For den norske TV-serien, se Offshore (TV-serie)

Offshore (engelsk adjektiv for å befinne seg til havs) brukes vanligvis i tilknytning til oljerelatert virksomhet til havs. Begrepet er tatt opp i norsk språk med tilsvarende betydning, selv om Norsk språkråd har anbefalt det norske alternativet utaskjærs. Offshore finner vi ofte i sammensetninger, eksempel:

  • Offshore-teknologi (teknologi for oljeindustrien)
  • Offshore-ansatte (ansatte i oljeindustrien som arbeider på innretninger til havs)
  • Offshore-drift (drift av utstyr i produksjonsprosesser til havs)
  • Offshore-industri (den delen av oljeindustrien som foregår til havs)
  • Offshore var også navnet på en såpe-serie som gikk på NRK1 på 1990-tallet. (TV)
  • Offshore Race – konkurranse mellom hurtigbåter.

Offshore kan også brukes om selskaper eller andre finansielle innretninger som befinner seg i jurisdiksjoner utenfor landet hvor innretningens deltakere befinner seg. Ofte gjelder dette innretninger registrert i skatteparadiser som inngår i strukturer for lovlig skatteplanlegging eller ulovlig skatteunndragelser. Det kan diskuteres hvorvidt Norsk internasjonalt skipsregister er en slik innretning da virksomhet fordelaktig kan registreres her for å unngå skatter eller bestemmelser ved normal registrering og om registeret er iverksatt for å konkurrere mot registrering under andre bekvemmelighetsflagg.

I andre sammenhenger kan offshore brukes for å henvise til tjenester/produkter som er produsert i land utenfor Europa. I liknende situasjoner innad i Europa brukes ofte "Airshore" som beskrivelse.

Se ogsåRediger

 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.