Åpne hovedmenyen
rediger Sverigeportalen
Flag of Sweden.svg
Coat of arms of Sweden.svg

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Kommunene i det spredbebygde nord er langt større enn kommunene i sør

Sveriges kommuner er de 290 enhetene Sverige er delt inn i, som er styrt av en folkevalgt forsamling (kommunfullmäktige), og som har oppgaver som utdanning, primærhelsetjenesten og tekniske tjenester. Forsamlingen delegerer myndighet i den daglige drift av kommunen til et slags formannskap (kommunstyrelsen), som leder virksomhetene i kommunen. Organisatorisk og oppgavemessig er kommunene relativt like de norske kommunene.

Alle kommunene er også inndelt et lavere nivås bydels- eller sogneforsamlinger, ialt 2 512 stykker. Disse organiserer og gjennomfører valgavvikling på stemmekretsnivå, og har noen funksjoner ved folketellinger. Større kommuner har det vi i Norge kaller bydelsforvaltninger med bydelsutvalg (kommundelsnämnder), ofte kalt områdesnämnd eller stadsdelsnämnd.

Hver kommune ligger geografisk i ett av landets 21 len. Kommunene i Sverige er relativt store i internasjonal sammenheng, og det er en enhetlig organisering av kommune, som er sidestilt hverandre uten noe innbyrdes hierarki. Det skjer en gradvis økning i antallet kommuner, en trend som startet med en del kommunedelinger mellom 1980 og 1993. Slik går Sverige i motsatt retning av Norge, hvor kommunesammenslåing er trenden. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Montasjebilde av Stockholm

Stockholm er Sveriges hovedstad og har vært landets politiske og økonomiske sentrum siden 1200-tallet. Byen er første gang omtalt skriftlig i 1252. Den er bygd på 14 øyer som bindes sammen av 53 broer. Stockholm ligger på Sveriges østkyst ved Mälarens utløp, og er berømt for sin vakre beliggenhet. En av årsakene til denne plasseringen er at det er et av få steder der Mälaren og Østersjøen møtes. Dermed har Stockholm hatt vannforbindelse med andre land omkring Østersjøen, svenske kystbyer og andre byer innover i landet. Byen har dessuten fungert som forsvar mot fremmede flåter som har forsøkt å trenge inn i innsjøen Mälaren.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Prinsesse Margaretha av Sverige, 15 år syr for Røde Kors
Prinsesse Margaretha av Sverige, 15 år syr for Røde Kors
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Dag Hammarskjold.jpg

Nils Gustaf Dalén var en svensk oppfinner, grunnlegger av AGA. Han ble tildelt Nobelprisen i fysikk 1912 for sine «oppfinnelser av selvjusterende regulatorer som i kombinasjon med gassakkumulatorer benyttes til belysning av fyr og lysbøyer». Daléns viktigste og mest kjente oppfinnelse er trolig solventilen som muliggjorde AGA-fyret. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Vanås slott

Vanås slott er et slott i Øster Gønge Herred i det nordlige Skåne. Slottet ligger ca. 20 kilometer nord for Kristianstad.

Den eldste delen av slottet stammer fra 1400-tallet, hvor det tilhørte den dansk-skånske familien Brahe, som også eide Vidskøvle slott i det østlige Skåne. I 1600-tallet ble bygningen utbygget til et renessanseslott med fire fløyer.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker