Liste over Sveriges monarker

Wikimedia-listeartikkel

Listen over Sveriges monarker begynner med Erik Seiersæl (død ca. 995) av Munsöætten; han er den første historisk belagte konge. Landsnavnet Sverige er imidlertid yngre. Sverige bestod tidligere av flere riker; Vestergøtland, Østergøtland, Svitjod, Södermanland, Värmland og Hälsingland. En del av kongene i listen var regenter over kun en eller flere av områdene, og Magnus Ladulås var fra 1275 den første kongen i et samlet Svearike.

Erik den hellige
konge 11561160
Gustav Vasa
konge 15231560

Navnet Sverige er første gang dokumentert i det anglosaksiske episke diktet Beowulf (manuskript på vestgermansk basert på eldre kvad nedskrevet på 1000-tallet) under navneformen Swēorice. Fra slutten av 1200-tallet er det dokumentert under formen Swerike langs bottenviken, og ble senere et vanlig navn på Svearnas rike. Kalmarunionen (13891523) ble avløst av Huset Vasa, og dets første konge Gustav Vasa. Ordningstall på konger ble innført i Sverige med Erik XIV, Gustav Vasas etterfølger.

Regentnummer på konger ble innført av Erik XIV i 1560. Historisk kilde var Johannes Magnus' bok Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus,[1][2] som startet med en kongerekke fra syndfloden. Det var ren diktning.[1][3] Kong Erik kom fram til at han skulle ha nummer 14. eller XIV med romertall. Det samme problemet gjelder konger med navnet Karl der Karl Sverkersson er den første historiske konge med dette navn,[3] men den sjuende i hehold til Johannes Magnus' kongerekke.[1][3] Stortinget kjente til dette og ønsket at unionskongene brukte ordenstall fra den norske kongerekka. Både Karl II og Karl III Johan brukte det svenske ordenstallet. Oscar I brukte tittelen konge av Norge og Sverige, ikke konge i Sverige og Norge som tidligere.[4]

Dagens konge Karl XVI Gustav er den syvende regent fra Huset Bernadotte, som kom til Sverige i 1818 med Karl XIV Johan.

Avvik fra kongelisten er markert med annen farge.

Munsöætten rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Erik Seiersæl cirka 945,
muligens sønn av Bjørn Eriksson
cirka 970,
som småkonge av Svealand, samlet muligens Sverige på 990-tallet
Cirka 995 på sotteseng i kongsgården i Gamla Uppsala
Olof Skötkonung   cirka 980,
sønn av Erik Seiersæl og Sigrid Storråde
cirka 995,
samlet muligens Sverige
Cirka 1022 i Husaby i Västergötland
Anund Jakob
også kalt Emund Kolbränna
  cirka 1008,
sønn av Olof Skötkonung og Estrid av obotritterne
Cirka 1022
ved Olof Skötkonungs død
Cirka 1050 på sotteseng
Emund den gamle
også kalt Emund den slemme
cirka 1000,
sønn av Olof Skötkonung og Frille Edla av Venden
Cirka 1050
ved Anund Jakobs død
Cirka 1060 på sotteseng

Stenkilætten rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Stenkil cirka 1030,
sønn av jarl Ragnvald Ulfsson den gamle og muligens Astrid Nialsdotter
Cirka 1060
ved Emund den gamles død
Cirka 1066 på sotteseng i hissig feber
Erik Stenkilsson Ukjent Innsatt som konge cirka 1066
etter Stenkils død.
Medregent sammen med Erik Hedningen
Cirka 1067
drept i strid med Erik Hedningen
Erik Hedningen Ukjent Innsatt som konge cirka 1066
etter Stenkils død.
Medregent sammen med Erik Stenkilsson
Cirka 1067
drept i strid med Erik Stenkilsson
Halstein Muligens ca. 1050,
sønn av Stenkil og Ingamoder Emundsdotter
Innsatt som konge cirka 1067
etter Erik Stenkilssons og Erik Hedningens død.
Muligens medregent senere sammen med Inge den eldre
Cirka 1070
avsatt og fordrevet
Anund Gårdske Ukjent fødselsår Innsatt som konge cirka 1070
ved fordrivelsen av Halstein
Cirka 1075
avsatt og fordrevet
Ukjent
Håkan Røde   Ukjent Konge cirka 1075 1079 eller 1080
Inge den eldre Ukjent fødselsår
Sønn av Stenkil og Ingamoder Emundsdotter
Innsatt som konge cirka 1079 Fordrevet fra Mälardalen
cirka 1084
ifølge en islandsk beretning
Blot-Svein Ukjent Konge cirka 1084
ved Inge den eldres fordrivelse
ifølge en islandsk beretning
Cirka 1087
Erik Årsæl Sønn av Blot-Svein Konge cirka 1087
ifølge en islandsk beretning
Cirka 1088
Inge den eldre Gjeninnsatt som konge cirka 1088
ifølge en islandsk beretning
Cirka 1110
Filip Sønn av Halstein Konge circka 1110
ved Inge den eldres død
Cirka 1118 i sykdom
Inge den yngre   Ukjent fødselsår,
sønn av Halstein
Konge cirka 1118 Cirka 1125
Ragnvald Knaphövde Ukjent Konge i Svealand 1125 eller 1126 ved Inge den yngres død Drept etter kort tid på tronen, i 1125 eller 1126
Magnus I
(dansk prins)
  1106 eller 1107
Sønn av Nils av Danmark og Inge den eldres datter Margret Fredskolla
Konge i Västergötland 1125 eller 1126 ved Inge den yngres død
Muligens også valgt i Svealand
Avsatt og fordrevet fra Sverige 4. juni 1134,
drept i Slaget ved Fodevig i Skåne

Sverkerætten og Erikætten rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Sverker den eldre   Ukjent Konge omkring 1130 25. desember 1156,
muligens myrdet på vei til gudstjeneste 1. juledag
Erik den hellige   Ca. 1120 Konge omkring 1156
ved Sverker den eldres død
Myrdet ca. 1160 av Magnus Henriksson i Östra Aros
Magnus II
(Stenkilætten)
1130 i Danmark
Sønn av Henrik Skadelår og Inge den eldres barnebarn Ingrid.
Konge omkring 1160
ved Erik den helliges død
Drept 1161 av på Karl Sverkersson ved Örebro
Karl Sverkersson
(Sverkerætten)
  1130-tallet
Sønn av Sverker den eldre og Ulvhild Håkonsdatter
Konge 1161
ved Magnus Henrikssons død
Myrdet 12. april 1167 på Visingsö av Knut Eriksson
Burislev Sverkersson
(Sverkerætten)
Sønn av Sverker den eldre Konge 1167
i Östergötland
medregent sammen med broren Kol
Drept 1169 i strid med Knut Eriksson
Kol Sverkersson
(Sverkreætten)
Sønn av Sverker den eldre Konge 1167
i Östergötland
medregent sammen med broren Burislev
Drept 1173 ved Bjälbo i Östergötland i strid med Knut Eriksson
Knut Eriksson
(Erikætten)
  Før 1150
Sønn av Erik den hellige og Kristina Bjørnsdatter
Konge 1167
etter Karl Sverkerssons død
Konge også i Östergötland 1173 ved Kol Sverkerssons død
1195 eller 1196 på Eriksbergs kongsgård i Västergötland
Sverker Karlsson den yngre
(Sverkerætten)
  1164
Sønn av Karl Sverkersson og Christine Stigsdatter
Konge 1195 eller 1196
etter Knut Erikssons død
31. januar 1208 etter slaget ved Lena 17. juli eller 18. juli 1210 i slaget ved Gestilren
Erik Knutsson
(Erikætten)
  1180
Sønn av Knut Eriksson
Konge 31. januar 1208
etter Sverker Karlsson den yngres avsettelse
10. april 1216 av sykdom i Visingsö
Johan Sverkersson
(Sverkerætten)
  1201
Sønn av Sverker Karlsson den yngre og Ingegärd Birgersdotter
Konge 1216
etter Erik Knutssons död
10. mars 1222 av sykdom i Visingsö
Erik Eriksson den lespe og halte
(Erikætten)
  1216
Sønn av Erik Knutsson og Rikissa av Danmark
Valgt til konge en gang mellom 1. august 1222 og 31. juli 1223
etter Johan Sverkerssons död
28. november eller 29. november 1229 etter slaget ved Olustra
Knut Holmgersson Lange
(ikke av Sverkes eller Eriks ætt)
  Ukjent
Sønn av Holmger og i slekt med Eriks ætt
Konge 1229
etter avsettelsen av Erik Eriksson
1234 i sammenheng med Erik Erikssons tilbakekomst
Erik Eriksson den lespe og halte
(gjeninnsatt)
  Konge 1234
etter Knut Langes død
2. februar 1250 på ukjent sted

Bjälboætten rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Birger jarl
(formynderregent)
  1200 eller 1210
Sønn av Magnus Minnisköld og Ingrid Ylva
Riksjarl mars 1248 21. oktober 1266Jälbolung i Västergötland
Valdemar Birgersson   1238 eller 1239
Sønn av Birger Jarl og Ingeborg Eriksdatter
Konge 1250
etter Erik Erikssons død,
Overtok styringen etter Birger Jarls død i 1266
22. juli 1275 26. desember 1302 som fange på Nyköpingshus
Magnus III Ladulås   Omkring 1240 Konge 1275
ved avsettelsen av Valdemar Birgersson
18. desember 1290 i Visingsö
Birger Magnusson   1280
Sønn av Magnus Ladulås og Helvig av Holstein
Tronfølger 1284.
Konge 18. desember 1290
ved Magnus Ladulås' død
Mars eller april 1318, fordrevet av tilhengere av sine brødre 31. mai 1321 i Danmark
Ingebjørg Håkonsdatter
(Sverreætten)
  1301 Regerende hertuginne 1318 8. juli 1319 17. juli 1361
Magnus IV av Sverige
(Magnus VII av Norge)
  Våren 1316
Sønn av Erik Magnusson og Ingebjørg Håkonsdatter
Utropt til konge 8. juli 1319
ved Morasteinen
Februar 1364 1. desember 1374, druknet under et skipbrudd i Bergen, Norge
Erik Magnusson av Sverige
(medregent)
  Begynnelsen av 1339
Sønn av Magnus Eriksson og Blanka av Namur
Tronfølger 6. desember 1344, utropt til konge 17. oktober 1356
i opposisjon mot Magnus Eriksson,
anerkjent som konge over store deler av Sverige den 28. april 1357
20. juni 1359 av Svartedøden
Håkon Magnusson av Sverige
(medregent)
  1340
Sønn av Magnus Eriksson og Blanka av Namur
Konge 15. februar 1362
i opposisjon mot Magnus Eriksson,
senere samme år medregent sammen med ham
Februar 1364 ved Albrekt av Mecklenburgs kongevalg August, 10. september, eller 11. september 1380 i Oslo, Norge

Huset Mecklenburg rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Albrekt av Mecklenburg   1338 eller 1340
i Mecklenburg
Sønn av Albrekt den store av Mecklenburg og Magnus Erikssons søster Eufemia Eriksdotter
Konge 1363
formelt valgt 15. februar 1364
24. februar 1389 Mars 1412 i Mecklenburg

Kalmarunionen rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Margrete   Våren 1353
i Søborg, Danmark
Datter av Valdemar Atterdag og Helvig av Slesvig
Dronning 1389 28. oktober 1412 i Flensburg
Erik av Pommern   1382
i Darłowo, Polen
Sønn av hertug Vratislav VII av Pommern og Maria av Mecklenburg
Konge 23. juli 1396
(medregent sammen med Margrete) og
28. oktober 1412 (alene etter Margretes død)
11. januar 1436
Karl VIII Knutsson Bonde
(rikshövitsman)
  1. oktober 1408 eller 1409
Sønn av ridder Knut Tordsson (Bonde) og Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta)
Rikshövitsman februar 1436 1. september 1436
Erik av Pommern
(gjeninnsatt)
  Konge 1. september 1436 1. oktober 1439 3. mai 1459 i Pommern
Karl VIII Knutsson Bonde
(riksforstander)
  Riksforstander oktober 1438 Høsten 1440
Kristofer av Bayern   26. februar 1416
i Helsingborg
Sønn av Johann av Pfalz og Katharina av Pommern
Konge 13. september 1441 5. januar 1448 i Helsingborg
Bengt Jönsson Oxenstierna
(riksforstander)
  Omkring 1395,
Sønn av Bengt Jönsson (Oxenstierna) den eldre og Märta Finvidsdotter (Frössviksätten)
Riksforstandere januar 1448 20. juni 1448 1449 eller 1450
Nils Jönsson Oxenstierna
(riksforstander)
Omkring 1390,
Sønn av Jöns Bengtsson (Oxenstierna) den eldre og Märta Finvidsdotter (Frössviksätten)
Tidligst oktober 1450
Karl VIII Knutsson Bonde   Konge 20. juni 1448 24. februar 1457
Jöns Bengtsson (Oxenstierna)
(riksforstander)
  1417,
Sønn av Bengt Jönsson (Oxenstierna) og Kristina Kristiernsdotter (Vasa)
Riksforstandere mars 1457 23. juni 1457
Erik Axelsson (Tott)
(riksforstander)
1417,
Sønn av Axel Pedersson (Tott) og Ingeborg Ivarsdotter
Christian I   1426
Sønn av
Didrik av Oldenburg
og Hedvig av Holstein
Konge 23. juni 1457 23. juni 1464 21. mai 1481
i København
Karl VIII Knutsson Bonde
(gjeninnsatt)
  Konge 9. august 1464 30. januar 1465
Kettil Karlsson
(riksforstander)
  1433 eller 1434
Sønn av Karl Kristiernsson og Ebba Eriksdotter Krummedige
Riksforstander 26. desember 1464 11. august 1465slottet Tre Kronor i Stockholm
Jöns Bengtsson (Oxenstierna)
(riksforstander)
  Riksforstander 11. oktober 1465
etter Kettil Karlssons død
18. oktober 1466 15. desember 1467Öland
Erik Axelsson (Tott)
(riksforstander)
Riksforstander 18. oktober 1466 12. november 1467 Februar eller mars 1481 i Viborg i Finland
Karl VIII Knutsson Bonde
(gjeninnsatt)
  Konge 12. november 1467 15. mai 1470
slottet Tre Kronor i Stockholm
Sten Sture den eldre
(riksforstander)
  ca. 1440
Kalmar slott
Sønn av
Gustav Anundsson Sture
og Birgitta Stensdotter
Riksforstander 1. juni 1470 6. oktober 1497
Johan II
(Hans)
  2. februar 1455
Aalborghus, Ålborg i Danmark
Sønn av
Christian I
og Dorothea av Brandenburg
Konge 6. oktober 1497 August 1501 20. februar 1513
i Ålborg, Danmark
Sten Sture den eldre
(riksforstander)
  Riksforstander 12. november 1501
etter Johan IIs avsettelse
14. desember 1503
i Jönköping
Svante Nilsson
(riksforstander)
  1460
Penningby slott
Sønn av
Nils Bosson Sture
Riksforstander 21. januar 1504 2. januar 1512
Västerås slott
Erik Arvidsson Trolle
(riksforstander)
ca. 1460
Sønn av
Arvid Birgersson Trolle
og Kerstin Jonsdotter
Riksforstander midten av januar 1512 23. juli 1512 1529 eller 1530
Sten Sture den yngre
(riksforstander)
  1493
Sønn av
Svante Nilsson
og Iliana Erengielsdotter
Riksforstander 23. juli 1512 3. februar 1520
på vei til Stockholm
Christian II   1. juli 1481
Nyborg slott i Danmark
Sønn av
Hans
og Christine av Sachsen
Konge 1. november 1520 23. august 1521 25. januar 1559
Kalundborg slott i Danmark

Huset Vasa rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Gustav Eriksson Vasa
(riksforstander)
  12. mai 1496
Lindholmens gård i Valentuna, Uppland
Sønn av
Erik Johansson
og Cecilia Månsdotter
Riksforstander 23. august 1521 6. juni 1523
Gustav Vasa Konge 6. juni 1523 29. september 1560
Tre Kronor
Erik XIV   13. desember 1533
Tre Kronor
Sønn av
Gustav Vasa
og Katarina av Sachsen-Lauenburg
Konge 29. september 1560
ved Gustav Vasas død
29. september 1568 26. februar 1577
Örbyhus slott i Uppland
Johan III   20. desember 1537
i Stegeborg i Östergötland
Sønn av
Gustav Vasa
og Margareta Eriksdotter Leijonhufvud
Konge 30. september 1568 17. november 1592
i Stockholm
Sigismund   20. juni 1566
Gripsholms slott
Sønn av
Johan III
og Katarina Jagellonica
Konge 17. november 1592
ved Johan IIIs død
24. juli 1599 19. april 1632
i Warszawa i Polen
Hertug Karl
(riksforstander)
  4. oktober 1550
Tre Kronor i Stockholm
Sønn av
Gustav Vasa
og Margareta Eriksdotter Leijonhufvud
Riksforstander 24. juli 1599 6. mars 1604
Karl IX Konge 6. mars 1604 30. oktober 1611
i Nyköpingshus i Nyköping
Gustav II Adolf den store   9. desember 1594
Tre Kronor i Stockholm
Sønn av
Karl IX av Sverige
og Kristina av Holstein-Gottorp
Konge 30. oktober 1611
ved Karl IXs død
6. november 1632
i Lützen i kurfyrstedømmet Sachsen
Kristina   8. desember 1626
Tre Kronor
Datter av
Gustav II Adolf den store
og Maria Eleonora av Brandenburg
Dronning 6. november 1632
ved Gustav II Adolf den stores død
6. juni 1654 9. april 1689
i Roma

Huset Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Karl X Gustav   8. november 1622
i Nyköpings slott i Nyköping, Södermanland
Sønn av
Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken
og Katarina Vasa
Konge 6. juni 1654 13. februar 1660
i Göteborg
Karl XI   24. november 1655
Tre Kronor i Stockholm
Sønn av
Karl X Gustav
og Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp
Konge 13. februar 1660
ved Karl X Gustavs død
5. april 1697
på Tre Kronor
Karl XII   17. juni 1682
på Tre Kronor i Stockholm
Sønn av
Karl XI
og Ulrika Eleonora av Danmark
Konge 5. april 1697
ved Karl XIs død
30. novemberjul./ 11. desember 1718greg.
i Fredrikshald, Norge
Ulrika Eleonora   23. januar 1688
på Tre Kronor
Datter av
Karl XI av Sverige
og Ulrika Eleonora av Danmark
Dronning 10. februarjul./ 21. februar 1719greg. 18. februarjul./ 29. februar 1720greg. 24. novemberjul./ 5. desember 1741greg.
i Stockholm

Huset Hessen rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Fredrik I   17. april 1676
i Kassel i Kassel-Hessen, det tysk-romerske rike
Sønn av
Karl I av Hessen-Kassel
og Maria Amalia av Kurland
Konge 24. marsjul./ 4. april 1720greg. 25. marsjul./ 5. april 1751greg.
i Stockholm

Huset Holstein-Gottorp rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Adolf Fredrik   14. maisve./ 24. mai 1710greg.
i Gottorp i Holstein-Gottorp
Sønn av
Christian August av Slesvig-Holsten-Gottorp
og Albertina Frederika av Baden-Durlach
Konge 25. marsjul./ 5. april 1751greg.
ved Fredrik Is død
12. februar 1771
i Stockholms slott
Gustav III   13. januarjul./ 24. januar 1746greg.
i Wrangels palass
Sønn av
Adolf Fredrik av Sverige
og Lovisa Ulrika av Preussen
Konge 12. februar 1771
ved Adolf Fredriks død
29. mars 1792
i Stockholms slott
Gustav IV Adolf   1. november 1778
i Stockholms slott
Sønn av
Gustav III av Sverige
og Sofia Magdalena av Danmark
Konge 29. mars 1792
ved Gustav IIIs død
29. mars 1809 7. februar 1837
i Sankt Gallen, Sveits
Karl XIII   26. septemberjul./ 7. oktober 1748greg.
Stockholm
Sønn av
Adolf Fredrik av Sverige
og Louise Ulrike av Preussen
Konge 6. juni 1809 5. februar 1818
i Stockholm

Huset Bernadotte rediger

Navn Bilde Født Tiltrådte Fratrådte Død
Karl XIV Johan   26. januar 1763
Pau, Frankrike
Sønn av
Henri Bernadotte
og Jeanne St. Jean
Konge 5. februar 1818
ved Karl XIIIs død
8. mars 1844
i Stockholm
Oscar I   4. juli 1799
Paris, Frankrike
Sønn av
Karl XIV Johan
og Desideria
Konge 8. mars 1844
ved Karl XIVs død
8. juli 1859
på Stockholms slott
Karl XV   3. mai 1826
Stockholms slott
Sønn av
Oskar I
og Josefine av Leuchtenberg
Konge 8. juli 1859
ved Oscar Is død
18. september 1872
i Malmö
Oscar II   21. januar 1829
i Stockholm
Sønn av
Oskar I
og Josefine av Leuchtenberg
Konge 18. september 1872
ved Karl XVs død
8. desember 1907
i Stockholm
Gustav V   16. juni 1858
i Drottningholms slott, Stockholm
Sønn av
Oskar II
og Sofia av Nassau
Konge 8. desember 1907
ved Oscar IIs død
29. oktober 1950
i Drottningholms slott, Stockholm
Gustaf VI Adolf   11. november 1882
i Stockholm
Sønn av
Gustaf V
og Victoria
Konge 29. oktober 1950
ved Gustav Vs død
15. september 1973
i Helsingborg
Carl XVI Gustaf   30. april 1946
i Haga slott, Stockholm
Sønnesønn av
Gustav VI Adolf
og sønn av Gustav Adolf og Sibylla
Konge 15. september 1973
ved Gustav VI Adolfs død
Sittende

Referanser rediger

  1. ^ a b c Lagerqvist & Åberg, s. 5
  2. ^ Ohlmarks, s. 7-8
  3. ^ a b c Ohlmarks, s. 8
  4. ^ Norgesglasset (22. august 2005). «Oscar 1.». NRK. Besøkt 2. oktober 2010. 

Litteratur rediger

  • Lagerqvist, Lars O. & Åberg, Nils, Litet lexikon över Sveriges regenter, Vincent bokförlag, 2004 (5:e rev. upplagan). ISBN 91-87064-43-X
  • Ohlmarks, Åke, Alla Sveriges kungar, AWE/GEBERS / Almqvist & Wiksell Förlag, 1979 (2:a upplagan). ISBN 91-20-04203-5

Eksterne lenker rediger