Portal:Hunder

Siberian husky - Lobo.jpg
Hund eller tamhund (Canis familiaris eller Canis lupus familiaris) er et domestisert rovpattedyr, som stammer fra en eldgammel og utryddet ulv, og dens nærmeste viltlevende slektning er den moderne ulven. Hunden var den første arten som ble domestisert, av jegere og samlere for over 15 000 år siden, før utviklingen av landbruk. På grunn av deres lange tilknytning til mennesker, har hunder utvidet seg til et stort antall husdyr, og fått evnen til å trives med et stivelsesrikt kosthold som er utilstrekkelig for andre hundedyr.  Les mer…
Dingo Perth Zoo SMC Sept 2005.jpg
Dingo eller urhund (Canis dingo) er et fellesnavn som beskriver en gruppe ville hunder som skiller seg fra tamhunden og ulven på flere måter. Selve benevnelsen stammer fra det australske navnet på denne ville hunden, men som gruppe omfatter begrepet mer enn australsk dingo, siden det finnes lignende ville hunder andre steder i Oseania og i Asia. Både Ny-guinea villhund, balihund, borneohund og boranhund er eksempler på sånne, men det er uklart i hvilken utstrekning disse hundene eksisterer i vill tilstand i dag, fordi hybridisering med tamhund har vært ganske vanlig. Typen blir derfor i noen grad også omtalt som pariahunder (omstreifende semiville hunder), men på langt nær alle pariahunder kan derfor klassifiseres som dingoer. Urhundens anatomi skiller seg i svært liten grad fra tamhunds. Begge bærer tegn på domestisering, men urhunden i mindre grad enn tamhunden. Som hos tamhunden er også urhundens relative hjernestørrelse cirka 30 prosent mindre enn hos ikke-domestiserte former av ulv.[1] Sammenlignet med lignende tamhunder har imidlertid urhunden et litt lengre snuteparti, mer utviklede rovtenner, lengre hoggtenner, og noe flatere skalle med lengre nuchal-linjer. Urhunden har dessuten en mer fleksibel anatomi, sammenlignet med moderne hunderaser, men det er altså helst atferden som skiller den fra tradisjonelle pariahunder. Frem til nå har skallens anatomi vært holdt for å være et sikkert fysisk bevis som kan skille mellom ekte urhunder og semiville tamhunder,[2]  Les mer…
Finnish Spitz 600.jpg
Finsk spets (FCI #049) eller karelsk-finsk laika er en meget allsidig liten til mellomstor spisshund av typen treskjellende jaktlaika. Den stammer opprinnelig fra Karelen. Rasestandarden er finsk og ble etablert alt i 1892. Finsk spets ble videre i 1979 erklært som Finlands nasjonalhund, og på finsk heter den suomenpystykorva.  Les mer…
Hund eller tamhund (Canis familiaris eller Canis lupus familiaris) er et domestisert rovpattedyr, som stammer fra en eldgammel og utryddet ulv, og dens nærmeste viltlevende slektning er den moderne ulven. Hunden var den første arten som ble domestisert, av jegere og samlere for over 15 000 år siden, før utviklingen av landbruk. På grunn av deres lange tilknytning til mennesker, har hunder utvidet seg til et stort antall husdyr, og fått evnen til å trives med et stivelsesrikt kosthold som er utilstrekkelig for andre hundedyr.  Les mer…
U.S. Air Force military working dog Jackson sits on a U.S. Army M2A3 Bradley Fighting Vehicle before heading out on a mission in Kahn Bani Sahd, Iraq, Feb. 13, 2007.jpg
Brukshund er et begrep som benyttes om hunder som har fått trening i å utføre en eller flere nyttige oppgaver, enten alene eller sammen med en hundefører. Per definisjon blir da en brukshund en hund som brukes til noe praktisk. Alle arbeidende hunder kan derfor kalles brukshunder. De mest klassiske brukshundene er gjeterhunder og jakthunder.  Les mer…
Papillon-dog-agility.jpg
Hundesport er et fellesbegrep for alle former for sport der hunder inngår som et element, enten alene eller sammen med en hundefører. Hundesport kan inndeles i to kategorier: regulær hundesport og brukshundsport.  Les mer…
Bouvier.JPG
Utstillingshund er et begrep som benyttes om «raserene» hunder som deltar på hundeutstillinger og konkurrerer om å ha det mest rasetypiske utseende. Slike hunder er som oftest primært familiehunder, sekundært utstillingshunder, brukshunder og/eller avlshunder.  Les mer…
  1. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn Clutton-Brock (1999)
  2. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn Fleming et al. (2001)