Gavl er betegnelse på en mer eller mindre trekantet, loddrett eller nesten loddrett flate, som er avgrenset av andre flater vinkelrett på gavlen. Gavl brukes særlig om detaljer på enkelte hus og båter, men opptrer også som navn på enkelte fjellsider.

Gavl
Gavl

På hus: På et hus med saltak er gavlen det trekantede veggfeltet mellom de to takflatene ved enden av bygningskroppen. Gavlen er som regel en direkte fortsettelse husets endevegg, og denne kalles også gavlvegg.

På båt: En del båter har flat hekk (har speil eller akterspeil). En slik flate bak på en båt har som oftest en tilnærmet trekantet form, med spissen ned, og kalles ofte for gavl, herav betegnelsen gavlbåt.

Litteratur Rediger

  • Ahlstrand, Jan Torsten.; Arkitekturtermer. Lund: Studentlitteratur, 1976, ISBN 91-44-02852-0