Bygning

frittstående konstruksjon med tak og vegger

En bygning er en frittstående fast konstruksjon, bygget for å gi ly til mennesker, eller til husdyr, materiell, tekniske installasjoner og så videre.

Bomuldsfabriken Kunsthall, bygning i murstein

Visse typer bygninger, særlig boliger, kalles hus. Et «bygg» er en bygning under oppførelse. Normalt oppføres bygninger i treverk, murstein eller betong, men utenfor vår vestlige verden finnes adskillige muligheter for enklere byggematerialer, som bambus, kvister, leire, blikkplater etc.

Tilbygg

rediger

Et tilbygg er en bygningsdel som utvider et eksisterende bygg ved å øke grunnarealet. Dette i motsetning til et påbygg som utvider bygningen i høyden.

Påbygg

rediger

Et påbygg er en bygningsdel som utvider et eksisterende bygg ved å øke byggets høyde. Dette i motsetning til et tilbygg som utvider bygningens grunnareal.

Se også

rediger