Et rederi er et selskap som på en forretningsmessig basis eier og driver skip. Et rederi kan organiseres som enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller partrederi (som er en særlig form for ansvarlig selskap). Rederi utgjør en aktør innenfor maritim næring.

Rederiflagg for amerikanske dampskiprederier rundt 1900

Rederier kan deles inn i to undergrupper:

- Riggselskaper: riggselskaper og flytende produksjonsenheter (FPSO).

- Skipsrederier: deepsea-,shortsea- og offshoreaktører.

  • Deepsea vil si skipssegmenter som tank, tørrbulk, kjemikalier, container og bilfrakt.
  • Shortsea vil si fraktefartøy (nærskipsfart), brønnbåter og passasjerferger.
  • Offshore vil si forsyningsfartøy, ankerhåndtering, seismikk, undervannsentreprenører- og andre offshorerettede spesialskip.

Norge rediger

Ifølge norsk «lov om skipssikkerhet»[1] er det den som er opplyst som driftansvarlig selskap i skipets sikkerhetsstyringssertifikatet som regnes som rederiet. Dersom skipet ikke har et gyldig sikkerhetsstyringssertifikatet så regnes eieren som rederi.

Se også rediger

Referanser rediger