Portal:Første verdenskrig

Første verdenskrigsportalen

Første verdenskrig var en av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa. Den varte fra 28. juli 1914 til 11. november 1918 og medførte vesentlige endringer av verdenskartet. Nye stater oppsto etter nasjonalstatprinsippet, Østerrike-Ungarn forsvant og ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater, og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk. Første verdenskrig anses også som en av de utløsende faktorer til den russiske revolusjon. Krigen markerte slutten på en periode med opprustning og krigen medførte en rivene utvikling av flere nye oppfinnelser som var funnet opp enten under krigen eller i årene før krigen, slik som militærfly, ubåter, stridsvogner og moderne krigsskip. Krigen er kjent i store deler av Europa som «den store krigen» eller «krigen som skulle ende alle kriger».

Les mer

Utvalgt hendelse  

Telegrammet fra Zimmermann (engelsk: Zimmermann Telegram; tysk: Zimmermann-Depesche; spansk: Telegrama Zimmermann) var et kryptert telegram sendt av Det tyske keiserrikets utenriksminister Arthur Zimmermann den 16. januar 1917, under første verdenskrig til den tyske ambassadøren i Mexico Heinrich von Eckardt.

I telegrammet blir den tyske ambassadøren beordret til å kontakte den meksikanske regjeringen med henblikk på å foreslå en militærallianse imot USA. Telegrammet ble plukket opp og avkodet av britene, som viderega det til amerikanerne. Dette var medvirkende til at USA trådte inn i krigen på de alliertes side.

Les mer

Utvalgt artikkel  

Jernbanekanon er en betegnelse på de store kanonene hadde vært brukt under første verdenskrig, og til en viss grad også under andre verdenskrig av flere land deriblant Tyskland som produserte de meste kjente jernbanekanonene i historien. Dette tunge artillerivåpenet monteres på en spesialtilpasset jernbanevogn plassert på jernbaneskinner for rask transport. Mindre kanoner gikk som regel inn i såkalte pansertog, men de største, med opptil 80cm kaliber og stor stykkvekt, at de måtte fraktes og betjenes fra jernbanevogner.

Jernbanekanonene pga. deres størrelse og avhengighet av jernbaneinfrastruktur som kan angripes av militærfly, ble utdatert allerede under den andre verdenskrigen.

Les mer

Utvalgt biografi  

Adolf Hitler (født 20. april 1889 i Braunau am Inn i Østerrike, død 30. april 1945 i Berlin i Tyskland), under første verdenskrig tjenestegjorde Hitler som menig og senere korporal i den tyske hæren (16. bayerske reserveinfanteriregiment «List») på tross av at han var østerriker av fødsel og bakgrunn. I løpet av krigen ble Hitler såret flere ganger og på slutten av krigen var han til behandling på militærsykehus etter et britisk gassangrep.

Etter krigen ble han «fører» for Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti, fra 1933 rikskansler og fra 1934 «fører og rikskansler» og samtidig regjeringssjef og statsoverhode for Det tyske rike.

Les mer

Utvalgt bilde  
Kvinnelige ammunisjonsfabrikkarbeidere på pause i 1917.
 
  14. juni

I dag er det:
109 år og 322 dager siden krigsutbruddet
105 år og 216 dager siden våpenhvilen

  Tidslinje
1914
Skuddene i Sarajevo · Julikrisen · Grensene · Cer · Marne · Tannenberg · Galicia · Masurias innsjøer · Kolubara · Sarıkamış · Kappløpet mot havet · Ypres (1.)
1915
Ypres (2.) · Gallipoli · Isonzo · Gorlice-Tarnow/Den store retretten · Serbia · Kut
1916
Erzerum · Verdun · Naroch · Asiago · Jylland · Somme · Brusilov · Monastir · Romania
1917
Bagdad · Arras · Kerenskij · Passchendaele/Ypres (3.) · Caporetto · Cambrai
1918
Salonika · Freden i Brest-Litovsk · Våroffensiven · Hundre dagers offensiven · Meuse-Argonne · Baku · Megiddo · Vittorio Veneto · Våpenhvilen
  Sentrale artikler

Bakgrunnen · Skuddene i Sarajevo · Teknologisk utvikling · Giftgass · Fly · Stridsvogner · Sjøkrigen · Ubåter · Vestfronten · Skyttergravskrig · Total krig · Wilsons 14 punkter · Versaillestraktaten · Ettervirkningene av første verdenskrig

  Deltakere

Brasil ble med i krigen på de alliertes side i 1917 som følge av Tysklands uinnskrenkede ubåtkrigføring i Atlanterhavet. Det brasilianske bidraget var begrenset til patruljering i Sør-Atlanteren, en gruppe militærflyvere på vestfronten og et militærsykehus som ble sendt til Nord-Frankrike.

Les mer

  Gode artikler

Utmerkede artikler Utmerkede artikler:


Anbefalte artikler Anbefalte artikler:
Georg V av Storbritannia, Vestfronten, Skyttergravskrig, Slaget om Gallipoli

  Kategorier

(en) World War I – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

  Teknisk

Oppfrisk portalen