforeningen og kommunale nemnder. Meir var en av de 24 personene, hvorav kun to var kvinner, som skrev under på den Israels selvstendighetserklæring den 14. mai 1948. Hun ble valgt inn i Knesset for Mapai i 1949 og satt der uavbrutt frem til 1974. I løpet av denne perioden var hun arbeiderminister (19491956) og utenriksminister (19561966), og fra 1969 til 1974 satt hun som statsminister.

  rediger Kategorier
  rediger Ting du kan gjøre
  rediger Utmerkede og anbefalte artikler