Portal:Sjøfart

Portal Sjøfart

Joaquin Sorolla Beaching the Boat.jpg
Sjøfart er skipsfart som skjer på havet, ved kysten eller på fjorder.

Viktige områder innen sjøfart er:

 • internasjonal sjøbasert transport
 • fiskeri som ofte deles i fiske på åpent hav og kystnært fiske
 • sjøliv som rekreasjon.

Portal:Sjøfart/Ticker

I nyhetene
 • En brygge er en installasjon beregnet til fortøying av båter
 • Thruster (også kalt sidepropell) er en del av et fremdrifts- og styresystem for skip
 • Båtstø er en benevnelse på en enkelt småbåtfortøyning (båtparkering) med oppbygde sidekanter og landfeste…

Portal:Sjøfart/Oppslag

Cscr-featured.png
Lindesnes fyr natt.jpg
Et fyr er et sjømerke med lys til hjelp for navigering på havet. Fyrene sender ut lys fra et system av lamper og linser, og er en del av et avansert system av sjømerker på kysten. Internasjonale systemer gjør at skipene finner fram, og når de går ut av sektoren fra ett fyr, er de snart inne i en ny sektor.

Portal:Sjøfart/Aktuelt

Tall ship Christian Radich under sail.jpg
Fullrigger er et seilskip med minst tre master og der alle er skværriggede.[1] Det fantes også firemastede fullriggere, men det har bare eksistert én femmastet fullrigger, «Preussen» fra 1902.[2] På disse kalles den aktre masten kryssmast eller jiggermast. I Norge er det i dag (2016) tre fullriggere, «Sørlandet», «Christian Radich» og «Najaden». Den fjerde skværriggeren, «Statsraad Lehmkuhl», er barkrigget.


«Osebergskipet»
Osebergskipet 2016.jpg
«Osebergskipet» utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy utenfor Oslo
Generell info
SkipstypeVikingskip
Byggetår 820
Flaggstat
StatusSkipet ble hauglagt i Oseberghaugen år 834, utgravd 1904 og ført til Vikingskipshuset 1926
Tekniske data[a]
Lengde21,5 m
Bredde5 m

a^ Ved overlevering hvis ikke annet er angitt

«Osebergskipet» er restene etter et staselig vikingskip som ble bygd på Sørvestlandet i år 820 og begravd i Oseberghaugen i Slagen ved Tønsberg i 834. Haugen ble gravd ut i 1904 under ledelse av arkeologiprofessor Gabriel Gustafson, assistert av Haakon Shetelig. Det over 21 meter lange langskipet er bygd for både roing og seiling.

«Osebergskipet» ble hauglagt sammen med gravgods, flere offerdyr og et tømret gravkammer for to kvinner. Skipet ble først bygget opp igjen i et skur bak Universitetets bygninger i Oslo, men transportert på jernbaneskinner via en lekter over til det nybygde VikingskipshusetBygdøy i september 1926. Der er skipet utstilt sammen med andre gravgaver fra Osebergfunnet, «Gokstadskipet» og «Tuneskipet».En uthavn er en mindre havn i den ytre skjærgården. Mens seil var fremdriftsmiddelet hadde en behov for å søke ly og havn om natten, i uvær, ved ugunstig vindretning og ved skader. Uthavnene oppsto derfor der det var egnede forhold: ly, godt ankerfeste og mulighet til å seile ut og inn under forskjellige vindretninger.

Uthavnene fikk jevnlig skipsbesøk og over tid vokste det frem en bebyggelse som hovedsakelig finnes i skjærgården langs Skagerrak- og Nordsjøkysten fra Ytre Oslofjord til Rogaland. Denne type bebyggelse er knyttet til gode havner for seilskuter, og de ligger nær skipsleia i Skagerrak. Nord-Europas viktigste handelsvei gikk fra landene sør og vest for Nordsjøen (Storbritannia, Nederlandene, Frankrike) gjennom Skagerrak, nord for Jylland, gjennom Kattegat og Øresund til Østersjøen.Luftfoto over indre Oslofjord

Oslofjorden går 12 mil sørover fra Oslo. Fjorden går nordover fra Ås og Nesodden før den svinger ved Oslo og går ti mil rett sørover, ned til Tønsberg og Fredrikstad. Da brer fjorden seg i en stor og øyrik skjærgård fram til Langesund og Strömstad som markerer overgangene til sørlandskysten og den svenske vestkysten. Fra fjordens innerste krok i Bunnefjorden er det 15-16 mil til Langesund og Strömstad.

Over 40 prosent av Norges befolkning bor under 45 minutters kjøring fra Oslofjorden. Oslofjorden har Norges største trafikk av ferger og lastebåter, og er dessuten et viktig rekreasjonsområde, med båtliv, hytteliv og fiske. Oslofjordtunnelen mellom Drøbak i Frogn og Storsand i Asker åpnet i 2000. Oslofjorden går langs landskapene Akershus med Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold og Grenland, i de nåværende fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Skillet mellom Indre og Ytre Oslofjord går ved Drøbaksundet, sundet der fjorden "smalner" mellom Drøbak og Hurumlandet. Indre Oslofjord har bratte skogkledte åssider ned mot fjorden. Ytre Oslofjord har flatere svaberg ned mot vannet og flere strender. Oslofjorden har Norges høyeste helårstemperatur, 7,5 grader. Februar er kaldest med minus 1,3 grader, mens juli normalt har 17,2 grader. Øyene midtfjords er blant Norges varmeste med høye sommertemperaturer og milde vintre – dette medfører at sørlige arter som misteltein, bittergrønn og liguster i Norge kun vokser langs Oslofjorden.

Navn

Hele eller deler av fjorden ble i norrøn kalt Folda, Foldin eller Fold. Follo, Østfold og Vestfold har opphav i dette gamle ordet. Den indre delen ble i middelalderen til dels omtalt som Oslóarfjorðr.[3][4] Fold var i norrøn tid generell betegnelse for bred fjord og er samme ord som slette på land. Navnet ble i middelalderen trolig brukt om ytre Oslofjord i betydningen «den brede». Viken var landet rundt Oslofjorden.[5][6]

En bok med sjøkart utgitt i Amsterdam 1541 har Oslofjorden avmerket som «Soenwater». Lucas Janszoon Waghenaers sjøatlas fra 1579 omtaler fjorden som «Tsoenwater» og Oslo kalles Anslo, Anslou eller Ansloo. Johan Hanson Heitmans kart fra 1712 angir det daværende Oslo (Gamlebyen) både som Ansloo og Opsloe; og vest for Oslo er Waterland, Christiania og Biper-Vig avmerket. Heitman omtaler fjorden som Soen Water med forgreningene Bonne Fiord og Drammens Fiord. Ove Andreas Wangensteen ga i 1762 ut et kart der fjorden kalles Christiania-Fiord.[7]

ByerListring (Listerbåt/Listerskøyte) er båter som først ble bygd på Lista i Vest-Agder fra cirka 1815 og i mer enn 100 år fremover. Den spredde seg utover langs hele kysten fra syd til nord. Båtene er klinkbygd i furu. Einernagler er mye brukt. Listringene ble laget i størrelser fra 16’ til 40’. Listringen ble rigget med gaffelstorseil og toppseil. Den kunne ha klyverbom og førte da både fokk og klyver. Enkelte brukte også breifokk i tillegg.
 1. ^ «fullrigger – Store norske leksikon». Store norske leksikon. Besøkt 22. januar 2016. 
 2. ^ «F». Seilskuteklubben. Arkivert fra originalen 25. mars 2017. Besøkt 22. januar 2016. 
 3. ^ Rygh, Oluf (1896). Norske Fjordnavne. Kristiania: Aschehoug. 
 4. ^ Norske stedsnavn/stadnamn. Oslo: Grøndahl. 1975. ISBN 8250401042. 
 5. ^ https://snl.no/Folda_-_Foldfjorden
 6. ^ Nystad, Jens Fredrik (1993). Landet rundt Oslofjorden - sett fra luften. [Oslo]: Hjemmets bokforl. ISBN 8259012588. 
 7. ^ Hoem, Arne I. (1986). Norge på gamle kart. Oslo: Cappelen. ISBN 8202109213.