Thruster

Wikimedia-pekerside

En thruster er en engelsk betegnelse for noe som skaper skyvekraft (engelsk: thrust). Blir som oftest brukt for ting som skaper direkte direksjonell skyvekraft slik vi kjenner den fra klassisk mekanikk, og ikke om ting som f.eks. bilhjul hvor skyvekraften er indirekte som følge av friksjon. Det er også vanligere å bruke begrepet om sekundære former for fremdrift, med andre ord selv om en rakett-motor definitivt kvalifiserer som noe som genererer skyvekraft så omtales ikke en rakett-motor normalt som en thruster.

Ordet kan ha flere betydninger:

Maritimt:

Romfart:

  • Manøvrerings-thruster er dyser som slipper ut f.eks. komprimert gass; slike dyser blir brukt for roterings- og translasjonsmanøvre på romskip og romstasjoner (altså ikke til fremdrift).