Portal:Historie


   Historieportalen

Historie

Historie er en gren i vitenskapen innen det humanistiske feltet. Ordet historie stammer fra det greske ordet historia som betyr viten. Når man studerer historie, menes det som oftest «menneskets historie», dvs. studiet av mennesker gjennom tiden.
arkiv   Utvalgt biografi
Napoléon Bonaparte
Napoléon Bonaparte (født 15. august 1769 i AjaccioKorsika i Frankrike, død 5. mai 1821St. Helena i Søratlanteren) var Frankrikes keiser under navnet Napoléon I fra den 18. mai 1804 til den 6. april 1814. Som øverstkommanderende for den franske militærmakt erobret og hersket han over det meste av det vestlige og sentrale Europa, hadde et par år også makten i Egypt. Et mislykket felttog i Russland svekket hans posisjon, og la føringene for det endelige nederlaget ved Waterloo i 1815 som resulterte i hans fall. Få personer i historien har blitt mer omtalt og forsket på enn Napoléon. Bedømmelsen av ham har ofte vært gjenstand for uenighet. Enkelte regner ham som en av historiens betydeligste feltherrer, mens andre fremhever ham som en samfunnsreformator. Av andre blir han betraktet som en stor despot.

Les mer

arkiv   Utvalgt artikkel

Vikingene, av norrønt víkingr, var mennesker fra området som i dag kalles Skandinavia. I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet. I samtiden var ordet viking reservert for personer som dro på oversjøisk hærferd. Under nasjonalromantikken ble betydningen av ordet utvidet til å omhandle nærmest alle skandinaver som levde under perioden som på 1800-tallet ble døpt «vikingtiden». På grunn av behovet i de skandinaviske landene for et nasjonalt symbol å føle identifikasjon og stolthet over, ble vikingene gjort til gjenstand for hemningsløs beundring, særlig fra 1840-tallet til 1940-tallet. Selv om datidens nasjonalistisk pregede fremstilling av vikingene er kraftig nedtonet i etterkrigstiden, er vikingene fortsatt et av de mest kjente etniske symboler i de nordiske land. Dessuten er de det mest kjente symbol for Norden i verden utenfor Skandinavia.

Les mer

arkiv   Utvalgt bilde
   Visste du at…
   Kategorier
   Ting du kan gjøre
   Underportaler
   Utmerkede og anbefalte artikler
Utmerkede artikler Utmerkede artikler:

Angelsakserne · Bohols historie · Den filippinske revolusjon · Den fruktbare halvmåne · Fjell festning · Hannibal · Adolf Hitler · Audun Hugleiksson · Hålogaland · Macabebe-speiderne · Jose Rizal · Naurus historie · Romersk Britannia · Den romerske republikk · Rosekrigene · Shang-dynastiet · Den tyske Orden · Tysklands historie (1814–1871) · Romerriket · Antikkens Hellas · Perserkrigene

  Anbefalte artikler Anbefalte artikler:

Afghanistans historie · Aleksander den store · Alvis Scorpion · Ardenneroffensiven · Otto von Bismarck · Napoléon Bonaparte · Dronning Maud Lands historie · Elam · Felttoget i Polen i 1939 · Frankrikes historie · Den fransk-preussiske krig · Heinrich Himmler · Infanteri · Iran–Irak-krigen · Irans historie · Den kalde krigen · Korstog · Montenegros historie · Nasjonalsosialisme · Norbatt · Norge under andre verdenskrig · Oldtidens Egypt · Parthia · Det persiske riket · Pomorhandel · Preussen · Ritestriden i Kina · Rote Armee Fraktion · Safavidene · Sasanide-dynastiet · Senmiddelalderen · SIBO · Silkeveien · Skyttergravskrig · Johan Sverdrup · Den tyske bondekrigen · Tysklands historie (1933–1945) · Vikingtiden i Norge · Zhou-dynastiet · Peloponneskrigen · Slaget ved Thermopylene