Morfologi (biologi)

For andre betydninger, se Morfologi

Morfologi (fra gammelgresk μορφή, morphē, «form, ytre framtoning» + λόγος, lógos = «lære»)[1] er innenfor biologiske og medisinske vitenskaper, studiet av forskjellene og likhetene mellom organismenes anatomi.[2] Morfologi blir derfor vanligvis også referert til som komparativ anatomi.

Blomstens morfologi tjente som utgangspunkt for Linnés første klassifisering av planterne.
1. Blomsterbunn
2. Begerblad
3. Kronblade
4. Pollenbærere (hanlig del)
5. Fruktemne (hunlig del)

Innen biologi betegner faget både

Faget er dermed en del av biologien (både botanikken, mikrobiologien, mykologien og zoologien). Morfologi kan i sin tur deles inn i en rekke spesialfelt:

Begrepet anatomi brukes som samlebegrep over de fem første av disse grenene (dvs. morfologi unntatt eidonomi).

Morfologi er en viktig forutsetning for mange andre biologiske disipliner, eksempelvis evolusjonsbiologi og fysiologi.

Referanser

rediger
  1. ^ «morpho-»; «morphology (n.)» Online Etymology Dictionary
  2. ^ morfologi, NAOB
  3. ^ «cytologi», NAOB

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger