Slaget ved Olustra

Slaget ved Olustra
Konflikt: Krigen mot Erik Eriksson
Dato29. november 1229
StedUklart. Formodentlig Ostra mellom Eskilstuna og Strängnäs i Södermanland
ResultatSeier for opprørerne ledet av Knut Långe
Stridende parter
Kong Erik Eriksson av SverigeKnut Långe i spissen for en koalisjon av stormennene i opprør

Slaget ved Olustra er et slag under en svensk innbyrdeskrig i 1229 mellom den mindreårige Erik Eriksson og rådmannen Knut Holmgersson Lange («Knut Långe»).

Ifølge Erikskrøniken hadde Knut Holmgersson et stort antall av stormennene på sin side under opprøret mot kongemakten og slaget. Med støtte fra stormannsslekten folkungene som eide store ressurser i felles sak fordelt over det svenske landet med hovedvekten på Västergötland og Uppland gjorde rådmannen opprør mot kongen som hadde sin maktbase i Östergötland. Opprøret kanskje kan betraktes som en krig mellom Svealand og Östergötland i grove trekk.

Opprørerne vant ved Olustra som etter krønikerne er navngitt som Olustrum, men det er strid om hvor den aktuelle slagmarken lå. Den sterkeste kandidaten av flere er Ostra mellom Eskiltuna og Strängnäs i Södermanland.

Etter slaget flyktet Erik Eriksson til Danmark der hans morbror Valdemar Seier var konge. Knut Holmgersson som nedstammet fra Erik den hellige i den erikska ætten ble kronet til konge i 1231 tross motstand fra biskopene som anså kongen på landsflyktigheten som Sveriges rettmessige konge og opprørslederen som en usurpator. De lavere deler av den svenske kirken imidtertid var på Knut Långes side mot biskopene.

Hvordan Knut Långe opphørt å være svensk konge er fordunkelt, Erik Eriksson dro tilbake til Sverige allerede i 1232 og to år senere var Knut Långe døde.

KilderRediger