Portal:Norge i 1814

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Eidsvollsbygninen.jpg

Eidsvollsbygningen er en historisk bygning på Eidsvoll Verk i Akershus som har en sentral plass i Norges historie. Riksforsamlingen disponerte bygningen i 1814 og forfattet Norges Grunnlov her og det var i Eidsvollsbygningen prins Christian Frederik ble valgt til Norges konge.

Eidsvollsbygningen var tidligere hovedbygningen på Eidsvoll Verk. Sammen med Wergelands Hus, Nordre Paviljong, Søndre Paviljong, Vognremissen, Konservatorboligen og parken som omkranser eiendommen utgjør Eidsvollsbygningen med inventaret det nasjonale minnesmerket over Riksforsamlingen i 1814. Bygningen forvaltes av stiftelsen Eidsvoll 1814 som utgjør en avdeling av Norsk Folkemuseum.

Bygningen ble oppført ca. 1770. I 1794 kjøpte Carsten Anker Eidsvoll Jernverk og satte i gang en omfattende ombygging og modernisering i årene rundt 1800. Han bosatte seg på Eidvoll sammen med familien i 1811. Da bygningen sto ferdig, var den en av de største og mest moderne private boliger i landet. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde


arkiv  rediger Utvalgt biografi
Herman Wedel-Jarlsberg av Nørregaard.jpg

Herman Wedel-Jarlsberg (17791840) var en norsk politiker og adelsmann, lensgreve til Jarlsberg ved Tønsberg.

Herman Wedel-Jarlsberg ble født som nesteldste sønn av Frederik Anton Wedel Jarlsberg, greve til Jarlsberg og dansk-norsk diplomat, og Catharina Storm. Foreldrene ble separert i 1797. Han var oppkalt etter morfaren Caspar Herman von Storm, stiftamtmann i Akershus, som i sin tur var oppkalt etter sin morfar Casper Herman Hausmann.

Som diplomatsønn tilbrakte Wedel lite av oppveksten i Norge. Han studerte jus, statsvitenskap og filologi i København, og tok juridisk embetseksamen der i 1801. De påfølgende årene hadde han flere embeter på finanssiden i den dansk-norske statsadministrasjonen. Les mer

arkiv  rediger Visste du at…
rediger Lenker og kategorier

(en) 1814 in Norway – kategori av bilder, video eller lyd på Commons