Sjøfart

skipsfart på havet

Sjøfart er skipsfart som skjer på havet, ved kysten eller på fjorder.

Portal:Sjøfart

Viktige områder innen sjøfart er:

  • internasjonal sjøbasert transport
  • fiskeri som ofte deles i fiske på åpent hav og kystnært fiske
  • sjøliv som rekreasjon.

Sjøfartsnasjoner

rediger

Fiskevær

rediger

Se også kystkultur. Fangstplass for fiske eller bosted for fiskere ute ved kysten.

Hvalfangstkommuner

rediger

Enkelte kommuner i Norge levde for en stor del av hvalfangst; f.eks. Sandefjord.

Litteratur

rediger