Morfologi

Wikipedia-pekerside

Morfologi er læren om former (gresk lógos = «lære», morphé = «form») og kan referere til:

Wiktionary har ordbokoppføringer om morfologi
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Morfologi.