Portal:Første verdenskrig

Første verdenskrigsportalen

Australian infantry small box respirators Ypres 1917.jpg

Første verdenskrig var en av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa. Den varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918 og medførte vesentlige endringer av verdenskartet. Nye stater oppsto etter nasjonalstatprinsippet, Østerrike-Ungarn forsvant og ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater, og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk. Første verdenskrig anses også som en av de utløsende faktorer til den russiske revolusjon. Krigen markerte slutten på en periode med opprustning og krigen medførte en rivene utvikling av flere nye oppfinnelser som var funnet opp enten under krigen eller i årene før krigen, slik som militærfly, ubåter, stridsvogner og moderne krigsskip. Krigen er kjent i store deler av Europa som «den store krigen» eller «krigen som skulle ende alle kriger».

Les mer

Utvalgt hendelse  
Halifax Explosion blast cloud restored.jpg

Eksplosjonen i Halifax skjedde 6. desember 1917 da byen Halifax i Nova Scotia, Canada ble sterkt skadet av en gigantisk eksplosjon i det franske lasteskipet «Mont-Blanc»,. Det franske skipet var lastet med sprengstoff og hadde rett før kollidert med det norske lasteskipet «Imo» i det trange innseilingsområdet The Narrows. Om lag 2 000 mennesker, de fleste canadiere, omkom ved eksplosjonen og rundt 9 000 mennesker ble skadet. Dette var den til da største menneskeskapte eksplosjon inntil den første atomprøvesprengningen i 1945 og den regnes fremdeles blant de største konvensjonelle eksplosjoner i verden.

Les mer

Utvalgt artikkel  
M1917helmet.jpg

Brodie-hjelm, kalt brodie helmet, shrapnel helmet, tommy helmet og Helmet, steel, Mark I i Storbritannia og M1917 Helmet og doughboy helmet i USA, var en militær kamphjelm av stål som ble tatt i bruk av den britiske hæren under første verdenskrig og var i bruk til etter andre verdenskrig. Hjelmtypen var rund og flat og liknet et opp-og-ned-vendt vaskevannsfat med hakereim. Slike hjelmer ble også blant annet brukt av amerikanske soldater under første verdenskrig, og en periode også i Norge.

Stålhjelmer ble innført under første verdenskrig for å beskytte soldatene i skyttergravskrigen der omfattende artilleriild medførte store tap. I 1915 designet og patenterte briten John L. Brodie en Brodie-hjelmen som var lett å masseprodusere da den kunne presse ut av en stålplate i én arbeidsprosess. Hjelmene var dessuten lette å stable og nyttige som vaskefat og kokekar.

Les mer

Utvalgt biografi  
KaiserWilhelmIIVisitingWoundedInVerdun.jpeg

Fredrik Vilhelm Albert Victor av Preussen (tysk: Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen, engelsk: Frederick William Victor Albert of Prussia) (født 27. januar 1859 i Berlin, død 4. juni 1941 i Doorn, Nederland) var konge av Preussen og keiser av Tyskland i 29 år i perioden 1888 til han måtte abdisere i 1918 etter nederlaget i første verdenskrig. Han gikk da i eksil i Nederland, hvor han bodde i 23 år, fram til sin død.

Les mer

Utvalgt bilde  
Bundesarchiv Bild 104-0232, Feldbäckerei, Verladen von Brot.jpg
Tysk feltbakeri i 1915.
 
  24. juli

I dag er det:
106 år og 361 dager siden krigsutbruddet
102 år og 255 dager siden våpenhvilen

  Tidslinje
1914
Skuddene i Sarajevo · Julikrisen · Grensene · Cer · Marne · Tannenberg · Galicia · Masurias innsjøer · Kolubara · Sarıkamış · Kappløpet mot havet · Ypres (1.)
1915
Ypres (2.) · Gallipoli · Isonzo · Gorlice-Tarnow/Den store retretten · Serbia · Kut
1916
Erzerum · Verdun · Naroch · Asiago · Jylland · Somme · Brusilov · Monastir · Romania
1917
Bagdad · Arras · Kerenskij · Passchendaele/Ypres (3.) · Caporetto · Cambrai
1918
Salonika · Freden i Brest-Litovsk · Våroffensiven · Hundre dagers offensiven · Meuse-Argonne · Baku · Megiddo · Vittorio Veneto · Våpenhvilen
  Sentrale artikler

Bakgrunnen · Skuddene i Sarajevo · Teknologisk utvikling · Giftgass · Fly · Stridsvogner · Sjøkrigen · Ubåter · Vestfronten · Skyttergravskrig · Total krig · Wilsons 14 punkter · Versaillestraktaten · Ettervirkningene av første verdenskrig

  Deltakere
Flag of Brazil.svg

Brasil ble med i krigen på de alliertes side i 1917 som følge av Tysklands uinnskrenkede ubåtkrigføring i Atlanterhavet. Det brasilianske bidraget var begrenset til patruljering i Sør-Atlanteren, en gruppe militærflyvere på vestfronten og et militærsykehus som ble sendt til Nord-Frankrike.

Les mer

  Gode artikler

Utmerkede artikler Utmerkede artikler:


Anbefalte artikler Anbefalte artikler:
Georg V av Storbritannia, Vestfronten, Skyttergravskrig, Slaget om Gallipoli

  Kategorier

(en) World War I – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

  Teknisk

Oppfrisk portalen