Formidlingssenter

Et formidlingssenter er en institusjon for effektiv spredning av kunnskap om vår felles natur- eller kulturarv. Formidlingssenter er besøkssenter som fortolker kunnskapen tilknyttet historiske steder, monument, eller naturfenomen.

Jugendstilsenteret i Ålesund er et eksempel på et formidlingssenter som anvender moderne formidlingstiltak

Et formidlingssenter skiller seg fra tradisjonelle museer ved at formidling alene står i sentrum og at man ikke driver gjenstandsinnsamling, oppbevaring og forskning internt på senteret. Arbeid tilknyttet konservering og forskning blir gjerne utført av innleid personell som er spesialisert innen det aktuelle fagområdet. Formidlingssenter har ofte ikke egne samlinger eller permanente utstillinger med artefakter eller spesimen og utstilte objekter er derfor ofte lånt inn fra etablerte museer.

Som mer spesialiserte museer, anvender formidlingssentrene ulike kommunikasjonsmidler for å øke forståelsen for natur- og kulturarven og for å stimulere publikums intellektuelle og følelsesmessige tilknytning til denne. For å få et større nedslagsfelt blant publikum og for effektiv spredning av informasjon, har formidlingssenter ofte brukervennlige, interaktive utstillinger og multimedieforestillinger. Mange formidlingssenter har også temporære utstillinger for å understøtte en kontinuerlig oppdagelse av natur- og kulturarven og for gi liv til monumentet eller stedet.