Portal:Sverige

rediger Sverigeportalen
Flag of Sweden.svg
Coat of arms of Sweden.svg

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel

Svenska Dagbladets gullmedalje er blitt delt ut hvert år siden 1925 av Svenska Dagbladet. Medaljen «för årets främsta svenska idrottsbragd är instiftad som belöning för utomordentligt förtjänstfull tävlingsprestation», og skal i følge statuttene utdeles i november-desember. Medaljen kan gis til et lag eller en individuell utøver. Enkeltutøvere kan ikke motta medaljen mer enn to ganger i løpet av karrieren.

Prisen ble introdusert i Sverige etter forbilde av en fransk pris. Prisen ble de tre første årene utdelt etter leseravstemninger, men utdeles nå av en jury. Prisjuryen består av inntil 14 medlemmer. Avisens sjefredaktør leder juryen, og dens sportsredaktør er jurysekretær. De øvrige medlemmene oppnevnes av avisen etter forslag fra juryen, og sitter fram til de fyller 67 år. Jurymedlemmene omfatter blant annet tidligere prismottakere, andre svenske idrettsutøvere og representanter fra svenske idrettsforbund.

I 2002 ble det introdusert en bestemmelse om at utøvere som er eller har vært utestengt pga doping ikke er aktuelle som prismottagere. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Havnen i Strömstad

Strömstad er en svensk by i Strömstad kommune i Sverige. Strömstad er administrasjonssenter for Strömstad kommune og i 2004 hadde byen 5 780 innbyggere. Strömstad fikk bystatus i 15. april 1676 av Karl XI. Strömstad ble opprettet fordi Bohuslän ble overført fra Danmark-Norge til Sverige i 1658, og da oppsto det behov for en by i den nordlige delen av Bohuslän. På den måten unngikk man at folk i de nordlige delene av Bohuslän dro til Halden for å handle. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Hosjö kirke
Hosjö kirke
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Eyvind Johnson

Eyvind Johnson var en svensk forfatter. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1974 sammen med Harry Martinson. Han fikk prisen «for a narrative art, far-seeing in lands and ages, in the service of freedom». Under den andre verdenskrig jobbet han i redaksjonen til den illegale avisen Håndslag som ble smuglet over grensen og inn i Norge. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Drottningholm slott

Drottningholm slott er et kongelig lystslott i DrottningholmLovön i Mälaren i Sverige. Det ble bygget på 1500-tallet, og har siden gitt husrom til en rekke av Sveriges konger og dronninger. Siden 1981 er Drottningholm kongefamiliens offisielle bosted. Familien holder til i slottets sørlige fløy. Deler av slottet er åpent for publikum, herunder teateret, parken og Kina slott.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker