Liste over hurtigruteskip

Wikimedia-listeartikkel

Liste over hurtigruteskip er en oversikt over skip som har seilt i hurtigruten siden starten 2. juli 1893. Andre kystruter har vært kalt hurtigrute, men denne listen refererer til ruten BergenKirkenes (opprinnelig TrondheimHammerfest). Skip som var i hurtigruten på midlertidig basis, er oppført i tabellen Reserve- og avløserskip. Skipene i erstatningsruten til Øst-Finnmark i krigsårene er ikke listet her. Definisjonen på hurtigruterederi er at rederiet har eid og stått for driften av minst ett hurtigruteskip.

MS «Nordkapp» og MS «Polarlys» møtes i Molde havn

Historie

rediger
 
MS «Kong Harald» og MS «Gamle Salten» (tidligere Salten) møtes i Bodø. Størrelsen på skipene har økt betraktelig i løpet av årene
 
MS «Havila Polaris» ble satt i rute i 2023. Her i Vågen i Bergen.

Siden den spede begynnelsen i 1893, har skipene gjennomgått en rivende utvikling. I bruttotonnasje (lukket volum) er dagens største skip MS «Maud» omtrent 25 ganger større enn DS «Vesteraalen», det første hurtigruteskipet. Passasjerkapasiteten er økt fra DS «Vesteraalen»s 200 til MS «Midnatsol»s 1 000. Når det gjelder passasjer-bekvemmeligheter har det også vært stor utvikling. Til å begynne med var passasjerer på 3. plass (3. klasse) henvist til en sovesal forut på banjerdekk. 1. plass passasjerer hadde bedre standard, men innlagt vann på lugarene kom ikke før på 1920-tallet. Helt fra de første årene satset rederiene på turisttrafikk i sommerhalvåret, og dette bidro til at standarden på lugarer og salonger gradvis ble hevet. På 1970-tallet ble klasseinndelingen i hurtigruten avskaffet. Før andre verdenskrig besto hurtigruteflåten utelukkende av dampskip. Først ved leveringen av MS «Nordnorge» i 1964, ble det siste dampskipet DS «Lofoten» utfaset.

I løpet av andre verdenskrig ble 14 hurtigruteskip senket, og mange gamle skip ble satt inn som en nødløsning. Etter krigen startet en storstilt fornyelse av flåten, et byggeprogram som ble fullført i 1964 med leveringen av MS «Nordnorge». Hurtigruteflåten besto nå av 13 moderne motorskip spesialbygd for hurtigruten, den såkalte etterkrigsflåten. I 1982 ble MS «Midnatsol» levert, det første av de tre såkalte mellomgenerasjonskipene, og det første nye hurtigruteskipet siden 1964. De tre skipene var bygd med fokus på gods, og hadde omtrent samme passasjerkapasitet som MS «Lofoten». I sommersesongene viste det seg raskt at passasjerkapasiteten var for liten, og i 1988/1989 fikk alle tre skipene påbygd lugarseksjoner på akterdekket der det tidligere hadde vært container-plasser.

I juni 1990 vedtok Stortinget å stille 1,875 milliarder kroner til rådighet for å omstille hurtigruten til kommersiell drift. Selskapene gikk i gang med å prosjektere nye skip, og i 1993 ble MS «Kong Harald» som det første skipet av den nye generasjonen levert. Skipet har betydelig lastekapasitet, men er først og fremst rettet mot passasjer-markedet. Skipene bygd i 1993 eller senere har alle aktive stabilisatorer og sidepropeller i baugen, og har høy standard på passasjer-bekvemmelighetene. I 2003 mottok MS «Trollfjord» to designpriser fra ShipPax Award i klassen for cruiseskip.[1] MS «Finnmarken» og MS «Midnatsol» har størst passasjerkapasitet, og er begge sertifisert for 1 000 passasjerer i liten kystfart. MS «Nordstjernen» ble erklært verneverdig i 2007 og fredet som kulturminne av riksantikvaren i desember 2012[2]. MS «Lofoten» ble erklært verneverdig i 2001[3], og var inntil 2021 det eldste skipet i fast rotasjon i hurtigruten.

Forklaring til tabellene

rediger
 
MS «Finnmarken» fra 1956 er satt på land og er en del av Hurtigrutemuseet på Stokmarknes
 • Type angir om det er et dampskip (DS) eller motorskip (MS).

Navn er navnet skipet hadde da det ble satt inn i hurtigrutetrafikk første gang.

 • Byggeår refererer til året skipet ble overlevert fra verftet.
 • Rederi viser til rederiet som eide skipet da det først ble benyttet i hurtigrutetrafikk.
 • I hurtigruten refererer til årstall for første og siste rundtur. Strek (–) og grønn bakgrunn betyr at skipet fortsatt er i hurtigrutetrafikk.
 • Brt angir tonnasje i bruttoregistertonn.
 • Skjebne: Årstallet angir tidspunktet for informasjonen
  • Slettet – Skipet er slettet fra skipsregisteret
  • Senket – Skipet ble senket med vilje
  • Forlis – Skipet gikk tapt som følge av en ulykke
  • Krigsforlis – Skipet ble senket eller ødelagt som følge av krigshandlinger
  • Hugget – Skipet ble hugget opp

Skip i fast rotasjon

rediger
Type Navn Byggeår Rederi I Hurtigruten Brt Skjebne
DS «Vesteraalen» 1891 VDS 1893–1941 623 1941: Krigsforlis
DS «Sirius» 1885 BDS 1894–1927 962 1940: Krigsforlis
DS «Olaf Kyrre» 1886 NFDS 1895–1903 963 1909: Forlis
DS «Erling Jarl» 1895 NFDS 1895–1943 677 1943: Forlis
DS «Jupiter» 1856 BDS 1896–1910 652 1912: Forlis
DS «Sigurd Jarl» 1894 NFDS 189701–1940 884 1940: Krigsforlis
DS «Orion» 1874 BDS 189801–1903 681 1903: Ødelagt i brann
DS «Kong Halfdan» 1874 NFDS 189802–1918 574 1918: Forlis
DS «Capella» 1885 BDS 189803–1912 877 1951: Hugget
DS «Astræa» 1900 BDS 1900–1910 765 1910: Forlis
DS «Haakon Adalstein» 1873 NFDS 1902–1936 703 1947: Forlis
DS «Lyra» 1905 BDS 1905–1912 784 1915: Krigsforlis
DS «Haakon Jarl» 1879 NFDS 1905–1924 899 1924: Forlis
DS «Richard With» 1909 VDS 1909–1941 905 1941: Krigsforlis
DS «Midnatsol» 1910 BDS 1910–1949 978 1954: Hugget
DS «Hera» 1889 BDS 1910–1931 1 097 1931: Forlis
DS «Polarlys» 1912 01 BDS 1912–1951 1 070 1963: Hugget
DS «Finmarken» 1912 02 VDS 1912–1956 1 119 1961: Hugget
DS «Kong Haakon» 1904 DSD 191901–1950 874 1953: Hugget
DS «Kong Harald» 1890 02 NFDS 191902–1950 955 1954: Hugget
DS «Neptun» 1890 01 BDS 191903–1921 959 1928: Hugget
DS «Haakon VII» 1907 NFDS 1922–1929 1 347 1929: Forlis
DS «Dronning Maud» 1925 NFDS 1925–1940 1 489 1940: Krigsforlis
DS «Sanct Svithun» 1927 DSD 1927–1943 1 376 1943: Krigsforlis
DS «Mira» 1891 BDS 1928–1941 998 1941: Krigsforlis
DS «Irma» 1905 BDS 193101–1944 1 322 1944: Krigsforlis
DS «Prinsesse Ragnhild» 1931 NFDS 193102–1940 1 590 1940: Krigsforlis
DS «Lofoten» 1932 VDS 1932–1964 1 571 1966: Ødelagt i brann
DS «Nordnorge» 1924 ODS 193601–1940 873 1940: Krigsforlis
DS «Prins Olav» 1908 NFDS 1937–1940 2 113 1940: Krigsforlis
DS «Nordstjernen» 1937 BDS 1937–1954 1 919 1954: Forlis
DS «Ariadne» 1930 BDS 1939–1940 2 029 1940: Krigsforlis
MS «Hadsel» 1940 VDS 1941–1950 406 1958: Forlis
MS «Ragnvald Jarl» 1930 NFDS 1942–1956 1 350 1974: Hugget
DS «Sigurd Jarl» 1942 NFDS 1942–1960 2 335 1991: Slettet
DS «Christiania» 1895 DSD 1944–1948 646 1952: Hugget
DS «Skjerstad» 1925 NDS 1945–1958 930 1982: Slettet
MS «Erling Jarl» 1949 01 NFDS 1949–1980 2 098 1985: Hugget
MS «Midnatsol» 1949 02 BDS 1949–1982 2 098 1987: Hugget
MS «Vesterålen» 1950 01 VDS 195001–1983 2 117 1995: Hugget
MS «Sanct Svithun» 1950 02 DSD 195002–1962 2 095 1962: Forlis
MS «Nordlys» 1951 BDS 1951–1983 2 162 1988: Forlis
MS «Håkon Jarl» 1952 01 NFDS 195202–1982 2 173 2016: Hugget
MS «Polarlys» 1952 02 BDS 195203–1993 2 163 2010: Hugget
MS «Barøy» 1952 03 ODS 1952–1964 700 1973: Forlis
MS «Nordstjernen» 1956 01 BDS 195603–2012 2 194 2022: Bevart/ekspedisjonsskip
MS «Finnmarken» 1956 02 VDS 195601–1993 2 189 2022: Museumsskip
MS «Ragnvald Jarl» 1956 03 NFDS 195602–1995 2 196 2022: I opplag
MS «Harald Jarl» 1960 NFDS 1960–2001 2 568 2022: Cruiseskip
MS «Lofoten» 1964 01 VDS 196403–2020 2 597 2022: Skoleskip
MS «Kong Olav» 1964 02 DSD 196402–1997 2 604 2018: Hugget
MS «Nordnorge» 1964 03 ODS 196401–1996 2 611 2006: Hugget
MS «Midnatsol» 1982 01 TFDS 198202–2007 4 131 2022: Cruiseskip
MS «Narvik» 1982 02 ODS 198201–2007 4 072 2022: Skoleskip
MS «Vesterålen» 1983 VDS 1983– 4 072 2022: I rute
MS «Kong Harald» 1993 01 TFDS 199301 11 204 2022: I rute
MS «Richard With» 1993 02 OVDS 199302 11 204 2022: I rute
MS «Nordlys» 1994 TFDS 1994– 11 204 2022: I rute
MS «Nordkapp» 1996 01 OVDS 199601 11 386 2022: I rute
MS «Polarlys» 1996 02 TFDS 1996 02 11 341 2022: I rute
MS «Nordnorge» 1997 OVDS 1997– 11 386 2022: I rute
MS «Finnmarken» 2002 01 OVDS 200201–2020 15 530 2022: Ekspedisjonsskip
MS «Trollfjord» 2002 02 TFDS 2002– 16 140 2022: I rute
MS «Midnatsol» 2003 TFDS 2003–2020 16 140 2022: Ekspedisjonsskip
MS «Spitsbergen» 2009 HRG 2016–2020 7 344 2022: Ekspedisjonsskip
MS «Havila Capella» 2021 HVK 2021– 15 519 2022: I rute
MS «Havila Castor» 2022 HVK 2022– 15 519 2022: I rute
MS «Havila Polaris» 2023 HVK 2023– 15 519 2023: I rute
MS «Havila Pollux» 2023 HVK 2023– 15 519 2023: I rute
 
DS «Vesteraalen» ved Bodø i 1893
 
DS «Irma» fra 1905
 
DS «Dronning Maud» fra 1925
 
MS «Nordstjernen» fra 1956
 
MS «Narvik» fra 1982
 
MS «Kong Harald» fra 1993
 
MS «Finnmarken» fra 2002
 
MS «Trollfjord» fra 2002
 
«MS Havila Capella» og «MS Havila Castor» møtes utenfor Lofoten.

Reserve- og avløserskip

rediger
Reserveskip og avløserskip i hurtigruten (unntatt erstatningsruten i krigsårene).
Type Navn Byggeår Rederi I hurtigruten Brt Skjebne Annet
DS «Lofoten» 1884 VDS 1893–1903 425 1912: Ødelagt i brann Avløserskip
DS «Røst» 1898 VDS 189902–1920 290 1952: Forlis Reserveskip
DS «Andenæs» 1903 VDS 1903–1932 813 1938: Forlis Avløserskip
DS «Olaf Trygvesøn» 1876 NFDS 1916–1921 593 1934: Hugget Avløserskip
DS «Tordenskjold» 1906 NFDS 1920–1950 921 1954: Hugget Reserveskip
DS «Mosken» 1924 VDS 1927–1932 410 1965: Ødelagt i brann Avløserskip
DS «Kong Gudrød» 1910 NFDS 1929–1935 1 091 1997: Slettet Avløserskip
DS «Mercur» 1883 BDS 193002–1939 989 1952: Ukjent Avløserskip
DS «Barøy» 1929 ODS 193602–1941 424 1941: Krigsforlis Reserveskip
DS «Nova» 1925 BDS 193901–1940 1 382 1949: Forlis Reserveskip
DS «Ryfylke» 1917 DSD 1940–1941 1 113 1941: Krigsforlis Reserveskip
DS «Nordnorge» 1883 ODS 1944–1944 215 1944: Krigsforlis Avløserskip
DS «Lyra» 1912 BDS 1945–1953 1 474 1958: Forlis Avløserskip
DS «Lyngen» 1931 TFDS 1945–1949 489 1987: Senket Reserveskip
DS «Dronningen» 1894 HDS 1945–1946 661 1963: Hugget Utleid
DS «Saltdal» 1884 NDS 1946–1950 581 1976: Hugget Reserveskip
MS «Ottar Jarl» 1929 NFDS 1947–1951 1 262 1955: Forlis Avløserskip
DS «Oslo» 1929 ADS 1948–1948 881 1968: Ødelagt i brann Utleid
MS «Sørøy» 1949 03 FFR 195004–1964 699 2009: Skoleskip Utleid
MS «Alta» 1950 03 FFR 195003–1958 685 1968: Forlis Utleid
MS «Kronprinsesse Märtha» 1929 04 DSD 195201–1962 898 2009: Hotellskip Avløserskip
MS «Salten» 1953 SDS 1953–1964 677 2009: Bevart Utleid
DS «Jupiter» 1916 BDS 1953–1955 2 652 1960: Hugget Avløserskip
MS «Meteor» 1955 BDS 1955–1958 2 856 2002: Hugget Avløserskip
MS «Ingøy» 1950 04 FFR 1955–1956 433 1983: Senket Utleid
 
DS «Andenæs» ved Andøya
 
DS «Tordenskjold» i Svolvær
 
DS «Dronningen»
 
MS «Salten» som «Gamle Salten»

Hurtigruterederier

rediger

Årstallene refererer til tidsrommet rederiet hadde hurtigruteskip i drift

 
Nåværende skorsteinsmerke til Hurtigruten AS.

Referanser

rediger

Litteratur

rediger
 • Dag Bakka jr. – Hurtigruten, sjøveien mot nord. Seagull Publishing 2003–ISBN 82-91258-17-1
 • Mike Bent – Coastal Express: The Ferry to the Top of the World (engelsk). Conway Maritime Press Limited, 1987. ISBN 0-85177-446-6

Kilder

rediger
Autoritetsdata