Quodlibet (herreklubb)

herreklubb i Bergen

Quodlibet var en vennekrets eller herreklubb startet i Bergen 11. februar 1813. I tillegg til uhøytidelig selskapelig samvær fungerte sammenkomstene som diskusjonsforum hvor temaene gjerne var litteratur og politikk. Frem til 1814 ble det avholdt flere debattmøter over selvstendighetsspørsmålet og planene om en norsk grunnlov.

Wilhelm Frimann Koren Christie, her i rød sorenskriveruniform, var en av initiativtakerne til Quodlibet.

Klubben hadde fra starten av ni medlemmer; Georg Jacob Bull, Christopher Benedict Bøgh, Wilhelm F. K. Christie, Edvard Hagerup, Johan Arnoldus von Westen Kahrs, Hans Cornelius Klingberg, Peter Motzfeldt, Jonas Rein og Lyder Sagen. På et senere tidspunkt fikk den to medlemmer til; Johan Andreas Budtz og Christies yngre bror Werner.

De første årene hadde klubben møter en gang i uken. Det ble ført protokoll over alle sammenkomstene, men kun den siste er bevart.

Siste kjente møte var 9. mai 1836.

Av klubbens medlemmer var Christie og Rein medlemmer av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, senere samme høst ble Hagerup valgt til det første overordentlige storting.

Kilder rediger

  • Erling Gjelsvik: «Quodlibet - selvstendighetens herreklubb», Grunnlovsmagasinet 2014, side 35-37