Napoleonskrigene

konfliktene som utspant seg mellom Napoleons Frankrike og 3. til 7. koalisjon av europeiske makter

Napoleonskrigene (18031815) er betegnelsen på en serie store globale konflikter i kjølvannet av den franske revolusjon som satte det franske imperiet og dets allierte, ledet av Napoléon Bonaparte, opp mot en varierende rekke europeiske stater dannet i forskjellige koalisjoner. Tidsperioden ble fremfor alt preget av kampen mellom Napoléons Frankrike på den ene siden og Storbritannia, de tyske statene og Det russiske keiserdømmet på den andre. Det var en periode med fransk herredømme over det meste av det kontinentale Europa.

Napoleonskrigene

Slaget ved Waterloo, malt av William Sadler
Dato18011815
StedEuropa, Atlanterhavet, Río de la Plata, Indiahavet
ResultatFransk nederlag, Wienerkongressen
Stridende parter
Storbritannias flagg Storbritannia

Det russiske keiserdømmet
Preussens flagg Preussen
Habsburgs flagg Keiserdømmet Østerrike Kongedømmet Sicilias flagg Kongedømmet Napoli
Kongedømmet Sardinias flagg Kongedømmet Sardinia
Spanias flagg Spania
Sveriges flagg Sverige

Portugals flagg Kongedømmet Portugal
Frankrikes flagg Det første franske keiserdømme

Polens flagg Hertugdømmet Warszawa
Kongedømmet Italias flagg Kongedømmet Italia
Kongedømmet Napolis flagg Kongedømmet Napoli
Kongeriket Etrurias flagg Kongeriket Etruria Nederlands flagg Kongeriket Holland
Rhinforbundet
Det osmanske riket Danmarks flagg Danmark-Norge

Det russiske keiserdømmet
(1807-1812)

Krigene hadde sitt opphav i de uløste tvistene knyttet til den franske revolusjonen og de franske revolusjonskrigene bestående av krigen mot den første koalisjonen (1792–1797) og krigen mot den andre koalisjonen (1798–1802). Napoleonskrigene kan beskrives som fem konflikter, hver kalt etter koalisjonen som kjempet mot Napoleon: den tredje koalisjonen (1803–1806), den fjerde (1806–1807), den femte (1809), den sjette (1813–1814), og den syvende (1815) pluss den spanske selvstendighetskrigen (1807–1814) og den franske invasjonen av Russland (1812).

Da Napoleon ble Frankrikes første konsul i 1799, hadde han arvet en republikk i kaos; han opprettet deretter en stat med stabile finanser, et sterkt byråkrati og en veltrent hær. I desember 1805 oppnådde Napoleon det som regnes som hans største seier, ved å beseire den allierte russisk-østerrikske hæren ved Austerlitz. Til sjøs knuste den britiske flåten under admiral Horatio Nelson den felles fransk-spanske flåten i slaget ved Trafalgar den 21. oktober 1805. Denne seieren sikret britisk kontroll over havet og forhindret invasjonen av Storbritannia. Bekymret for å øke fransk makt, fikk Preussen opprettelsen av den fjerde koalisjonen med Russland, Sachsen og Sverige, som gjenopptok krigen i oktober 1806. Napoleon beseiret raskt prøysserne ved Jena og russerne ved Friedland, og brakte en urolig fred til kontinentet. Freden mislyktes imidlertid da krigen brøt ut i 1809, med den dårlig forberedte femte koalisjonen, ledet av Østerrike. Først vant østerrikerne en enestående seier på Aspern-Essling, men ble raskt beseiret på Wagram.

I håp om å isolere og svekke Storbritannia økonomisk gjennom sitt kontinentale system fastlandssperringen, startet Napoleon en invasjon av Portugal, den eneste gjenværende britiske allierte på det kontinentale Europa. Etter å ha okkupert Lisboa i november 1807, og med hovedtyngden av franske tropper til stede i Spania, grep Napoleon muligheten til å vende seg mot sin tidligere allierte, avsette den regjerende spanske kongefamilien og erklære sin egen bror til konge av Spania i 1808 som José I. Spanjolene og portugisere gjorde opprør med britisk støtte og forviste franskmennene fra Den iberiske halvøy i 1814 etter seks års kamp.

Samtidig brøt Russland, som ikke var villig til å bære de økonomiske konsekvensene av redusert handel, rutinemessig fastlandssperringen, noe som fikk Napoleon til å starte en massiv invasjon av Russland i 1812. Den resulterende militære kampanjen endte i katastrofe for Frankrike og nesten utslettelse av Napoleons grande armée.

Oppmuntret av dette nederlaget dannet Østerrike, Preussen, Sverige og Russland den sjette koalisjonen og begynte en ny krigføring mot Frankrike, og etter flere sammenstøt hvor ingen av partene gikk seirende ut av, ble Napoleon avgjørende beseiret ved Leipzig i oktober 1813. De allierte invaderte deretter Frankrike fra øst, mens krigen på den iberiske halvøya gikk over i det sørvestlige Frankrike. Koalisjonstropper erobret Paris i slutten av mars 1814 og tvang Napoleon til å abdisere i april ved Fontainebleau-traktaten. Han ble forvist til øya Elba, og huset Bourbon ble gjeninnsatt til makten. Men Napoleon rømte i februar 1815, og tok tilbake kontrollen over Frankrike i rundt hundre dager. Etter å ha dannet den syvende koalisjonen, beseiret de allierte ham ved Waterloo i juni 1815 og forviste ham til øya St. Helena, hvor han døde seks år senere.[1]

Wienerkongressen tegnet om grensene til Europa og brakte en periode med relativ fred. Krigene hadde dyptgripende konsekvenser for verdenshistorien, inkludert spredningen av nasjonalisme og liberalisme, framveksten av Storbritannia som verdens fremste maritime og økonomiske makt, framkomsten av uavhengighetsbevegelser i Latin-Amerika og påfølgende tilbakegang av de spanske og portugisiske imperiene, den grunnleggende omorganisering av tyske og italienske territorier til større stater, og innføring av radikalt nye metoder for å føre krigføring, samt sivilrett. Etter slutten av Napoleonskrigene var det en periode med relativ fred på det kontinentale Europa, som varte til Krimkrigen i 1853.

Oversikt rediger

 
 
Revolusjonskrigene og Napoleonskrigene
1792–1815
 
 
1. koalisjon
 
 
 
 

2. koalisjon
3. koalisjon
Pommerske krig
4. koalisjon
Russisk-tyrkiske
 
 
 
 

Kanonbåtkrigen
Finskekrigen
Sverige-Norge (1)
Halvøyskrigen
5. koalisjon
Invasjonen av Russland
6. koalisjon
Sverige-Norge (2)
7. koalisjon

Napoléon Bonaparte tok makten i 1799 og opprettet et militærdiktatur.[2] Det er en rekke meninger om datoen som skal brukes som den formelle begynnelsen av napoleonskrigene; 18. mai 1803 brukes ofte, da Storbritannia og Frankrike avsluttet den eneste korte fredsperioden mellom 1792 og 1814.[3] Napoleonskrigene begynte med krigen om den tredje koalisjonen, som var den første av koalisjonskrigene mot den første franske republikk etter Napoleons tiltredelse som leder av Frankrike.

Storbritannia avsluttet Amiens-traktaten og erklærte Frankrike krig i mai 1803. Blant årsakene var Napoleons endringer i det internasjonale systemet i Vest-Europa, spesielt i Sveits, Tyskland, Italia og Nederland. Historikeren Frederick Kagan hevder at Storbritannia ble irritert særskilt over Napoleons krav om kontroll over Sveits. Videre følte briter seg fornærmet da Napoleon uttalte at deres land ikke fortjente noen stemme i europeiske anliggender, selv om kong Georg III var en kurfyrste for Det tysk-romerske rike. Russland bestemte på sin side at intervensjonen i Sveits indikerte at Napoleon ikke var ute etter en fredelig løsning med de andre europeiske statene.[3]

Britene opprettet raskt en marineblokade av Frankrike for å sulte landet for ressurser.[4] Napoleon svarte med økonomiske embargoer mot Storbritannia,[5] og forsøkte å eliminere Storbritannias kontinentale allierte for å bryte koalisjonene som var stilt mot ham. Den såkalte fastlandssperringen opprettet en liga av væpnet nøytralitet for å forstyrre blokaden og håndheve frihandel med Frankrike. Britene svarte med å erobre den danske flåten i et uprovosert angrep på nøytrale Danmark-Norge,[6] bryte opp ligaen og sikret seg senere dominans over havet, slik at den fritt kunne fortsette sin strategi. Men Napoleon vant krigen i den tredje koalisjonen i slaget ved Austerlitz,[7] og tvang Det østerrikske keiserrike ut av krigen og formelt oppløste det tysk-romerske rike.[8] I løpet av måneder erklærte Preussen krig, og utløste krigen med den fjerde koalisjonen. Denne krigen endte katastrofalt for Preussen, beseiret i slaget ved Jena-Auerstedt[9] og okkupert innen 19 dager etter begynnelsen av kampanjen. Napoleon beseiret deretter Russland ved Friedland,[10] skapte mektige klientstater i Øst-Europa og avsluttet den fjerde koalisjonen.

Samtidig førte Portugals avslag til å forplikte seg til den fransk fastlandssperringen, og Spanias unnlatelse av å opprettholde det, til den iberiske krigen og utbruddet av den femte koalisjonskrigen.[11] Franskmennene okkuperte Spania og dannet et spansk klientrike under Joseph Bonaparte. Tungt britisk militær deltagelse på den iberiske halvøy fulgte snart mens en britisk innsats for å erobre Antwerpen mislyktes.[12] Napoleon hadde tilsyn med situasjonen i den iberiske halvøy, beseiret spanjolene og forviste britene fra halvøya. Østerrike, ivrig etter å gjenopprette territorium tapt under krigen mot den tredje koalisjonen, invaderte Frankrikes klientstater i Øst-Europa. Napoleon beseiret den femte koalisjonen ved Wagram i juli 1809.[13]

Britiske flåteaksjoner bidro til å presse USA til å erklære krig mot Storbritannia i krigen i 1812, men landet ble ikke en alliert av Frankrike. Klager over kontrollen over Polen, og Russlands tilbaketrekning fra det kontinentale systemet, førte til at Napoleon invaderte Russland i juni 1812.[14] Invasjonen var en uforløst katastrofe for Napoleon; brent jords taktikk, desertering, fransk strategisk fiasko som slaget om Moskva og den russiske vinteren tvang Napoleon til å trekke seg tilbake med enorme tap.[15] Napoleon led ytterligere tilbakeslag; Den franske makten på den iberiske halvøy ble brutt i slaget ved Vitoria sommeren etter,[16] og en ny koalisjon begynte ufortrødent den sjette koalisjonskrigen.

Koalisjonen beseiret Napoleon i slaget ved Leipzig i oktober 1813,[17] og utløste hans fall fra makten og til slutt abdikasjon den 6. april 1814. Seierherrene forviste Napoleon i eksil til den lille øya Elba utenfor kysten av Italia og gjenopprettet Bourbon-monarkiet på tronen i Frankrike. Napoleon rømte fra Elba i 1815, og samlet nok støtte til å styrte monarkiet til Ludvig XVIII. Det utløste en syvende og siste koalisjon mot ham. Napoleon ble avgjørende beseiret i slaget ved Waterloo,[18] og han abdiserte igjen 22. juni. Den 15. juli overga han seg til britene ved den franske kystbyen Rochefort, og ble permanent forvist til avsidesliggende St. Helena, en britisk øy i Søratlanteren. Paris-traktaten, undertegnet 20. november 1815, avsluttet krigen formelt.[19]

Bourbon-monarkiet ble gjenopprettet nok en gang, og seierherrene gjennomførte Wienerkongressen oktober 1814 til juni 1815 for å gjenopprette freden på kontinentet, og for å regulere og restaurere (gjenopprette) Europas politiske forhold til fra før krigene.[20] Som et direkte resultat av krigen reiste kongeriket Preussen seg til å bli en stormakt i Europa,[21] mens Storbritannia, med sin enestående Royal Navy og voksende imperium, ble en verdens dominerende supermakt, og startet Pax Britannica.[22] Det tysk-romerske rike ble oppløst, og nasjonalismens filosofi som dukket opp tidlig i krigen bidro sterkt til den senere foreningen av de tyske statene, og de på den italienske halvøya. Krigen på Den iberiske halvøy svekket den spanske makten kraftig, og det spanske imperiet begynte å gå i oppløsningen; Spania kom miste nesten alle sine amerikanske besittelser innen 1833. Det portugisiske imperiet krympet, med at Brasil erklærte sin uavhengighet i 1822.[23][24]

Krigene revolusjonerte europeisk krigføring; bruken av masseverneplikt (fransk: Levée en masse)[25] og total krig førte til kampanjer av enestående skala, da hele nasjoner forpliktet alle sine økonomiske og industrielle ressurser til en kollektiv krigsinnsats.[26] Taktisk omdefinerte den franske hæren rollen til artilleri, mens Napoleon la vekt på mobilitet for å oppveie numeriske ulemper,[36] og luftovervåking ble brukt for første gang i krigføring.[27]Den svært vellykkede spanske geriljaen demonstrerte evnen til et folk drevet av inderlig nasjonalisme mot en okkupasjonsmakt.[28] På grunn av krigens lange levetid, omfanget av Napoleons erobringer og populariteten til idealene fra den franske revolusjonen, fikk idealene en dyp innvirkning på europeisk samfunnskultur. Mange påfølgende revolusjoner, som den russiske revolusjon, så på franskmennene som sin inspirasjonskilde,[29][30] mens dens grunnleggende prinsipper utvidet arenaen for menneskerettigheter i stor grad og formet moderne politiske filosofier som er virksomme den dag i dag.[31]

Napoleons erobringskrig 1800–1806 rediger

 
Slaget ved Trafalgar. Maleri av Joseph M. W. Turner
 
Fra en gjenskapning i 2005 av slaget ved Austerlitz

Etter å ha kommet tilbake fra sitt felttog i Egypt grep general Napoleon Bonaparte makten i Frankrike gjennom et statskupp i 1799 og utropte seg selv til førstekonsul, som i praksis betydde militærdiktator. I 1800 marsjerte den franske hæren over alpene og inn i nord-Italia, i ryggen mot de østerrikske troppene som kjempet mot franske styrker der. Etter et blodig slag ved Marengo den 14. juni 1800 ble Østerrike tvunget til å inngå fred ved Lunéville. Det ble også inngått fredsavtale med Storbritannia i Amiens i 1802.

Freden ble kortvarig, da det allerede i 1803 brøt ut en ny krig mellom Storbritannia og Frankrike. Napoleon samlet en enorm invasjonsstyrke ved Den engelske kanal, den såkalte La grande armée, den store hæren. Den 2. desember 1804 lot Napoleon seg krone til Frankrikes keiser, en handling som ble ansett som en provokasjon mot Europas etablerte stormakter. Planen om å invadere Storbritannia måtte imidlertid skrinlegges etter at både Russland og Østerrike hadde sluttet seg til den tredje koalisjon; en allianse rettet mot Frankrike. Storbritannia vant også slaget ved Trafalgar den 21. oktober 1805 under kommando av admiral Nelson og ødela ved det store deler av den franske flåten.

Den 2. desember 1805 befestet dog Napoleon sin makt på kontinentet gjennom å vinne sin mest imponerende seier ved Austerlitz i det såkalte trekeisersslaget. Russerne ble tvunget til å trekke seg tilbake østover og Østerrike innledet fredsforhandlinger. Allerede året etter, i 1806 hadde turen kommet til Preussen. Napoleon marsjerte i ilfart mot Berlin og brøt gjennom prøyssernes forsvar i dobbeltslaget ved Jena-Auerstädt den 14. oktober 1806. Den 11. desember 1806 ble det undertegnet en fredsavtale (Freden i Poznań) mellom Frankrike og Preussens allierte Sachsen i byen Poznań.

Europas herre 1806–1812 rediger

 
Napoleon ved Borodino

Fra Berlin erklærte Napoleon kontinentalblokaden, som innebar at hele det europeiske kontinentet skulle stenges for britisk handel. På denne måten håpet den franske keiseren å tvinge britene i kne gjennom økonomisk krigføring. Opprettholdelsen av kontinentalblokaden ble fra og med nå Napoleons viktigste utenrikspolitiske mål. Russland ble tvunget til fred ved Tilsit etter krigføring i Polen 1806-1807 (slaget ved Eylau 7.8. februar og slaget ved Friedland 14. juni 1807). Russland gikk dermed med i kontinentalblokaden og ble en av Frankrikes allierte. Samtidig planla Napoleon å inkludere Spania i sin interessesfære, og da Portugal nektet å gå med i kontinentalblokaden, lot han franske tropper rykke inn på spansk jord for å kjempe mot portugiserne. I mars 1808 abdiserte den spanske kong Karl IV, og Napoleon ga sin egen bror, Joseph Bonaparte, den spanske kronen. Det som fulgte var en regelrett spansk folkereisning mot det franske styret og den såkalte geriljaen tok fatt. Geriljakrigen i Spania ble utkjempet helt til 1813 og slukte store mengder franske tropper. Tallrike britiske styrker (hertugen av Wellington) steg i land i Spania for å støtte den spanske reisningen.

Ansporet av geriljaen i Spania, gikk Østerrike igjen i forbund med Storbritannia og erklærte Frankrike krig. Den 6. juli 1809 lyktes Napoleon å beseire østerrikerne utenfor Wien, i Slaget om Wagram, og Østerrike ble tvunget til en ydmykende fredsavtale.

I perioden 18111812 ble de fransk-russiske relasjonene ytterligere forverret. Russerne åpnet sine grenser for handel med britene, og dette ble startskuddet for Napoleons mobilisering. Den 24. juni 1812 gikk Napoleon over grenseelven Njemen og førte 600 000 mann store franske og allierte tropper i et felttog inn på russisk område. De russiske arméene trakk seg gradvis tilbake østover. Under Kutuzov stoppet russerne ved Borodino, der et blodig slag ble utkjempet den 7. september 1812. Napoleon inntok Moskva den 14. september.

Napoleons fall 1812–1815 rediger

 
Folkeslaget ved Leipzig

Etter fem ukers venting i Moskva, ble franskmennene tvunget til å trekke seg tilbake vestover. Retretten ble et av krigshistoriens største nederlag. Forfulgt av den russiske hæren tok de seg fram gjennom øde områder. I tillegg kom den russiske vinteren uvanlig tidlig og ble spesielt kald og bitter. Den franske arméen ble beseiret av general vinter. Av de 600 000 mennene Napoleon førte inn i Russland sommeren 1812, vendte knapt 10 000 hjem.

Til tross for katastrofen i Russland var keiseren raskt på bena igjen. En ny fransk armé ble utrustet og i 1813 kjempet den med suksess i Tyskland. Preussen sluttet seg raskt til den nye koalisjonen mot Frankrike, og Østerrike sluttet seg til senere. Den 16.-19. oktober 1813 sto folkeslaget ved Leipzig, der Napoleon tapte stort mot den voksende allierte overmakten.

I 1814 ble krigen ført inn på fransk territorium. Sørfra rykket briter og spanjoler frem over Pyreneene. Utenfor Paris' porter forsvarte Napoleon seg med sin siste tropper i en desperat kamp, men ble til slutt tvunget til å se nederlaget i øynene. Den 31. mars 1814 marsjerte de allierte med tsar Alexander i spissen inn i Paris, og den 6. april abdiserte Napoleon i Fontainebleau. Napoleon ble landsforvist til øya Elba utenfor Italias kyst.

Den 1. mars 1815 steg Napoleon igjen i land i Frankrike og innledet de hundre dagene. Han tok raskt makten i Paris og utrustet en ny armé. I slaget ved Waterloo den 18. juni 1815, lyktes britene under Wellington og prøysserne under Gebhard Leberecht von Blücher å beseire Napoleon i et siste legendarisk slag. Napoleon ble tvunget til sin andre abdikasjon og ble sendt i fangenskap til øya St. Helena i Atlanterhavet.

Av de sekundære konfliktene under napoleonkrigene hører blant annet den britisk-amerikanske 1812-krigen og den russisk-svenske krigen i 1808–1809, den såkalte finskekrigen og den siste norsk-svenske krigen i 1814. Nevnes kan også slaveopprøret på Haiti i 1802–1804, inspirert av den franske revolusjon.

Napoleonskrigenes innvirkning på Norge og Skandinavia rediger

Utdypende artikkel: Norge under Napoleonskrigene

Bakgrunn rediger

Utdypende artikkel: Slaget om København (1807)

Danmark-Norge var sammen med Portugal de siste nøytrale statene i Europa. Nøytraliteten var en fordel, fordi Danmark-Norge fikk gode handelsbetingelser og den norske eksporten økte. Storbritannia forsøkte å avgrense den nøytrale handelen med Frankrike, mens Danmark-Norge lot franske kapere bruke norske havner som baser for angrep på britiske handelsskip. Dette førte selvsagt til misnøye hos britene. I desember 1800 dannet den dansk-norske regenten, kronprins Frederik (fra 1808 kong Frederik VI av Danmark og Norge) et væpnet nøytralitetsforbund med Russland og Sverige. Dette førte til at britene våren 1801 sendte en ny flåtestyrke mot Danmark, der de nedkjempet den dansk-norske flåten i slaget på Københavns red. Etter dette gikk nøytralitetsforbundet i oppløsning, og kronprinsen oppgav alt som kunne provosere britene. Fra 1805 oppholdt kronprinsen seg i Kiel, der den danske hæren var på grensevakt for å opprettholde nøytraliteten.

Sommeren 1807 så det ut til at Napoleon skulle vinne krigen; kun Storbritannia, Napoli og Sverige var nå de eneste motstanderne etter at Russland hadde måttet skifte side. Storbritannia tilbød-Danmark-Norge å bli med i alliansen, mot at de overgav den dansk-norske flåten til britene, da britene var bekymret for en norsk-dansk allianse med Frankrike. Kronprins Frederik nektet imidlertid å bøye seg for den britiske ultimatumet, og 2. september 1807 angrep Storbritannia København og konfiskerte flåten. Kronprinsen allierte seg derfor med Napoleon, og erklærte først Storbritannia og deretter Sverige krig.[32]

Krigen i 1808–1809 rediger

Danmark-Norge ble altså med i Napoleonskrigene, og var nå i krig med både Storbritannia og Sverige. Planen var at Danmark-Norge, Frankrike og Russland skulle angripe Sverige fra forskjellige kanter. I februar 1808 invaderte Russland Finland, som da var en del av Sverige. Danske og franske soldater ble imidlertid stoppet fra å invadere Sør-Sverige av britene, og den norske hæren var i for dårlig forfatning til å brukes. Sverige invaderte Norge i april 1808, men kom bare til Østlandet. Nordmennene greide til en viss grad å stoppe svenskene, og det var også mangel på transportmuligheter og mat for de svenske soldatene. For svenskene var det viktigst å beholde Finland, så det ble ikke satt inn så store ressurser mot Danmark-Norge. I desember 1809 sluttet Danmark-Norge og Sverige fred i Jönköping.[33]

Napoleonskrigene hadde under Danmark-Norges nøytrale periode gitt store inntekter til norske handelsmenn, og den norske eksporten, hovedsakelig trelast og fisk, økte kraftig og skapte gode økonomiske tider. Da krigen brøt ut også i Norge snudde det. Danmark-Norge måtte nå bli med i en gjensidig blokade av Storbritannia, som var Norges største handelspartner. Norges viktigste importvare var korn, og dette fikk man nå ikke tak i. Blokaden førte dermed til både arbeidsledighet, dårligere økonomi og sult.[34] Dette førte til stor misnøye med krigen i Norge. Mange nordmenn mente danskene hadde ansvaret for krigen, ettersom det var den danske regenten som hadde alliert seg med Napoleon, og dermed trukket også Norge inn i krigen.[33] Med unntak av noen lettelser i blokaden i 1810-1812, var Norge blokkert helt frem til krigene var over i 1814.[34]

Napoleonskrigene førte til indirekte til store endringer i alle de skandinaviske landene. I Norge bidro den til Norges frigjøring fra Danmark i 1814. Alle de negative følgene krigen fikk for nordmennene, hadde gjort mange mer negative til den danske kongen. For Sveriges del bidro krigen til revolusjonen i mars 1809, da kong Gustav IV Adolf ble avsatt. Avsettingen kunne ha ført til en forening av hele Skandinavia, da Frederik, som nå var blitt konge, ble tilbudt også den svenske tronen, noe han avslo. Dette gjorde ham upopulær blant en del nordmenn, og mange så nå muligheter for en union mellom Norge og Sverige. Konspirasjoner mellom nordmenn og svensker i 1809 førte ikke til noe da, men skulle bli et grunnlag for det som skulle komme; bruddet mellom Norge og Danmark.[33]

Minnesmerker i Norge rediger

Det finnes flere minnesmerker i Norge over menn som deltok i Napoleonskrigene. På Refsnes i Rissa ble det i 1914 satt opp en bauta til minne om menn fra Stjørna som deltok i Napoleonskrigene 1801–1814.[35]

På Askerøya i Lyngør ved Tvedestrand er det reist et minnesmerke over alle sjøfolkene som omkom da det britiske linjeskipet HMS «Dictator» senket den dansk-norske fregatten «Najaden» den 6. juli 1812 under slaget ved Lyngør.[36]

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ Zamoyski, Adam (16. oktober 2018): Napoleon: A Life. London: Basic Books. ISBN 9780465055937. s. 480. Arkivert fra originalen den 6. august 2020.
 2. ^ Jones (1994), s. 193–194
 3. ^ a b Kagan (2007), s. 42–43.
 4. ^ «British Blockade of France: 1805», Lermuseum
 5. ^ Heidler, David Stephen ; Heidler, Jeanne T. (2004): Encyclopedia of the War of 1812. Naval Institute Press. ISBN 978-1-59114-362-8. s. 48.
 6. ^ «Englands uprovokerede angreb på det neutrale Danmark-Norge», Navalhistory.dk 2014
 7. ^ Sigler, Jack (2011): «The Battle of Austerlitz and the Principles of War», Napoleon.org
 8. ^ «The Dissolution of the Holy Roman Empire Part X: Abdication of Franz II», European Royal History
 9. ^ Haskew, Michael: «The Napoleonic Wars: The Battle of Jena-Auerstadt», Warfare History
 10. ^ Jensen, Nathan D. (Februar 2014): «Battle of Friedland», Frenchempire.net
 11. ^ «Europe 1809: Fifth Coalition» Omniatlas
 12. ^ Burnham, Robert (Juni 2000): «The British Expeditionary Force to Walcheren: 1809», Napoleon Series
 13. ^ Castle, Ian (2009): «The Battle of Wagram», Napoleon.org
 14. ^ «Invasion of Russia», History of Western Civilization II
 15. ^ Moulton, Madison (15. desember 2021) The «Beginning of the End: Napoleon's Retreat from Russia», History Guild
 16. ^ Battle of Vittoria, 21st June 1813, History of War
 17. ^ «Monument to the Battle of the Nations (Völkerschlachtdenkmal)», City of Leipzig
 18. ^ «Battle of Waterloo», National Army Museum
 19. ^ «Second Treaty of Paris, November 20, 1815», Napoléon & Empire
 20. ^ Lesaffer, Randall (udatert): «The Congress of Vienna (1814–1815)», Oxford Public International Law
 21. ^ Dwyer, Philip G. (4. februar 2014): The Rise of Prussia 1700–1830. ISBN 9781317887034. Arkivert fra originalen den 7. februar 2021.
 22. ^ Ferguson, Niall (2004): Empire, The rise and demise of the British world order and the lessons for global power. Basic Books. ISBN 0-465-02328-2.
 23. ^ Keen & Haynes (2012), kapittel 8.
 24. ^ «The Independence of Brazil» Arkivert 7. desember 2022 hos Wayback Machine., Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España
 25. ^ Levée en masse. How does law protect in war?, ICRC Law & Policy
 26. ^ Bell (2007), s. 51
 27. ^ Wawro, Geoffrey (2002): Warfare and Society in Europe, 1792–1914. Routledge. ISBN 9780203007358. s. 9.
 28. ^ Tone (1996), s. 355–382
 29. ^ Shlapentokh 1997, s. 220–228.
 30. ^ Palmer, Colton & Kramer (2013), s. 81–83.
 31. ^ Desan, Hunt & Nelson (2013), s. 3, 8, 10.
 32. ^ Rian, Øystein: «Danmark-Norges utenrikspolitikk 1797‒1807». Norgeshistorie.no
 33. ^ a b c Ottosen, Morten Nordhagen: «Krigen 1808–1809». Norgeshistorie.no
 34. ^ a b Johannessen, Finn Erhard: «Fra gyldne tider til nød og konkurs». Norgeshistorie.no
 35. ^ «Bautaen på Refsnes», Kulmin. Besøkt 2. desember 2013
 36. ^ Hamran, Ulf (24. desember 1996): «Slaget i Lyngør», Kuben Arendal

Litteratur rediger

Annen litteratur rediger

 • Chandler, David (1979): Dictionary of the Napoleonic Wars, New York
 • Elting, John (1988): Swords around a Throne, Napoleon's Grande Armée, New York
 • Nafziger, George (1988): Napoleon's invasion of Russia, Novato
 • Boudet, Jacques red. (1968): Arméernas världshistoria, Stockholm
 • Schenid, Frederick, (2002): Napoleon's Italian Campaigns

Eksterne lenker rediger