Portal:Historie


   Historieportalen

Historie

Historie er en gren i vitenskapen innen det humanistiske feltet. Ordet historie stammer fra det greske ordet historia som betyr viten. Når man studerer historie, menes det som oftest «menneskets historie», dvs. studiet av mennesker gjennom tiden.
arkiv   Utvalgt biografi
Otto von Bismarck

Fyrst Otto von Bismarck, hertug av Lauenburg (født 1. april 1815, død 30. juli 1898) var en tysk statsmann og en av de mest prominente ledere av det 19. århundre; som statminister i Preussen forente han Tyskland med en serie vellykkede kriger og ble Tysklands første kansler. Som en konservativ og aristokratisk politiker kjempet han mot fremveksten av sosialdemokratiet1880-tallet, ved bl.a. å forby flere organisasjoner, og ved pragmatisk å komme arbeiderne i møte med omfattende sosiale reformer som la grunnlaget for den moderne velferdsstaten. Bismarck ble kjent som jernkansleren.

Les mer

arkiv   Utvalgt artikkel
Dunnottar Castle

Skottland i høymiddelalderen omhandler Skottlands historie i en tid som strekker seg fra kong Domnall II i 900 og til kong Alexander III i 1286, og som ledet indirekte til Den skotske uavhengighetskrig.

900-tallet og 1000-tallet var den nordlige halvdelen av Storbritannia dominert av gælisk kultur, og av et gælisk kongedømme kjent på gælisk som «Alba», på latin som enten «Albania» eller «Scotia», og på engelsk som «Skottland». Fra sin hovedbase i østlige Skottland, nord for elven Forth, tok kongedømmet Alba kontroll over landområdene sørover. Kongedømmet hadde en blomstrende kultur som omsluttet store deler av den gælisk-talende verden.

Les mer

arkiv   Utvalgt bilde
   Visste du at…
   Kategorier
   Ting du kan gjøre
   Underportaler
   Utmerkede og anbefalte artikler
Utmerkede artikler Utmerkede artikler:

Angelsakserne · Bohols historie · Den filippinske revolusjon · Den fruktbare halvmåne · Fjell festning · Hannibal · Adolf Hitler · Audun Hugleiksson · Hålogaland · Macabebe-speiderne · Jose Rizal · Naurus historie · Romersk Britannia · Den romerske republikk · Rosekrigene · Shang-dynastiet · Den tyske Orden · Tysklands historie (1814–1871) · Romerriket · Antikkens Hellas · Perserkrigene

  Anbefalte artikler Anbefalte artikler:

Afghanistans historie · Aleksander den store · Alvis Scorpion · Ardenneroffensiven · Otto von Bismarck · Napoléon Bonaparte · Dronning Maud Lands historie · Elam · Felttoget i Polen i 1939 · Frankrikes historie · Den fransk-preussiske krig · Heinrich Himmler · Infanteri · Iran–Irak-krigen · Irans historie · Den kalde krigen · Korstog · Montenegros historie · Nasjonalsosialisme · Norbatt · Norge under andre verdenskrig · Oldtidens Egypt · Parthia · Det persiske riket · Pomorhandel · Preussen · Ritestriden i Kina · Rote Armee Fraktion · Safavidene · Sasanide-dynastiet · Senmiddelalderen · SIBO · Silkeveien · Skyttergravskrig · Johan Sverdrup · Den tyske bondekrigen · Tysklands historie (1933–1945) · Vikingtiden i Norge · Zhou-dynastiet · Peloponneskrigen · Slaget ved Thermopylene