Daganlegg

Daganlegg er en alminnelig betegnelse på den delen av et bygningskompleks som ligger ute «i dagen» – i motsetning til et fjellanlegg. Betegnelsene daganlegg og fjellanlegg brukes stort sett om anlegg som har deler av bygningsmassen både i dagen og i fjell eller under jorden. Dette er typisk sikkerhetskritiske systemer som militære anlegg, flykontrollsentraler, o.l.