Et motorskip (skipstypeforkortelse MS eller M/S) er et sjøgående skip hvor fremdriften besørges av en motor, vanligvis en dieselmotor.

M/S «Tranen» tidlig på 1990-tallet.