Portal:Sverige

rediger Sverigeportalen
Flag of Sweden.svg
Coat of arms of Sweden.svg

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Nya Sverige.svg

Nye Sverige eller Nya Sverige var en svensk koloni på 1600-tallet i Nord-Amerika i de nåværende amerikanske delstatene Delaware, Pennsylvania og New Jersey. Kolonien eksisterte i 17 år fra 29. mars 1638 til september 1655. Den utgjør en dramatisk episode i Sveriges historie i liten skala (kolonien hadde aldri mer enn ca. 200 innbyggere).

Sverige hadde under tredveårskrigen stadig behov for økte inntekter for å finansiere felttogene på kontinentet. Én utvei var å underlegge seg områder der Sverige kunne få privilegier på handel og tollinnkreving; dette var særlig effektivt i Nord-Tyskland og Baltikum. Et alternativ som mange stater forsøkte på 1600-tallet, var å skaffe seg oversjøiske kolonier. I 1636 ble det dannet et svensk-nederlandsk kompani som skulle etablere svenske kolonier og handelsstasjoner i Nord-Amerika. Det var finansiert halvt av nederlandske kjøpmenn og halvt av høyadelige svensker med rikskansler Axel Oxenstierna i spissen. Etableringen var et paradoks, siden de svenske koloniene i Nord-Amerika kom til å ligge i stadig konflikt med nederlendere. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Kristiansstads byvåpen

Kristianstad (til 1906 Christianstad) er en svensk by i Skåne län i landskapet Skåne, grunnlagt av kong Christian IV.

Byen er administrasjonssenter for Kristianstad kommune, og i 2006 hadde byen 33 083 innbyggere. Deler av byen ligger under havnivået, og Sveriges laveste punkt, 2,41 meter under havet, befinner seg i Kristianstad.

I 1612 besluttet kong Christian IV å bygge en ny sterkt befestet by i det nordøstlige Skåne, etter at den nærliggende byen var blitt ødelagt av svenskene. Byen, som fikk navn etter kongens sønn, den utvalgte prins skulle danne bolverk mot svenskene og utvikles til en moderne handelsstad. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Landskapet Södermanland i Svealand, øst i Sverige
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Torgny Segerstedt

Torgny Karl Segerstedt var en svensk religionshistoriker og redaktør, markert motstander av nazismen, som i Norge ble mest kjent som norgesvenn og forkjemper for vår sak under den andre verdenskrig.

Segerstedt studerte til cand. theol. i 1901, men fikk underkjent avhandlinga si «Til frågan om polyteismens uppkomst» ved Uppsala Universitet i 1903, fordi det ikke stemte med statens lære.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Varnhems klosterkirke.

Varnhems kloster i Varnhem, Vestergøtland i Sverige, ble grunnlagt i år 1150 av cisterciensermunker fra Alvastra kloster i Østergøtland.

I 1234 ble klosteret herjet av brann og ble lagt i ruiner, en katastrofe som gikk over i en vekst og blomstringsperiode ettersom Birger Jarl og av middelalderens velholdne stormenn tok initiativ til å finansiere en oppbygging av klosteret, denne gangen vakrere og prektigere enn tidligere.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker