Portal:Arkitektur

Reinli Stavkyrkje, Sør-Aurdal.JPG
Reinli stavkirke er en enskipet stavkirke (langkirke) som ligger i bygda Reinli.

Det har vært vanlig å datere stavkirken til siste halvdel av 1200-tallet eller på begynnelsen av 1300-tallet mens en nyere åringsdatering av deler av kirken indikerer etter 1326. Under en arkeologisk utgraving under kirkegulvet ble det i 1971/1972 funnet spor etter det som kan være to tidligere kirker. Det ble også funnet mynter fra Håkon Håkonssons regjeringstid 12501263.


Hedalen Stavkyrkje, Sør-Aurdal.jpg
Hedalen stavkirke er en korskirke, opprinnelig en enskipet stavkirke (langkirke), i bygda Hedalen.

Stilhistorisk er stavkirken datert til rundt år 1165. Senere årringdatering viser at tømmeret ble hugget vinteren 11611162. Kirken bestod opprinnelig kun av det som nå er den vestre delen av skipet.

Villa Fridheim, Krøderen, 2.jpg
Sveitserstil er en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1935. I Europa dateres den til perioden 18301890, i Danmark 18401900. I denne stilen ble det bygget villaer, arbeiderboliger, stasjonsbygninger, turisthoteller, landbruksbygninger og mye mer. Karakteristisk for sveitserstilen er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger.

Oslo Plaza (formelt Radisson Blu Plaza Hotell) er et hotell som ligger i Oslo sentrum, og er med sine 117 meter Norges nest[1] høyeste bygning etter Nexanstårnet i Halden. Fram til Scandic Hotel Victoria Tower åpnet i Kista utenfor Stockholm i 2011 var Oslo Plaza Nordens høyeste hotell.[2]

Portal for arkitektur

Sydney Opera House Australia.jpg
Arkitektur er i utgangspunktet kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og ordet kan betegne både prosessen fram til ferdig byggverk, det ferdige byggverket og kunnskapen om bygging. I tidens løp har begrepet utvidet seg til også å omfatte all utforming av menneskers fysiske miljø, både landskap, byer, interiører, møbler, gjenstander og informasjonsteknologi. Den svenske arkitekturhistorikeren Elias Cornell har definert begrepet i denne kjente kortversjonen: «arkitektur er estetisk organisering av praktisk virkelighet».


Referanser