Portal:Antarktis

Banner Portal Antarktis no.jpg
Kart over rutene for noen tidlige antarktisekspedisjoner.

Antarktis er området rundt Sydpolen. Navnet kommer fra det greske sammensatte ordet Antarktiké (Aνταρκτική), som betyr «omvendt av Arktis». Navnet Antarktis benyttes på norsk også noe ukorrekt om kontinentet Antarktika.

Likesom Arktis har Antarktis lave temperaturer året rundt, særlig omkring juni måned, når der er mørkt døgnet rundt på grunn av vinteren. Om sommeren omkring desember er det lyst døgnet rundt.

Definisjonen for grensen til Antarktis er uklar. Noen benytter den antarktiske konvergens, et skille mellom kaldt havvann i syd og varmt havvann i nord, som naturlig grense. Denne grensen svinger mellom 50° og 60° sørlig breddegrad. Antarktistraktaten gjelder opp til 60° sørlig bredde. Den sørlige polarsirkel benyttes også som en grense.

Antarktistraktaten ble undertegnet i 1959 av tolv land; idag har 45 land undertegnet traktaten. Traktaten forbyr militære aktiviteter og gruvedrift, støtter vitenskapelig forskning, og beskytter Antarktis' økosone. Pågående undersøkelser blir foretatt av mer enn 4000 vitenskapsmenn fra mange nasjoner og med forskjellige forskningsinteresser.

Månedens utvalgte artikkel
Port Lockroy, den tidligere britiske Base A utenfor Antarktishalvøya, er omgjort til museum.

Historiske steder og kulturminner i Antarktis er steder eller monumenter av anerkjent historisk verdi som er blitt utpekt som spesielle verneområder eller forvaltningsområder i Antarktis, eller som ligger innenfor slike områder. Disse føres opp på listen over historiske steder og kulturminner (Historic Sites and Monuments, HSM) som ble opprettet i 1972.

Forslag om oppføring av nye steder og kulturminner kan godkjennes av Antarktistraktatens konsultative parter. Registrerte historiske steder og kulturminner skal ikke skades, fjernes eller ødelegges. På hvert sted finnes det oppslag på engelsk, fransk, spansk og russisk som gir en forklaring på områdets vernestatus.

Av de 81 oppføringene på lista (pr. 2011), forvalter Norge alene eller sammen med andre nasjoner åtte historiske steder eller kulturminner, alle knyttet til norsk polarhistorie.

Forskning

Til sammen 30 land, som alle har signert Antarktistraktaten, driver forskningsstasjoner på helårsbasis eller sommerbasis på det antarktiske kontinent eller på øyer sør for 60° sørlig bredde. Stasjonene har en samlet kapasitet på omtrent 4 000 personer om sommeren og 1 000 personer som kan overvintre. I tillegg til de faste stasjonene, finnes hver sommer noen titalls mindre stasjoner som benyttes til feltarbeid (feltstasjoner).


Vostok, 2004.

Vostok er en russisk forskningsstasjon i østre Antarktis, ikke langt fra den geomagnetiske sydpolenAntarktisplatået. Avstanden til den geografiske sydpolen er om lag 1 000 km. Stasjonen ble opprettet i 1957 av Sovjetunionen, men nå drives stasjonen i fellesskap av russiske, amerikanske og franske forskere. Beliggenheten nær den geomagnetiske sydpolen er utmerket for å kunne studere jordens magnetfelt.

Vostok er det kaldeste sted på jorden hvor kontinuerlige temperaturmålinger er gjort. 21. juli 1983 ble det målt en temperatur på –89,2°C, den laveste temperatur som noen gang er registrert på jorda. Stedet ligger nesten 3 500 moh. og isdekket under stasjonen er nesten 4000 meter tykt.

Ukens bilde
Feltarbeid i Heimefrontfjella i Dronning Maud Land.
Feltarbeid i Heimefrontfjella i Dronning Maud Land.


Gode artikler og lister


Ekspedisjonene
Scotts team på Sydpolen, 18. januar 1912. Fra venstre: Wilson, Scott, Oates, Bowers, Edgar Evans.

Terra Nova-ekspedisjonen (1910–1913), offisielt British Antarctic Expedition 1910, var en britisk ekspedisjon ledet av Robert Falcon Scott. Ifølge ham var hovedmålet å ta seg til Sydpolen for å sikre at det britiske imperiet fikk æren for prestasjonen. Scott og fire ledsagere nådde Sydpolen 17. januar 1912, men oppdaget at en ekspedisjon ledet av Roald Amundsen hadde vært der trettitre dager tidligere. På ferden tilbake til Cape Evans-basen omkom Scott og hans ledsagere. Dagbøkene deres ble funnet under et søk etter sydpolgruppen åtte måneder senere, og dermed ble deltagernes historie kjent.

Les mer

Menneskene
Erich von Drygalski

Erich Dagobert von Drygalski (1865–1949) var en tysk geograf, geofysiker og polarforsker, født i Königsberg i Preussen. Fra 1901 til 1903 ledet han Gauss-ekspedisjonen, den første tyske ekspedisjonen til Antarktis.

Stedene
Foto: Robert Simmon, NASA McMurdo Dry Valleys, Landsat 7-bilde fra 18. desember 1999.

McMurdo Dry Valleys er en rekke av daler i Antarktis, beliggende i Victoria Land vest for McMurdo-sundet. Området omfatter mange interessante geologiske fenomener, inklusive den enforheiske sjøen Lake Vida og Onyx River, den lengste elven på det antarktiske kontinent. Det er også en av verdens mest ekstreme ørkener.

McMurdo Dry Valleys har fått sitt navn på grunn av den ekstremt lave fuktigheten og mangel på snø- og isdekke. Området dekker 4 800 kvadratkilometer og danner det største relativt isfrie området på kontinentet. Dalbunnene er dekket med et løst gruset materiale. De unike forholdene i McMurdo Dry Valleys er forårsaket av katabatiske vinder. Disse opptrer når kald, tett luft trekkes ned dalsidene av gravitasjonskrefter. Vindhastigheten kan komme opp i 320 km/h og i dragsuget fordamper all fuktighet.

Fartøyene
«Stella Polare» i isen 1899

«Jason» var en norsk selfangstskute som ble bygget ved Rødsverven (Framnæs Mek. Værksted) i 1881. Hun var rigget som bark og hadde en mindre hjelpemotor. Skipet var finansiert av forretningsmannen Christen Christensen fra Sandefjord. I 1888 brakte «Jason» Fridtjof Nansen til Grønland. Fra 1892 til 1894 ble «Jason» benyttet av Carl Anton Larsenhvalfangstekspedisjoner til Antarktis for å kartlegge hval- og selforekomster. Hun ble i 1899 solgt til Italia og omdøpt «Stella Polare».

Kategorier og lenker

(en) Category:Antarctica – galleri av bilder, video eller lyd på Commons

Wikinews Wikinews: Antarktis – relatert engelskspråklig nyhetssak


Kategoritre


Månedens panoramabilde

Foto: Peter Schuller Lake Stinear i Vestfold Hills.
Lake Stinear i Vestfold Hills.


Flere portaler